Nhân nhiều thức với nhiều thức là giữa những phép tính rất khó, yên cầu người có tác dụng phải bao gồm kiến thức, sự nhanh nhạy và cẩn thận. Bây giờ Kiến đang gửi đến chúng ta về bài bác tập và chỉ dẫn giải bí quyết làm về nhân đa thức với nhiều thức. Gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm và có hướng dẫn cụ thể . Các bạn hãy cùng tham khảo với con kiến nhé.

Bạn đang xem: Nhân đa thức với đa thức

*

Bài tập nhân đối kháng thức với nhiều thức toán lớp 8 chọn lọc

Bài 1:Kết quả của phép tính (x -2)(x +5) bằng ?

x2- 2x - 10.x2+ 3x - 10x2- 3x - 10.x2+ 2x - 10

Bài 2:Thực hiện tại phép tính

*
ta có kết quả là ?

28x - 3.28x - 5.28x - 11.28x - 8.

Bài 3:Giá trị của x vừa lòng ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1 là ?

x = - 1.x = x =
*
.x = 0

Bài 4:Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 ) là ?

0B.40x- 40xD.Kết quả khác.

Bài 5:Rút gọn biểu thức A = (x + 2).(2x - 3) + 2 ta được:

2x2+ x - 4 B. X2+ 4x - 32x2– 3x + 2 D. –2x2+ 3x -2

Bài 6:Rút gọn gàng biểu thức A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x ) ta được:

4x4+ 8x3+ 4x2 B. –4x4+ 8x3–4x4+ 4x2 D. 4x4- 4x2

Bài 7:Biểu thức A bằng ?

*

Bài 8:Tính giá trị biểu thức: A = (x + 3).(x2– 3x + 9) tại x = 10

1980 B. 12011302 D.1027

Bài 9:Tìm x biết: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

*

Bài 10:Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) - 6x.(x + 2) = 16

x = 2 B. X = - 3x = - 1 D. X = 1

Giải tập nhân đơn thức với nhiều thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta tất cả ( x - 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) - 2( x + 5 )

= x2+ 5x - 2x - 10 = x2+ 3x - 10.

Chọn câu trả lời B.

Câu 2: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta tất cả ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x =

Vậy nghiệm x ở đó là

*
.

Chọn lời giải B.

Câu 3: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta tất cả ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x = - 9/10

Vậy quý giá x yêu cầu tìm là x = - 9/10.

Chọn lời giải B.

Câu 4: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 )

= ( 8x + 12x2- 12 - 18x ) - ( 24x - 12 - 12x2+ 6x )

= 12x2- 10x - 12 - 30x + 12x2+ 12 = 24x2- 40x.

Chọn lời giải D.

Xem thêm: Cách Tính Tháng Nhuận Của Năm 2020 Âm Lịch Nhuận Tháng Nào, Năm 2020 Nhuận Vào Tháng Mấy

Câu 5: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: A = (x + 2).(2x - 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2x2– 3x + 4x - 6 + 2

A = 2x2+ x – 4

Chọn đáp án A

Câu 6: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x )

A = 2x2.(-2x2+ 2x) + 2x.(-2x2+ 2x)

A = 2x2.(-2x2) + 2x2.2x + 2x. (-2x2) + 2x .2x

A = -4x4+ 4x3- 4x3+ 4x2

A = -4x4+ 4x2

Chọn giải đáp C

Câu 7: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

*

Câu 8: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: A = (x + 3).(x2– 3x + 9)

A = x .(x2– 3x + 9) + 3.(x2– 3x + 9)

A = x3– 3x2+ 9x + 3x2– 9x + 27

A = x3+ 27

Giá trị biểu thức khi x = 10 là : A = 103+ 27 = 1027

Chọn giải đáp D

Câu 9: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x - 1) + 2(x - 1) - x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2x2– 2x + 2x – 2 - 2x2– x - 4x – 2 = 0

⇔ - 5x - 4 = 0

⇔ - 5x = 4

⇔ x =

*

Chọn lời giải A

Câu 10: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x - 3) - 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x - 3) + 1.(2x – 3 ) - 6x. X – 6x . 2 = 16

⇔ 6x2– 9x + 2x – 3 – 6x2- 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ - 19x = 19

⇔ x = - 1

Chọn giải đáp C

Các bài xích tập nhân nhiều thức với nhiều thức tinh lọc trên bởi Kiến biên soạn. Mong muốn rằng sẽ mang lại cho các bạn kiến thức té ích, phương pháp giải tuyệt và hoàn toàn có thể vận dụng vào các bạn tập kho hay trong những bài kiểm tra, học tập kì . Các bạn hãy tham khảo và làm lại gần như dạng toán như vậy, để phiên bản thân có thể xử lý các bài toán cực nhọc nhanh hơn. Chúc chúng ta đạt các kết quả cao trong những bài soát sổ và bài bác thi sắp tới tới.