*


C. QUY TRÌNH đưa ra TIẾT (theo quyết định số:1262/QĐ-BHXH)

Phần 1- GIAO DỊCH HỒ SƠ GIẤY

I. LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN.

Bạn đang xem: Phần mềm tst là gì

1. Đơn vị thâm nhập lần đầu, đơn vị dịch rời từ khu vực khác đến: Mã số 101/HNO.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày (Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT)

- Thành phần hồ sơ:

* người lao hễ nộp:

+ Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) đối với trường hợp bạn lao hễ có thay đổi thông tin;

+ ngôi trường hợp tín đồ lao hễ được hưởng quyền hạn BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng tỏ (nếu có).

+ Sổ BHXH (nếu lao động tất cả sổ BHXH theo chủng loại cũ đã bảo lưu).

* Đơn vị nộp:

+ list lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS).

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

+ Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS):đối với ngôi trường hợp gồm truy thu hoặc đổi khác thông tin trên sổ BHXH.

* Đối cùng với trường đúng theo nội tỉnh đưa đến:

• Biên bạn dạng chuyển quận giữa đơn vị và BHXH chỗ chuyển đi.

• Thông báo hiệu quả đóng BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ-BNN(C12-TS) tháng trước lúc di chuyển.

• list lao động tham gia BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ-BNN tháng trước khi di chuyển

• list và quá trình tham gia BHXH, BHTN đối với các trường hợp chưa được cấp sổ BHXH (nếu có).

- ngôi trường hợp đơn vị chức năng còn số dư khi di chuyển cần vấp ngã sung:

• Biên bản điều chỉnh số dư, biên bạn dạng điều chỉnh lãi (nếu có).

- số lượng hồ sơ: 01 phiên bản cho mỗi nhiều loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ con số theo phương pháp và ký xác nhận.

- Sơ vật quy trình:

Khách hàng

Phòng/Tổ làm chủ thu

Phòng/Tổ cấp sổ thẻ

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B2

B3

B4

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ làm chủ thu : 02 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp sổ thẻ : 02 ngày.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ

- Kiểm đếm hồ nước sơ, khám nghiệm tính hợp lệ thích hợp pháp của hồ nước sơ.

- Kiểm tra thông tin trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) có không hề thiếu không.

- Kiểm tra tin tức trên Tờ khai đơn vị chức năng tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT(mẫu TK3-TS).

- Đối chiếu số lượng mẫu TK1-TSvới danh sách lao rượu cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS).

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS.

- Tra cứu vãn mã số BHXH đối với những trường hợp đơn vị không kê khai mã số BHXH.

- bàn giao hồ sơ mang lại Phòng/Tổ quản lý thu.

Bước 2: Phòng/Tổ cai quản thu

- tiếp nhận Biên bạn dạng bàn giao hồ nước sơ và hồ sơ từ bỏ Phòng/Tổ TN&TKQ, xác thực việc giao dấn hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- khám nghiệm hồ sơ, Trường đúng theo không giải quyết và xử lý được thì lập Phiếu phía dẫn hoàn thành xong hồ sơ ghi rõ tại sao chuyển trả phòng/Tổ TN&TKQ.

- triển khai mở mã đơn vị mới, nhập số dư đối với đơn vị dịch rời nội tỉnh;

-Cập nhật mã số BHXH vào file Import so với lao hễ không ghi mã số BHXH (nếu tất cả file).

-Cập nhật vào ứng dụng TST, kiểm soát trùng số CMND.

- người lao cồn đã được cấp nhiều sổ BHXH:

+ nếu như sổ BHXH nào vẫn được nhất quán thì áp dụng mã số BHXH đó.

+ Nếu các sổ BHXH đang được đồng hóa thì áp dụng mã số BHXH có thời gian công tác trước để tiếp tục quản lý.

+ thông báo cho đơn vị kiểm tra và lập hồ sơ gộp sổ theo quy định.

- In 01 phiên bản Tổng hợp list lao đụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(D02a-TS).

- Ghi số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT, cực hiếm thẻ BHYT đề nghị cấp vào biểu D02a-TS.

- Trình Lãnh đạo ký kết biểu D02a-TS.

- gửi dữ liệu ý kiến đề nghị cấp thẻ BHYT, sổ BHXH (nếu có).

- cập nhật thông tin vào ứng dụng TN&QLHS; chuyển giao hồ sơ mang lại phòng/tổ cung cấp sổ, thẻ.

* để ý một số vụ việc sau:

- Đối chiếu để bảo vệ sự cân xứng giữa thông tin trên Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫuTK1-TS) với list lao hễ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS). Trường hợp không không hề thiếu thông tin theo quy định, thì lập Phiếu phía dẫn hoàn thành hồ sơ ghi rõ lý do trên phần mềm TN&QLHS để thông báo cho đối chọi vị.

- khám nghiệm mức lương, nơi đk khám chữa bệnh, quyền lợi BHYT,…theo đúng quy định.

