vấn đáp phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất trang 59, 60 SGK toán 9 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất trang 59, 60 sách giáo khoa toán 9 tập 1. Mang lại hàm số y = ax = b (a ≠ 0). A)Khi làm sao thì hàm số đồng biến?...

Bạn đang xem: Giải toán 9 ôn tập chương 2 phần đại số

Xem cụ thể


bài bác 32 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 32 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. A) Với các giá trị nào của m thì hàm số số 1 y = (m – 1)x + 3 đồng biến?

Xem lời giải


bài 33 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 33 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Với những giá trị làm sao của m thì đồ vật thị các hàm số y = 2x + (3 + m) và y = 3x + (5 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Xem giải thuật


bài 34 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 34 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Tìm quý hiếm của a để hai tuyến phố thẳng y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) cùng y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) tuy vậy song cùng với nhau.

Xem lời giải


bài bác 35 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 35 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Xác minh k cùng m để hai tuyến đường thẳng tiếp sau đây trùng nhau:

Xem giải thuật


bài xích 36 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 36 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Mang lại hai hàm số số 1 y = ( k + 1)x = 3 với y = (3 – 2k)x + 1.

Xem thêm: Học Thêm Ptnk - Trung Học Cơ Sở

Xem lời giải


bài bác 37 trang 61 SGK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ vật thị nhị hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem lời giải


bài xích 38 trang 62 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài bác 38 trang 62 SGK Toán 9 tập 1. A) Vẽ đồ dùng thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Xem giải thuật


Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề tiên phong hàng đầu - Chương 2 - Đại số chín

Giải Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số cửu

Giải Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 9

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.