Để giải được những bài tập tương quan đến số mol, độ đậm đặc mol, độ đậm đặc % hỗn hợp hay thể tích …các bạn cần phải học thuộc cách làm tính để rất có thể áp dụng vào giải bài tập. Ở nội dung bài viết này hôm nay chúng tôi xin gởi đến các bạn công thức tính rét độ molcông thức tính xác suất dung dịch chính xác nhất các bạn cùng học thuộc nhé.

*
Bạn đang xem: Nồng độ mol công thức

Công thức tính nồng độ mol

=> cách tính nồng độ mol CM thông qua số mol chất chia mang đến thể tích dung dịch, từ đó phương pháp như sau : CM = n/V

Trong đó :

CM là mật độ mol dung dịch được xem bằng mol/litn là độ đậm đặc mol dung dịch được tính bằng molV là thể tích dung dịch được xem bằng lít

Công thức 2 : mật độ mol CM bằng nồng độ phần trăm C% nhân cùng với 10 lần khối lượng riêng của dung dịch ( 10.D ) phân tách cho khối lượng mol ( M ) , bí quyết tính như sau : CM=C%. 10.D/M

Trong đó

CM Nồng độ mol/lit C% độ đậm đặc phần trăm D trọng lượng riêng của dung dịchM trọng lượng mol

Bài tập lấy ví dụ tính nồng độ mol

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

=> Áp dụng bí quyết tính số mol n = m : M ( Nếu các bạn không biết hoàn toàn có thể tham khảo các công thức tính số mol để biết thêm tin tức )

+ Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

=> Ta áp dụng công thức tính nồng độ mol cm = n/V khi biết được số mol là 0,625 mol cùng thể tích là 0,5 lit

+ mật độ mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 4M vào 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M. Nồng độ mol của dung dịch bắt đầu là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít hỗn hợp H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khi trộn hỗn hợp là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch new là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch

=> phương pháp tính nồng độ phần trăm dung dịch C% bằng cân nặng dung dịch mdd chia cho cân nặng chất rã mct và nhân với 100% cách làm tính như sau : C%=mct.100%/mdd

Trong đó

mdd Khối lượng dung dịchmct Khối lượng chất tan

C% nồng độ phần trămCông vật dụng 2 : Nồng độ tỷ lệ C% bằng nồng độ mol nhân với khối lượng mol hóa học trên 10 lần cân nặng riêng của dung dịch,

=> cách làm tính như sau : C%=CM.M/10D

Trong đó

C% Nồng độ phần trăm

CM Nồng độ mol/litM Khối lượng mol chấtD Khối lượng riêng biệt của dung dịch

Bài tập ví dụ tính nồng độ phần trăm dung dịch

Ví dụ 3: Hòa tan 15 gam muối hạt vào 50 gam nước.

Xem thêm: Bài 13 Một Vật Có Khối Lượng M 2Kg

Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

*

Ví dụ 4: Trộn 50 gam hỗn hợp muối ăn có nồng độ 20% với 50 gam hỗn hợp muối ăn uống 10%. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được ?

Hướng dẫn giải:

*

=> bên trên là toàn cộ phương pháp tính nồng độ mol và nồng độ tỷ lệ dung dịch chúng ta cần học tập thuộc để áp dụng giải tốt chúng ta tập liên quan.