- ngôi trường hợp có truy thu:

+ Tăng bắt đầu lao đụng để cấp thẻ BHYT

+ thời hạn truy thu nếu chưa xuất hiện đủ căn cứ đề nghị cung cấp hồ sơ, địa thế căn cứ (Kết luận thanh tra hoặc chủng loại D04h-TS, …) cùng lập Phiếu hướng dẫn hoàn thành xong hồ sơ. Khi có đủ hồ sơ theo quy định, đơn vị chức năng lập giấy tờ thủ tục mới theo quy định.

- update thông tin vào ứng dụng TN&QLHS, chuyển giao hồ sơ cho Phòng/Tổ cung cấp sổ thẻ.

Bước 3: Phòng/Tổ cung cấp sổ thẻ

- mừng đón Biên phiên bản bàn giao hồ nước sơ, làm hồ sơ và tài liệu trên phần mềm TST từ Phòng/Tổ thống trị thu đưa đến.

- Kiểm tra, so sánh nội dung, con số sổ BHXH, thẻ BHYT ý kiến đề xuất cấp với dữ liệu trên ứng dụng TST. Trường thích hợp có lệch lạc thì cán cỗ cấp sổ, thẻ lập Phiếu điều chỉnh C02-TS chuyển mang lại cán cỗ Thu và thông tin cho cán bộ thu trên ứng dụng TN&QLHS.

- cập nhật thông tin thẻ hoặc in thẻ nhựa BHYT, in danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS). (nếu có)

- In sổ BHXH, in list cấp sổ BHXH (mẫu D09a-TS). (nếu có)

- Trình ký, đóng góp dấu: chủng loại D02a-TS,tờ bìa, tờ tránh sổ BHXH, chủng loại D09a-TS, mẫu mã D10a-TS (nếu có).

- gửi hồ sơ cho Văn chống đóng vệt sổ BHXH và các sách vở liên quan liêu (nếu có).

-Chuyển hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cùng danh sách cấp sổ, cung cấp thẻ mang lại Phòng/Tổ TN&TKQ nhằm trả đơn vị và lưu lại trữ, xác nhận bàn giao trên ứng dụng TN&QLHS.

Bước 4:Phòng/Tổ TN&TKQ

- đón nhận Biên bản bàn giao hồ nước sơ cùng hồ sơ tự Phòng/Tổ cấp sổ thẻ, tiếp nhận trên ứng dụng TN&QLHS.

- chuyển trả làm hồ sơ cho đơn vị chức năng (nếu có).

- Cán bộ trả hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS.

- gửi hồ sơ đến bộ phận lưu trữ theo quy định.

2. Quy trình tăng, giảm LĐ, kiểm soát và điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN hằng tháng: Mã số 102/HNO.

Mã số 10201/HNO: HS báo tăng lao cồn (cấp sổ BHXH, thẻ BHYT);

Mã số 10202/HNO: hồ sơ báo bớt lao động, xác nhận sổ BHXH;

Mã số 10203/HNO: Điều chỉnh nhân thân, mức đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN;

Mã số 10204/HNO: chuyển đổi pháp nhân, đưa quyền sở hữu hoặc sáp nhập, giải thể, phá sản, gửi đi.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày (đối cùng với Mã số 10203/HNO: 03 ngày).

- Thành phần hồ sơ:

a) fan lao động nộp:

+Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS): so với lao động chưa tồn tại mã số BHXH hoặc mã số BHXH sai với số sổ BHXH hoặc đổi khác thông tin nhân thân.

+ ngôi trường hợp bạn laođộng được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng tỏ (nếu có).

+ Sổ BHXH (nếu có).

b) Đơn vị nộp:

+ list lao rượu cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS).

+Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS): đối với đơn vị có thay đổi thông tin (thay đổi pháp nhân; giải thể, phá sản, sáp nhập; tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; biến đổi phương thức đóng...)

+ Bảng kê tin tức (mẫu D01-TS): đối với trường hợp có truy thu hoặc thay đổi thông tin bên trên sổ BHXH.

- số lượng hồ sơ: 01 phiên bản cho mỗi nhiều loại giấy tờ, tiếp nối phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo phép tắc và ký xác nhận.

- Sơ vật quy trình:

Khách hàng

Phòng/Tổ quốc lộ thu

Phòng/Tổ cấp cho sổ thẻ

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B2

B4

B3

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ thống trị thu : 02 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp cho sổ thẻ : 02 ngày.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ.

- Kiểm đếm hồ sơ, soát sổ tính đúng theo lệ hòa hợp pháp của hồ sơ.

- Kiểm tra thông tin trênmẫu TK1-TS (nếu có).

- Kiểm tra thông tin trên chủng loại TK3-TS (nếu có).

- Đối chiếu số lượng, kiểm tra tin tức Tờ khai (mẫu TK1-TS) với danh sách lao đụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS).

- Tra cứu vớt mã số BHXH so với lao hễ tăng mới đơn vị không kê khai mã số BHXH.

- update thông tin vào ứng dụng TN&QLHS.

- chuyển nhượng bàn giao hồ sơ mang đến Phòng/Tổ cai quản thu.

