Điện li hay ion hóa là quy trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng phương pháp nhận thêm hay mất đi electron để sản xuất thành các ion, thường kèm theo các chuyển đổi hóa học khác. Ion dương được tạo nên thành khi bọn chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải to hơn hoặc bằng thế năng tác động của electron trong nguyên tử) để giải phóng electron, những electron được giải tỏa này được hotline là đầy đủ electron từ do.

Bạn đang xem: Những chất không điện li

Năng lượng cần thiết để xảy ra quy trình này call là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo ra thành lúc 1 electron tự do thoải mái nào kia đập vào một nguyên tử sở hữu điện trung hòa - nhân chính ngay mau lẹ bị bảo quản và thiết lập hàng rào nuốm năng với nguyên tử này, vì chưng nó không thể đủ năng lượng để thoát ra khỏi nguyên tử này nữa cần hình thành ion âm.

– Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối ở dạng dung dịch hoặc lạnh chảy là phần đa chất có khả năng dẫn điện.

– Chất ko dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ hỗn hợp rượu, đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi tan trong nước phân li ra những ion cần dung dịch của bọn chúng dẫn điện.

– Sự điện li: quy trình phân li những chất trong nước ra ion

Chất năng lượng điện li: Những chất tan trong nước phân li thành các ion.

Vậy axit, bazơ, muối bột là các chất điện li.

2. Phương trình năng lượng điện li:

– cùng với axit: phân li ra cation H+ và anion nơi bắt đầu axit

VD: HCl → H+ + Cl–

– với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH–

VD: NaOH → Na+ + OH–

– với muối: phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit

VD: NaCl → Na+ + Cl–

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- 

Lưu ý: Phương trình năng lượng điện li phải bảo đảm an toàn cân bằng điện tích giữa 2 vế

II. Phân loại những chất năng lượng điện li

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm: Chất điện li mạnh là chất khi rã trong nước, các phân tử hoà tan số đông phân li ra ion.(Quá trình điện li là không thuận nghịch)

– các chất năng lượng điện li mạnh:

+ những axít mạnh khỏe HCl, HNO3, H2SO4…

+ các bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,…

+ số đông các muối.

– Phương trình điện li: H2SO4 → 2H+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

2. Chất điện li yếu:

– Khái niệm: Chất điện li yếu là hóa học khi tan trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên tắc Lơ Sa-tơ-li-ê)

– những chất năng lượng điện li yếu:

+ những axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình năng lượng điện li: CH3COOH ⇔ CH3COO– + H+

Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH–

Lưu ý: Các hóa học AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường được xem như là không tan trong nước. Tuy vậy thực tế vẫn đang còn sự hòa hợp một lượng siêu nhỏ, và phần bị hòa tan rất có thể phân li đề xuất chúng vẫn được xếp vào những chât năng lượng điện li.

B. Bài tập

1. Dạng 1: Xác định chất điện li và hóa học không điện li, hóa học điện li bạo phổi và chất điện li yếu.

VD: Nhóm chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai vày CH3COOH là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

B. Sai do HF là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

D. Sai vày H2S là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD: Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng?

A. 

*
B. 
*

C. 

*
D. 
*

Lời giải:

A cùng D không nên vì H2SO4 và Na2S là chất điện li mạnh, dùng mũi tên →

C sai do H2SO3 điện li yếu, dùng mũi tên ⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3: Tính mật độ ion trong dung dịch

a. Dung dịch chất điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx- 

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ năng lượng điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất tan

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CM điện li/ CM chất tan

* α = 1 : hóa học điện li mạnh

* 0


AB ⇔ A+ + B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ năng lượng điện li:

*

c. Những công thức trong dung dịch: 

* Khối lượng dung dịch: mdd = mct + mnước = Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch: 

*

* Nồng độ mol: 

*

VD: Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được hỗn hợp A đựng số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

*

*

Đáp án A.

VD: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 2M cùng với 150 ml hỗn hợp BaCl2 x M thu đươc dung dịch mới gồm nồng độ ion Cl– 

*
là 1,1M. Giá trị của x là

A. 0,2  B. 0,3 C. 0,4  D. 0,5

Lời giải:

NaCl → Na+ + Cl–

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl–

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4: Định luật bảo toàn điện tích

Nội dung định luật: Trong hỗn hợp chứa những chất điện li, tổng số mol điện tích dương luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiện tích dương  = n điện tích âm

VD: Một dung dịch đựng a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức contact giữa a, b, c, d là

A. 2a+2b = c-d. B. a+b = c+d. C. 2a+2b = c+d. D. a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định phép tắc bảo toàn điện tích ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5: Định hình thức bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL: tổng khối lượng các chất chảy = tổng khối lượng các ion trong dung dịch.

VD: Dung dịch A chứa những ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl – = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A chiếm được 140,7 gam . Quý giá của a với b theo thứ tự là

A. 0,6 ; 0,9 B. 0.9 ; 0,6 C.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Toán Lớp 6 Sách Mới Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Môn Toán Lớp 6

 0,5 ; 0,3 D. 0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)