Trả lời thắc mắc 1 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhị số tùy ý).

Bạn đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính ^3 (với a, b là nhị số tùy ý).

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) bởi lời.

Xem giải mã


bài xích 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem giải thuật


bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương

Xem lời giải


bài xích 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 28 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính cực hiếm của biểu thức:

Xem giải thuật


bài xích 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính đáng quý.

Xem thêm:
Dàn Ý Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học Hay Nhất, Dàn Ý Kể Lại Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.