Bước 2: Phòng/Tổ làm chủ thu

- mừng đón hồ sơ tự cán cỗ TN&TKQ, so sánh giao dìm hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- kiểm tra hồ sơ, Trường phù hợp không giải quyết được thì lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi rõ vì sao chuyển trả phòng/Tổ TN&TKQ.

- Đối chiếu để đảm bảo sự tương xứng giữa tin tức trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫuTK1-TS) với list lao cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS). Trường hòa hợp không không thiếu thông tin theo quy định, thì Phiếu phía dẫn hoàn thành xong hồ sơ, để trả phòng/Tổ TN&TKQthông báo cho 1-1 vị.

- khám nghiệm mức lương, nơi đk khám chữa bệnh, nghĩa vụ và quyền lợi BHYT,... Theo như đúng quy định.

*Đối với quá trình hồ sơ báo tăng lao động: Mã số 10201/HNO:Tiếp bước 2

-Tra cứumã số BHXH đến lao động chưa kê khai mã số BHXH, update vào file dữ liệu (nếu có).

- trường hợp gồm truy thu:

+ Tăng bắt đầu lao động để cấp thẻ BHYT

+ thời gian truy thu nếu chưa xuất hiện đủ địa thế căn cứ đề nghị cung ứng hồ sơ, địa thế căn cứ (Kết luận điều tra hoặc mẫu mã D04h-TS, …) và lập Phiếu phía dẫn triển khai xong hồ sơ. Khi tất cả đủ làm hồ sơ theo quy định, đơn vị lập thủ tục mới theo thủ tục 103/HNO.

- cập nhật thông tin vào ứng dụng TST, chất vấn trùng số CMND:

- Nếu tín đồ lao rượu cồn đã được cấp sổ BHXH trước đó thì áp dụng mã số BHXH đã cung cấp để tiếp tục cai quản việc thâm nhập BHXH.

- fan lao cồn đã được cấp nhiều sổ BHXH:

+ nếu như sổ BHXH nào đã được đồng hóa thì áp dụng mã số BHXH đó.

+ Nếu những sổ BHXH đã được nhất quán thì thực hiện mã số BHXH có thời gian công tác trước để tiếp tục quản lý.

+ thông tin cho đơn vị kiểm tra và lập hồ sơ gộp sổ theo quy định.

- Ghi số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT, quý giá thẻ BHYT ý kiến đề nghị cấp vào biểu D02-TS.

- In 01 phiên bản Tổng hợp danh sách lao cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (D02a-TS).

-Trình Lãnh đạo ký biểu D02a-TS.

- gửi dữ liệu ý kiến đề xuất cấp thẻ BHYT, sổ BHXH (nếu có) trên phần mềm TST.

- cập nhật thông tin vào phần mềm TN&QLHS; bàn giao hồ sơ cho Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ.

*Đối với quy trình hồ sơ báo bớt lao động: Mã số 10202/HNO:Tiếp cách 2

- Báo sút trên phần mềm TST (trường hợp báo sút tháng hiện tại tại). Trường hợp bao gồm thoái giảm triển khai theo quá trình điều chỉnh giảm hồ sơ thu vì báo bớt chậm mã 105/HN.

- trường hợp đơn vị chức năng có đề nghị chứng thực sổ BHXH: Kiểm tra thực trạng thanh toán của 1-1 vịđể chứng thực sổ BHXH; so với các đơn vị đóng kịp thời, không thiếu thốn theo chính sách thực hiện xác nhận trước về tối đa 2 mon (nếu gồm đề nghị) để đơn vị nộp hồ sơ giải quyết cơ chế hưu trí kịp lúc theo quy định.

* Đối với tiến trình hồ sơ điều chỉnh nhân thân, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: Mã số 10203/HNO:

-Thời hạn giải quyết: 03 ngày.

- Sơ thứ quy trình:

Khách hàng

Phòng/Tổ làm chủ thu

Phòng/Tổ cấp sổ thẻ

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B2

B4

B3

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ quản lý thu : 1,5 ngày

Bước 3: Phòng/Tổ cấp sổ thẻ : 0,5 ngày

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Tiếp cách 2:

- Kiểm tra so sánh hồ sơ với danh sách lao hễ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS); mẫu D01-TS (nếu có)

- Thực hiện cập nhật vào phần mềm TST.

- Trường thích hợp không đủ đk lập Phiếu phía dẫn hoàn thành hồ sơ, ghi rõ lý do,ký xác nhận, trả phần tử TN&TKQđể thông báo cho đối chọi vị.

- In 01 bản Tổng hợp list lao hễ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (D02a-TS), ký xác nhận, chuyển phần tử cấp sổ, thẻ.

* Đối cùng với Quy trình biến đổi tên solo vị, pháp nhân, đưa quyền mua hoặc sáp nhập, giải thể,chuyển đi… - Mã số 10204/HNO: tiếp theo sau bước 2

- Kiểm tra so sánh thông tin vào Tờ khai đơn vị chức năng tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS). Lập biên bạn dạng chuyển quận, nhảy số dư.

- Thực hiện update vào phần mềm TST.

