- Chọn bài -Bài 1: Nhân solo thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần đông hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: gần như hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Bài 5: đông đảo hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đối chọi thứcBài 11: chia đa thức cho đơn thứcBài 12: chia đa thức một đổi mới đã sắp đến xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài bác 1: Nhân đơn thức với đa thức giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lí và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 4:

– Hãy viết một đơn thức và một nhiều thức tùy ý.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán 8 bài 1: nhân đơn thức với đa thức

– Hãy nhân đối chọi thức kia với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng những tích tìm kiếm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 và đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– lúc đó: nhiều thức x4 + x3 + x2 là tích của đối chọi thức x2 và x2 + x + 1

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: có tác dụng tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang gồm hai đáy bởi (5x + 3) mét cùng (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn cửa nói bên trên theo x và y.

– Tính diện tích mảnh sân vườn nếu cho x = 3m và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích s mảnh vườn cửa trên theo x và y là:

*

– trường hợp x = 3m và y = 2 mét thì diện tích s mảnh sân vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): có tác dụng tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): thực hiện phép nhân, rút gọn gàng rồi tính quý hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = – 6 với y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) trên
và y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, quý hiếm biểu thức bởi : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại với y = –100, quý giá biểu thức bằng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy rước tuổi của mình:

– cộng thêm 5.

– Được bao nhiêu đem nhân cùng với 2.

– Lấy kết quả trên cộng với 10.

– Nhân hiệu quả vừa tìm được với 5.

– Đọc công dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Xem thêm: Top 20 Bài Vè Giới Thiệu Về Đội Thi, Tải Bài Vè Giới Thiệu Đội Thi An Toàn Giao Thông

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi chúng ta là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy kết quả trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân hiệu quả vừa tìm kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc công dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức bên trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy tác dụng cuối cùng bằng mười lần số tuổi thực của bạn. Cho nên ta chỉ cần lấy hiệu quả cuối cùng phân chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh vết x vào ô cơ mà em cho là đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1 (a là hằng số) là: