Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng thích hợp lại cục bộ kiến thức định hướng quan trọng, thuộc đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3, giúp các em hệ thống kiến thức nhằm ôn thi học tập kì 1 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 học kì 1

Với những dạng bài tập cùng trừ những số có 3 chữ số, bảng đơn vị chức năng đo độ dài, đối chiếu số phệ gấp mấy lần số bé, gấp một trong những lên nhiều lần.... Sẽ giúp đỡ thầy cô dễ dàng giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết dưới phía trên của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên có ....... Góc vuôngCó ......... Góc ko vuôngBài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và những cạnh góc vuông bao gồm trong hình bên:

IV. Kiếm tìm x; Y

Bài 1: tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: tra cứu Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài 1: Điền vệt >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 milimet : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. So sánh số phệ gấp mấy lần số bé

Bài 1: nhỏ chó nặng 24kg, nhỏ thỏ nhẹ nhàng hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần nhỏ thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: nhà Lan nuôi 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn thế số gà trống là 24 con. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 6dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. So sánh số bé bỏng bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: vào vườn tất cả 36 cây táo. Số cây chanh ít hơn số cây táo khuyết 27 cây. Hỏi số km chanh bằng một phần mấy số cây táo?

Bài 2: trong năm này Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một trong những phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng một trong những phần mấy số kilogam đỗ đen?

VIII. Kiếm tìm 1 trong những phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn cần đọc từng nào trang nữa bắt đầu xong?

Bài 2: bên trên cây tất cả 56 trái táo, người ta vẫn hái

*
số táo. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường bao gồm 96 bạn, trong những số đó có

*
các bạn là nam. Hỏi nhóm múa hát của trường gồm bao nhiêu chúng ta nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng nề 78g. Người ta đã sử dụng hết

*
số xà phòng đó. Hỏi vào hộp còn lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: hai năm nữa ông 63 tuổi với lúc kia tuổi cháu bằng

*
tuổi ông. Hỏi hiện giờ cháu bao nhiêu tuổi?

IX. Gấp một số lên những lần

Bài 1: Quãng con đường AB lâu năm 172m, quãng con đường BC nhiều năm gấp 4 lần quãng con đường AB. Hỏi quãng mặt đường AC dài bao nhiêu mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn con gà nhà Lan tất cả 6 con gà trống, số gà mái vội vàng 4 lần số con kê trống. Hỏi bên Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu bé gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong mùa Kế hoạch nhỏ, lớp 3A chiếm được 87kg giấy vụn, lớp 3B nhận được số giấy vụn vội 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một số trong những lần

Bài 1: trên cây tất cả 48 quả bưởi. Sau khoản thời gian hái, số trái trên cây giảm xuống 2 lần. Hỏi đang hái từng nào quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một shop có 45 bao gạo. Sau thời điểm bán, số bao gạo còn lại giảm đi 5 lần. Hỏi siêu thị đã cung cấp bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, tín đồ đó san hầu hết số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi từng túi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một vài dạng toán khác

Bài 1: tất cả 3 thùng dầu, mỗi thùng đựng 125 lít. Fan ta lôi ra 185 lít dầu từ những thùng đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: cửa hàng có 78kg gạo, buổi sáng cửa hàng bán được 15kg gạo. Số gạo còn lại được chia các vào 9 túi. Hỏi từng túi bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách du lịch gồm 39 người mong muốn đi thăm quan và du lịch chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần tối thiểu mấy xe pháo ô tô như thế để chở không còn số khách đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 bạn khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: có 62m vải, may từng bộ áo quần hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ xống áo và còn quá mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội được 18 ngôi sao. Số ngôi sao sáng em gấp bằng

*
số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị vội vàng được từng nào ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính quý giá biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Prosure Công Ty - Thiết Kế Prosure Chuyên Nghiệp

Đề thi tập học kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của 1 giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. Trăng tròn phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số phù hợp để điền vào vị trí chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ gồm 7 ngày, 4 tuần lễ gồm số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: bà bầu có một lớp vải nhiều năm 48m. Bà mẹ đã may áo cho cả nhà hết

*
số vải đó. Hỏi chị em đã may từng nào mét vải?