- cập nhật thông tin vào phần mềm TN&QLHS; bàn giao hồ sơ mang lại Phòng/Tổ cấp sổ thẻ.

Bước 3: Phòng/Tổ cung cấp sổ thẻ

- đón nhận Biên bản bàn giao hồ nước sơ, làm hồ sơ và dữ liệu trên phần mềm TST từ bỏ Phòng/Tổ cai quản thu đưa đến.

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung, số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT ý kiến đề xuất cấp với tài liệu trên ứng dụng TST. Trường vừa lòng có lệch lạc thì cán cỗ cấp sổ, thẻ lập Phiếu hướng dẫn hoàn thành xong hồ sơ chuyển cho cán cỗ Thu.

- cập nhật thông tin thẻ hoặc in thẻ nhựa BHYT, in list cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS). (nếu có)

- In sổ BHXH,in danh sách cấp sổ BHXH (mẫu D09a-TS). (nếu có)

- Trình ký, đóng góp dấu: chủng loại D02a-TS,tờ bìa, tờ tách sổ BHXH, chủng loại D09a-TS, mẫu mã D10a-TS (nếu có).

- gửi hồ sơ mang đến Văn chống đóng vệt sổ BHXH và các sách vở liên quan tiền (nếu có).

-Chuyển hồ nước sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cùng danh sách cấp sổ, cấp thẻ mang đến Phòng/Tổ TN&TKQ nhằm trả đơn vị chức năng và giữ trữ, xác thực bàn giao trên phần mềm TN&QLHS.

Bước 4:Phòng/Tổ TN&TKQ

- mừng đón Biên phiên bản bàn giao hồ sơ và hồ sơ từ Phòng/Tổ cung cấp sổ thẻ, đón nhận trên ứng dụng TN&QLHS.

- đưa trả làm hồ sơ cho đơn vị chức năng (nếu có).

- Cán cỗ trả hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- chuyển hồ sơ đến bộ phận lưu trữ theo quy định.

3. Quá trình truy thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN: Mã số 103/HNO

- Thời hạn giải quyết:10 ngày.

- Thành phần hồ nước sơ:

a. Người lao rượu cồn nộp:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS):

- Sổ BHXH (nếu lao động bao gồm sổ BHXH theo mẫu cũ đã bảo lưu).

b. Đơn vị nộp:

- truy nã thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

+ list lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS);

+ Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS); căn cứ truy thu (Phụ lục 02 phát hành kèm theo đưa ra quyết định số595/QĐ-BHXH).

- bổ sung thành phần hồ sơ theo khí cụ tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 38 quyết định số 595/QĐ-BHXH: ngôi trường hợp đơn vị ý kiến đề nghị truy thu cộng nối thời gian dưới 6 tháng cố nhiên Biên bạn dạng làm vấn đề về đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN (mẫu D04h-TS) hoặc kết luận kiểm tra, trường đoản cú 06 tháng trở lên kèm tóm lại thanh tra của phòng ban BHXH hoặc ban ngành thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm luật hành thiết yếu của cơ quan tất cả thẩm quyền.

- truy hỏi thu BHXH bắt buộc so với người lao động tất cả thời hạn ở quốc tế truy nộp sau thời điểm về nước:

+ ngôi trường hợp người lao hễ truy nộp trải qua đơn vị địa điểm đưa fan lao động đi làm việc ở nước ngoài (báo tăng tháng lúc này ở giấy tờ thủ tục 107/HNO)

•Danh sách lao cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS);

•Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS) làm căn cứ tầm nã thu (Phụ lục 02 ban hành kèm theo quyết định số595/QĐ-BHXH).

+ ngôi trường hợp người lao động tự đăng ký truy nộp tại ban ngành BHXH: HĐLĐ được gia hạn dĩ nhiên văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký new tại nước chào đón lao động.

- con số hồ sơ: 01 phiên bản cho mỗi nhiều loại giấy tờ, tiếp đến phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo qui định và ký xác nhận.

- Sơ vật dụng quy trình:

B4

Khách hàng

Phòng/Tổ quản lý thu

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B2

Phòng/Tổ cấp sổ thẻ

B3

Cấp thẩm quyền phê duyệt

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ làm chủ thu : 06 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp sổ thẻ : 03 ngày.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ

- Kiểm đếm hồ nước sơ, đánh giá tính vừa lòng lệ đúng theo pháp của hồ sơ.

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; đưa Biên phiên bản bàn giao hồ nước sơ với hồ sơ mang đến Phòng/Tổ làm chủ thu.

Bước 2: Phòng/Tổ thống trị thu

- chào đón hồ sơ trường đoản cú cán bộ TN&TKQ, đối chiếu giao dìm hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- chất vấn hồ sơ, trường hợp không đỏ điều kiện thì lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi rõ nguyên nhân chuyển trả phòng/Tổ TN&TKQ.

- triển khai theo điểm 2.3 khoản 2 Điều 38 ra quyết định số 595/QĐ-BHXH của bảo đảm xã hội nước ta và mục III phần A Công văn số 1644/BHXH-QLT của BHXH TP thành phố hà nội hướng dẫn quyết định số 595/QĐ-BHXH.

