*
*
*
*
*
*
*
*

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố gồm số máy tự theo thứ tự là 11, 19, 29 có đặc điểm gì giống nhau?


Nguyên tố M làm việc chu kì 3, đội IA. Yếu tố G làm việc chu kì 2, đội VIA. Vậy toàn bô proton trong hạt nhân nguyên tử M và G là


X là 1 nguyên tố phường Tổng số phân tử trong nguyên tử của nhân tố X là 40. địa điểm của X trong bảng tuần hoàn là


Các nguyên tố của group IIA vào bảng tuần hoàn có điểm lưu ý chung nào về thông số kỹ thuật electron nguyên tử, mà quyết định đặc điểm hóa học của nhóm?


Cho cấu hình electron của các nguyên tố X1, X2, X3, X4 như sau

X1 : 1s22s22p63s1

X2 :1s22s22p63s23p1

X3 :1s22s22p63s23p64s2

X4 :1s22s22p63s2

Các nguyên tố sắt kẽm kim loại cùng nhóm bao gồm có


Cho những phát biểu sau:

(1) team IIIA là tập hợp hầu hết nguyên tố mà lại nguyên tử có 3e hóa trị.

Bạn đang xem: Nguyên tố s là

(2) vào phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Fe là chất bị khử.

(3) toàn bộ các nguyên tố đội IA hầu như là kim loại điển hình.

(4) trong một nhóm A, độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(5) Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố đội B gồm tối đa bằng 2.

Xem thêm: Tính Chất Hoá Học, Công Thức Cấu Tạo Của Saccarozo, Tinh Bột Có Mấy Loại

Số tuyên bố không đúng là


Tổng số hạt p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử không sở hữu điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học và vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là


X với Y là hai sắt kẽm kim loại thuộc cùng một tổ A vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Biết ZXY cùng ZX + ZY = 24. Phát biểu nào sau đó là không đúng?


Hòa tan hoàn toàn 7,30 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm X, Y (MX Y) thuộc hai chu kì liên tiếp vào 200 gam nước thu được hỗn hợp Z và 7,84 lít khí hidro (đktc). Nồng độ xác suất của YOH trong dung dịch Z là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.