Đã có khá nhiều người hỏi chúng tôi “Optional là gì?”. Thiệt ra Optional có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa không giống nhau trong từng ngôi trường hợp ví như trong từ bỏ điển Anh – Việt hoặc trong chăm ngành thì nó tất cả ý nghĩa khác biệt với nhau. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Optional trong từng trường hợp nhé!

Optional trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Trong tính tự thì nó có nghĩa là: tùy ý, ko bắt buộc, làm cho chọn. Rất có thể hiểu là tự lựa chọn một công việc hay làm một việc nào đó tùy ý.

Bạn đang xem: Optional là gì

Bạn sẽ xem: Optional là gì

Ex: formal dress is optional (lễ phục không bắt buộc)

Trong kỹ thuật thông thường được gọi là không bắt buộc, được áp dụng để không nghiền buộc một việc gì nỗ lực thể

Ex: optional word (từ ko bắt buộc)

Trong tin học: tùy chọn, tùy ý, bộc lộ tùy chọn

Ex: an optional subject (môn học tùy chọn)

Optional trong lập trình là gì?

Trong ngôn từ lập trình thì Optional là khái niệm new được giới thiệu, khi tiếp xúc với nó thì đa số chúng ta còn không biết được và cảm thấy khó khăn với kiểu tài liệu này. Optional thực chất là một hình trạng dữ liệu, khi trở thành được khái niệm với kiểu tài liệu optional thì đổi thay này rất có thể nhận quý giá hoặc không tồn tại giá trị làm sao tồn tại cho biết thêm đó.

Ví dụ như như kiểu tài liệu này:

let string :String= "123"

var convertToNumber :Int= Int(string)


*

Dưới đây là một số method của Optional mà bạn cần biết:

filter(Lambdas): method lọc, sẽ trả về giả dụ giá trị thỏa mãn điều kiện lọc (Predicate) cùng nếu trái lại thì nó sẽ trả về empty Optional.ifPresent(): trả về true nếu cực hiếm khác empty, còn ngược lại sẽ trả về false.get(): nó đã trả về cực hiếm nếu không giống empty và trái lại thì throw NoSuchElementException.orElse(T otherValue): trả về quý hiếm nếu không giống empty và ngược lại thì trả về "otherValue".orElseGet(Supplier otherMethod): trả về cực hiếm nếu quý hiếm khác empty và trái lại thì trả về giá trị trả về của method "otherMethod" được gọi.orElseThrow(Supplier exceptionSupplier): trả về quý hiếm nếu cực hiếm khác empty và trái lại throw exception "exceptionSupplier".map(Lambdas): trả về quý hiếm được map và convert tương ứng.

Xem thêm: Em Hãy Đóng Vai Cô Kĩ Sư Kể Lại Câu Chuyện Lặng Lẽ Sa Pa, Đóng Vai Cô Kĩ Sư Kể Lại Lặng Lẽ Sa Pa

Như vậy chúng ta đã hiểu rằng Optional là gì đúng không ạ nào, thiệt ra nó cũng không khó khăn hiểu lắm bởi vì nó là một tư tưởng mới bắt buộc còn lạ với tất cả người. Giống như các gì chúng tôi đã lý giải trên trên đây thì cứng cáp bạn đã và đang biết được một phân nào kia về Optional.