* các bước thực hiện:

- cấp cho mã số BHXH cho những người mới gia nhập lần đầu.

- cập nhật dữ liệu vào ứng dụng TST.

- Ghi số lượng tờ khai, sổ BHXH, thẻ BHYT(nếu có).

- In 01 bạn dạng Tổng hợp list lao đụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (D02a-TS).

- Trình Lãnh đạo ký kết biểu D02a-TS.

- cập nhật thông tin vào phần mềm TN&QLHS; chuyển giao hồ sơ mang lại phòng cấp cho sổ thẻ.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp cho sổ thẻ

- đón nhận Biên bản bàn giao hồ nước sơ, hồ sơ và tài liệu trên phần mềm TST trường đoản cú Phòng/Tổ làm chủ thu đưa đến.

- Cán cỗ tổng hợp xác nhận việc giao dấn hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS và gửi hồ sơ đến cán bộ chuyên quản.

- Kiểm tra, đối chiếu nội dung, thời gian đề nghị xác nhận (diễn vươn lên là lương, chức danh…) cùng tổng thời hạn lũy kế chốt sổ. (nếu có xác nhận sổ BHXH), số lượng sổ BHXH, thẻ BHYT đề xuất cấp với dữ liệu trên phần mềm TST. Trường hòa hợp có rơi lệch thì cán bộ cấp sổ, thẻ lập Phiếu phía dẫn triển khai xong hồ sơ chuyển mang đến cán cỗ Thu.

- cập nhật thông tin thẻ hoặc thẻ nhựa BHYT, in danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS). (nếu có)

- In sổ BHXH,in danh sách cấp sổ BHXH (mẫu D09a-TS). (nếu có)

- Trình ký, đóng góp dấu: mẫu mã D02a-TS,tờ bìa, tờ rời sổ BHXH, mẫu D09a-TS, chủng loại D10a-TS (nếu có).

- chuyển hồ sơ mang đến Văn phòng đóng dấu sổ BHXH với các sách vở và giấy tờ liên quan lại (nếu có).

-Chuyển hồ nước sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cùng danh sách cấp sổ, cung cấp thẻ mang đến Phòng/Tổ TN&TKQ nhằm trả đơn vị và giữ trữ, xác thực bàn giao trên phần mềm TN&QLHS.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ

- chào đón Biên phiên bản bàn giao hồ nước sơ và hồ sơ từ Phòng/Tổ cấp sổ thẻ, mừng đón trên phần mềm TN&QLHS.

- gửi trả làm hồ sơ cho đơn vị chức năng (nếu có).

- Cán bộ trả hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS.

- đưa hồ sơ đến bộ phận lưu trữ theo quy định.

4. Quá trình hoàn trả tiền đóng góp BHXH, BHYT, BHTN,BHTNLĐ-BNN: Mã số 104/HNO

- Thành phần hồ sơ:

+ bạn dạng sao quyết định hoặc văn bạn dạng của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền về vấn đề giải thể, dứt hoạt động, di chuyển nơi đăng ký tham gia (trường hợp đưa tỉnh) đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT.

- con số hồ sơ: 01 bạn dạng cho mỗi các loại giấy tờ, tiếp nối phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo chính sách và cam kết xác nhận.

- Thời hạn trả kết quả: 10 ngày.

- Sơ thiết bị quy trình:

B2

Khách hàng

Phòng/Tổ quốc lộ Thu

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B4

Phòng/Tổ KHTC

B3

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ thống trị Thu : 07 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ KHTC : 01 ngày.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 1,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ

- tiếp nhận hồ sơ kiểm đếm số lượng, yếu tố theo quy định, kiểm soát tính thích hợp lệ hợp pháp của hồ sơ.

- cập nhật thông tin vào ứng dụng TN&QLHS; gửi Biên phiên bản bàn giao hồ sơ với hồ sơ đến Phòng/Tổ cai quản Thu.

Bước 2: Phòng/Tổ làm chủ Thu

- chào đón Biên bản bàn giao làm hồ sơ và toàn bộ hồ sơ tự Phòng/Tổ TN&TKQ, xác nhận việc giao dấn hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- khám nghiệm hồ sơ, đối chiếu số tiền ý kiến đề xuất hoàn trả với phần mềm TST.

- Lập Phiếu trình giải quyết quá trình kèm theo làm hồ sơ của đơn vị chức năng trình người có quyền lực cao BHXH thị trấn phê coi ngó (đối với đơn vị do thành phố trực tiếp quản lý: Trình lãnh đạo Phòng làm chủ Thu,Trình chỉ huy BHXH tp phê duyệt).

- Lập 02 phiên bản “Quyết định hoàn lại tiền thu BHXH, BHYT” (mẫu C16-TS), trình Lãnh đạoký duyệt.

