toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Công thức hoá học của nước H2O. Nước là solo chất hay hòa hợp chất? đến biết ý nghĩa sâu sắc công thứ hoá học tập của nước


*

Nước là HC

- HC được tạo vì 2 nhân tố H với O

- 1 phân tử nước tất cả 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O

- (PTK_H_2O=2+16=18left(đvC ight))


*

Câu 25: a) Hợp chất X chứa 94,12% lưu giữ huỳnh, còn lại là hiđro. Hãy lập bí quyết hoá học tập của hợp chất trên và đến biết ý nghĩa sâu sắc của cách làm hoá học tập đó.

Bạn đang xem: Nước công thức hóa học

b) Hợp hóa học Y bao gồm thành phần xác suất theo trọng lượng các nguyên tố lần lượt là: 28% Na, 33%Al với 39%O. Khẳng định công thức hoá học tập của hợp chất Y.


Cho bí quyết hoá học Ca(NO3)2

a)Đơn hóa học hay vừa lòng chất?

b)Tính phân tử khối bí quyết hoá học

c)Công thức hoá học tập trên được sản xuất từ yếu tố nào.

d)Nêu số nguyên tử từng nguyên tố


Câu 24. Mang đến biết:- phương pháp hoá học của hòa hợp chất khiến cho từ nguyên tố X với team (SO4) hoá trị III là X2(SO4)3.- công thức hóa học của vừa lòng chất tạo cho từ team nguyên tử Y cùng với H là H3Y.Công thức hoá học của hợp chất khiến cho từ X cùng Y làA. X2Y3. B. XY. C. XY2. D. X2Y


Bài 1: cho những chất bao gồm công thức chất hóa học sau: Al, H2O, C, CaO, H2SO4, O2. Hãy cho thấy thêm chất nào là solo chất, hóa học nào là hợp chất.

Bài 2: phương pháp hoá học một trong những hợp hóa học viết như sau: CO3, MgCl, HCl, Fe2(SO4)3, CaO, SO3­, AlSO4, N2O5, NaCl2, ZnSO4, Ag2Cl, KPO4. Hãy chỉ ra bí quyết hóa học nào viết đúng, viết sai, sửa lại bí quyết hóa học viết sai.

Bài 3:

a. Tính hóa trị của SO4 vào hợp chất MgSO4

b. Lập CTHH tạo bởi Na cùng O

Bài 4. Phân biệt hiện tượng lạ vật lý và hiện tượng lạ hóa học trong những hiện tượng sau cùng giải thích

a. Thanh fe đung nóng, dát mỏng dính và uốn cong được.

b. Thổi khí cacbonic vào nước vôi vào , làm cho nước vôi trong vẩn đục.

c. Đá lạnh để xung quanh không khí bị tung thành nước lỏng.

Xem thêm: Tag: Thiên Văn Học Vũ Trụ - Thiên Văn Học Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

d. Điện phân nước chiếm được khí hiđro với khí oxi

Bài 5: Cân bằng những PTHH sau và cho biết thêm tỷ lệ số nguyên tử phân tử của 1 cặp chất tuỳ chọn trong phản nghịch ứng.

1) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl2) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + H2O3) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO34) p. + O2 → P2O5 5) SO2 + O2 → SO36) N2O5 + H2O → HNO3