Làm thế nào để so sánh 2 phân số? Phân số nào lớn hơn, phân số nào bé hơn? Bài học này sẽ nêu ra các dấu hiệu nhận biết. Đồng thời sẽ hướng dẫn giải đầy đủ các bài tập bài: Ôn tập: So sánh hai phân số trong SGK Toán lớp 5.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Ôn tập so sánh hai phân số lớp 5

*

Nội dung bài học gồm 2 phần:

Lý thuyết cần biếtHướng dẫn giải bài tập SGK

Chúng ta chỉ có thể so sánh 2 phân số khi mẫu số của chúng bằng nhau. Nếu mẫu đang khác nhau thì cần thưc hiện quy đồng mẫu số.

A. Lý thuyết cần biết

1) Với 2 phân số có cùng mẫu số thì

Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơnPhân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơnNếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

Ví dụ:

\(\frac{3}{8} \frac{2}{5}\);

\(\frac{3}{5} = \frac{3}{5}\);

2) Với 2 phân số có mẫu số khác nhau thì cần quy đồng 2 phân số đó rồi mới so sánh.

Ví dụ:

So sánh 2 phân số \(\frac{2}{3} và \frac{4}{7}\)

Thực hiện quy đồng mẫu số. Mẫu số chung của 2 phân số là 3 x 7 = 21

 \(\frac{2}{3} = \frac{2\times 7}{3\times 7}=\frac{14}{21}\);

 \(\frac{4}{7} = \frac{4\times 3}{7\times 3}=\frac{12}{21}\);

DO \(\frac{14}{21} > \frac{12}{21}\) nên \(\frac{2}{3} > \frac{4}{7}\) 


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Sgk toán lớp 5 - Trang 7

ĐIền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ trống

*
" width="54" height="97" />

\(\frac{4}{11}... \frac{6}{11}\) \(\frac{6}{7}... \frac{12}{14}\)

\(\frac{15}{17}... \frac{10}{17}\) \(\frac{2}{3}... \frac{3}{4}\)


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sgk toán lớp 5 - Trang 7

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \(\frac{8}{9}; \frac{5}{6};\frac{17}{18}\)

b) \(\frac{1}{2}; \frac{3}{4};\frac{5}{8}\)


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm Toán 5 bài: Ôn tập So sánh hai phân số

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 5


Giải tiếng Việt 5 tập 1
Giải Tiếng Việt 5 tập 2
Tuyển tập văn mẫu lớp 5
Giải sgk toán lớp 5
Tiếng anh 5 - Tập 1
Tiếng anh 5 - Tập 2
Toán tiếng Anh 5
Lịch sử 5
Giải sgk địa lí 5
Đạo đức lớp 5

Giải vở bài tập lớp 5


Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Giải vở BT toán lớp 5 tập 1
Giải vở BT toán lớp 5 tập 2

Bài tập cuối tuần lớp 5 


BT cuối tuần tiếng anh 5
BT cuối tuần toán 5
BT cuối tuần tiếng việt 5

Giải VNEN lớp 5


Toán VNEN lớp 5 tập 1
Toán VNEN lớp 5 tập 2
Tiếng Việt VNEN 5 tập 1
Tiếng Việt VNEN 5 tập 2
Khoa học VNEN lớp 5
Lịch sử và địa lí VNEN lớp 5 

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm tiếng Việt 5
Trắc nghiệm lịch sử 5
Trắc nghiệm tiếng anh 5
Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm địa lí 5

Tài liệu tham khảo lớp 5


Các dạng toán lớp 5
Toán cơ bản và nâng cao lớp 5

Bình luận


CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH


CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN


CHƯƠNG III: HÌNH HỌC


CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU


CHƯƠNG V: ÔN TẬP


*Xem thêm: Làm Outsource Là Gì - Developer Có Làm Nên Ở Công Ty Outsource

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com