- Mở sổ theo dõi, lưu giữ 01 bạn dạng quyết định(mẫu C16-TS); 01 bạn dạng Quyết định (mẫu C16-TS) lưu giữ Phòng/tổ KHTC

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; chuyển nhượng bàn giao hồ sơ mang lại Phòng/Tổ TN&TKQ. đưa 01 bản Quyết định (mẫu C16-TS) đến Phòng/tổ KHTC.

Bước 3: Phòng/TổKHTC -Làm giấy tờ thủ tục chuyển tiền trả lại đơn vị.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ

- đón nhận Biên bản bàn giao hồ sơ với hồ sơ trường đoản cú Phòng/Tổ thống trị Thu trả mang đến khách hàng.

- update tình trạng hồ sơ vào phần mềm TN&QLHS.

- lý giải khách hàng contact phòng/TổKH-TC để nhấn tiền theo quy định.

- chuyển hồ sơ đến phần tử lưu trữ theo quy định.

5. Các bước điều chỉnh sút hồ sơ thu bởi báo bớt chậm, đóng góp trùng: Mã số 105/HNO

- Thành phần hồ nước sơ:

+ list lao hễ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS).

+ Sổ BHXH (nếu có xác thực sổ BHXH hoặc đóng trùng).

+ Bảng kê tin tức (mẫu D01-TS).

- con số hồ sơ: 01 bản cho mỗi các loại giấy tờ, kế tiếp phòng/tổ TN&TKQ sao đủ con số theo hiện tượng và cam kết xác nhận.

- Thời hạn trả kết quả: 10 ngày.

hàngKhKhách hàng

QL thu

Phòng/Tổ ql thu

Cấp sổ thẻ

Phòng/Tổ cấp sổ thẻ

TN&TKQ

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B2

B4

B3

- Sơ đồ dùng quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ quản lý Thu : 07 ngày

Bước 3: Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ : 02 ngày

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0.5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/TổTN&TKQ

- Tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ, khám nghiệm tính hợp lệ, phù hợp pháp của hồ nước sơ.

- cập nhật thông tin vào phần mềm TN&QLHS; bàn giao hồ sơ mang đến Phòng/Tổ cai quản Thu.

Bước 2: Phòng/TổQuản lý Thu

- Kiểm tra so sánh hồ sơ vớiDanh sách lao đụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS); chủng loại D01-TS (nếu có)

- Đối với ngôi trường hợp buộc phải phê duyệt, cán bộ thu lập phiếu trình giải quyết quá trình trình chủ tịch BHXH thị xã phê xem xét theo quy định.

-Thực hiện cập nhật vào ứng dụng TST, chuyển dữ liệu cấp tờ rời (nếu có).

- Trường đúng theo không đủ điều kiện lập Phiếu hướng dẫn hoàn thành xong hồ sơ, ghi rõ lý do, ký xác nhận, trả thành phần TN&TKQ để thông tin cho 1-1 vị.

- In 01 phiên bản Tổng hợp danh sách lao cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (D02a-TS), cam kết xác nhận, chuyển bộ phận cấp sổ, thẻ.

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; chuyển giao hồ sơ mang đến Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ

- tiếp nhận sổ BHXH và hồ sơ kèm theo danh sách từ cán bộ Phòng/Tổ làm chủ Thu đưa đến, so sánh giao dìm hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- Căn cứ tài liệu trên TST đã có cán bộ thu nhập điều chỉnh, tiến hành đối chiếu tài liệu trên TST với quá trình điều chỉnh ghi trên bạn dạng D02-TS:

+ tài liệu của thời hạn đề nghị xác nhận (diễn biến đổi lương, chức danh…) cùng tổng thời hạn lũy kế chứng thực sổ.

Trường vừa lòng có xô lệch thì cán bộ cấp sổ, thẻ lập Phiếu phía dẫn triển khai xong hồ sơ chuyển đến cán cỗ Thu.

- In tờ tránh sổ BHXH.

- Trình ký, đóng góp dấu.

- gửi hồ sơ, sổ BHXH mang lại Phòng TN&TKQđể trả đơn vị và lưu trữ hồ sơ theo quy định, bàn giao hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ

- tiếp nhận Biên bạn dạng bàn giao hồ nước sơ và hồ sơ từ bỏ Phòng/Tổ cung cấp sổ thẻ, đón nhận trên ứng dụng TN&QLHS.

- đưa trả hồ sơ cho đơn vị chức năng (nếu có).

- Cán cỗ trả hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- chuyển hồ sơ đến thành phần lưu trữ theo quy định.

6. Quy trình giải quyết hồ sơ chỉ tham gia BHXH bắt buộc: Mã số 106/HNO

- Thành phần hồ sơ:

a) ngôi trường hợp đơn vị chức năng đóng cho tất cả những người lao động

+ danh sách lao cồn tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS).

+ Sổ BHXH.

b) Trường vừa lòng ngườithân nhân của bạn lao rượu cồn tự đóng cho cơ quan liêu BHXH khu vực cư trú (người lao cồn chết).

+ Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

+ Sổ BHXH (đã được chứng thực thời gian gia nhập BHXH).

- con số hồ sơ: 01 phiên bản cho mỗi nhiều loại giấy tờ, kế tiếp phòng/tổ TN&TKQ sao đủ con số theo qui định và cam kết xác nhận.

- Thời hạn trả kết quả:05 ngày.

Khách

Phòng/Tổ

Phòng/Tổ

Phòng/Tổ

B1

B2

B4

B3

- Sơ thiết bị quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0.5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ cai quản Thu : 02 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ : 02 ngày.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0.5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ

- Kiểm đếm hồ sơ, chất vấn tính hợp lệ vừa lòng pháp của hồ nước sơ.

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; gửi Biên bản bàn giao hồ nước sơ và hồ sơ cho Phòng/Tổ cai quản Thu.

Bước 2: Phòng/Tổ làm chủ Thu

- tiếp nhận hồ sơ từ cán cỗ TN&QLHS, đối chiếu giao thừa nhận hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS.

- Trường hòa hợp không đủ điều kiện lập Phiếu phía dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi rõ lý do, ký kết xác nhận, trả thành phần TN&TKQ để thông báo cho đơn vị.

- cách xử trí hồ sơ:

(Trường hợp đóng BHXH một đợt theo Khoản 6 Điều 7 quyết định 595/QĐ-BHXH cán cỗ thu trình Ban chủ tịch phê duyệt Phiếu ý kiến đề nghị thu tiền BHXH trước lúc chuyển Phòng/Tổ KHTC thu tiền)

a) trường hợp đơn vị đóng cho những người lao động

+ Lập Phiếu ý kiến đề nghị thu chi phí BHXH(trình phê duyệt)

+ update dữ liệu vào ứng dụng TST.

+ In 01 bạn dạng Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (D02a-TS).

+ Ký, trình lãnh đạo phòng, chỉ đạo BHXH huyện ký biểu D02a-TS.

+ update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; chuyển nhượng bàn giao hồ sơ mang đến Phòng/Tổ cung cấp sổ, thẻ.

b) Trường đúng theo thân nhân fan lao đụng tự đóng BHXH

+ Lập Phiếu ý kiến đề xuất thu tiền BHXH(trình phê duyệt)

+ cập nhật dữ liệu vào phần mềm TST.

+ Ký, trình ký lãnh đạo phòng, chỉ huy BHXH huyện.

+Cập nhật thông tin vào ứng dụng TN&QLHS; bàn giao hồ sơ mang lại phòng/TổKH-TC để người sử dụng nộp tiền

+ mỗi quận, huyện chỉ mở 01 mã đơn vị trên phần mềm TST để theo dõi phạt sinh đối tượng người sử dụng này.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ

- chào đón Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ và hồ sơ, dữ liệu trên ứng dụng TST trường đoản cú Phòng/Tổ thống trị Thu, bình chọn tiền nộp

- Kiểm tra dữ liệu hồ sơ cá nhân cập nhật trong phần mềm TST. Trường đúng theo có sai lệch thì cán cỗ cấp sổ, thẻ lập Phiếu hướng dẫn triển khai xong hồ sơ chuyển cho cán cỗ Thu.

+ In tờ bìa, tờ tách sổ BHXH và danh sách cấp sổ BHXH (nếu có).

- Trình ký, đóng dấu.

- chuyển hồ sơ, sổ BHXH cùng danh sách cấp sổ mang lại Phòng TN&TKQđể trả đơn vị và giữ trữ, xác nhận bàn giao trên phần mềm TN&QLHS.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ

- tiếp nhận Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ với hồ sơ trường đoản cú Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ trả mang đến khách hàng.

- giữ hồ sơ theo quy định.

- update tình trạng làm hồ sơ vào ứng dụng TN&QLHS.

7. Quy trình Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hòa hợp đồng tại ngày tiết a, c với d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595: Mã số 107/HNO

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

+ vừa lòng đồng lao động có thời hạn ở quốc tế hoặc HĐLĐ được gia hạn đương nhiên văn bạn dạng gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký bắt đầu tại nước tiếp nhận lao động theo phù hợp đồng.

+ Bảng kê tin tức mẫu D01-TS (nếu có).

c) người lao động tất cả thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH

+ Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

+ hòa hợp đồng lao động bao gồm thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn đương nhiên văn phiên bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký bắt đầu tại nước đón nhận lao hễ theo thích hợp đồng.

+ Sổ BHXH (trường đúng theo sổ BHXH chủng loại cũ đã bảo lưu).

- số lượng hồ sơ: 01 bạn dạng cho mỗi một số loại giấy tờ, tiếp đến phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo biện pháp và cam kết xác nhận.

- Sơ vật dụng quy trình:

Khách hàng

Phòng/Tổ ql thu

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B2

B4

Phòng/Tổ cấp sổ thẻ

B3

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ cai quản thu : 02 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp sổ thẻ : 02 ngày.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ

- Kiểm đếm hồ sơ, chất vấn tính vừa lòng lệ phù hợp pháp của hồ nước sơ.

- cập nhật thông tin vào phần mềm TN&QLHS; gửi Biên phiên bản bàn giao hồ sơ cùng hồ sơ mang đến Phòng/Tổ thống trị thu.

Bước 2: Phòng/Tổ quản lý thu

- tiếp nhận hồ sơ từ bỏ cán cỗ TN&TKQ, so sánh giao nhấn hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- Kiểm tra so sánh hồ sơ vớiDanh sách lao đụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN(mẫu D02-TS); chủng loại D01-TS (nếu có)

- Thực hiện cập nhật vào ứng dụng TST.

- Trường vừa lòng không đủ đk lập Phiếu hướng dẫn hoàn thành hồ sơ, ghi rõ lý do, ký xác nhận, trả bộ phận TN&TKQ để thông báo cho đối chọi vị.

- In 01 phiên bản Tổng hợp danh sách lao đụng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (D02a-TS), ký xác nhận, chuyển phần tử cấp sổ, thẻ.

c) người lao động bao gồm thời hạn ở quốc tế tự đk đóng BHXH

+ - Kiểm tra so sánh hồ sơ, update dữ liệu vào ứng dụng TST.

+ In 01 phiên bản Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (D02a-TS).

+ cập nhật thông tin vào ứng dụng TN&QLHS; chuyển giao hồ sơ mang lại Phòng/Tổ cung cấp sổ, thẻ.

+ mỗi quận, thị xã chỉ mở 01 mã đơn vị trên ứng dụng TST để theo dõi phát sinh đối tượng người tiêu dùng này.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp cho sổ thẻ

- Căn cứ dữ liệu đã được cán bộ thu gửi lên phần mềm TST.

- In tờ rời sổ BHXH (nếu có).

- Ký, trình chỉ đạo Phòng, lãnh đạo BHXH huyện ký kết biểu D02a-TS.

-Chuyển hồ nước sơ, sổ BHXH cùng danh sách cấp sổ đến Phòng/Tổ TN&TKQ nhằm trả đơn vị chức năng và giữ trữ, xác thực bàn giao trên phần mềm TN&QLHS.

Bước 4:Phòng/Tổ TN&TKQ

- tiếp nhận Biên bản bàn giao hồ sơ cùng hồ sơ trường đoản cú Phòng/Tổ cấp sổ thẻ đưa trả khách.

- Cán cỗ trả hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS.

- chuyển hồ sơ đến thành phần lưu trữ theo quy định.

8. Các bước hoàn trả tiền đóng của đối tượngchỉ gia nhập BHYT: Mã số 108/HNO

- Thành phần hồ sơ:

* ngôi trường hợp bạn tham gia BHYT đang đóng tiền mà lại bị chết trước khi in thẻ BHYT; trước khi thẻ BHYT có mức giá trị thực hiện hoặc thẻ không trả cho người sử dụng:

+ bạn dạng sao Giấy triệu chứng tử; mẫu mã TK1-TS

* ngôi trường hợp bạn tham gia BHYT đang đóng tiền nhưng tiếp nối chuyển sang tham gia BHYT theo đối tượng người sử dụng khác:

+ Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Giấy tờ chứng minh đã thâm nhập BHYT đối tượng người tiêu dùng khác.

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày.

- con số hồ sơ: 01 bản cho mỗi các loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ con số theo qui định và ký xác nhận.

- Sơ vật dụng quy trình:

Khách hàng

Phòng/Tổ KH-TC

Phòng/Tổ ql Thu

Phòng/Tổ TN&TKQ

B1

B2

B3

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ cai quản Thu : 3,5 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 4: thành phần KH-TC : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ

- đón nhận kiểm đếm thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định. Cập nhật vào ứng dụng TN&QLHS, đưa hồ sơ đến Phòng/Tổ làm chủ Thu.

Bước 2: Phòng/Tổ làm chủ thu.

- đánh giá hồ sơ, cực hiếm thẻ BHYT trên phần mềm TST, so sánh đúng số tiền đề nghị hoàn trả với ứng dụng TST. Trường hòa hợp không đủ điều kiện lập Phiếu hướng dẫn hoàn thành xong hồ sơ, ghi rõ lý do, cam kết xác nhận, trả bộ phận TN&TKQ để thông báo cho khách hàng.

- xác nhận số dư quá của bạn tham gia đương nhiên hồ sơ của người tham gia trình chỉ đạo phòng hoặc chỉ huy BHXH huyện cam kết duyệt.

- kiểm tra tính hợp lý của hồ nước sơ, lập 02 bản “Quyết định về việc trả lại tiền thu BHXH, BHYT” (C16-TS) và bộ hồ sơ trình Lãnh đạo ký duyệt.

- Mở sổ theo dõi, lưu giữ 01 phiên bản quyết định(C16-TS); 01 bản Quyết định (C16-TS) lưu giữ phòng/tổ KHTC

- cập nhật tình trạng hồ sơ vào ứng dụng TN&QLHS, chuyển Biên bạn dạng bàn giao hồ nước sơ và hồ sơ mang đến Phòng/Tổ TN&TKQ.

Bước 5: Phòng/Tổ TN&TKQ

- lưu hồ sơ theo quy định.

- Trả kết quả cho tất cả những người tham gia, phía dẫn bạn tham gia đến thành phần KH-TC để dấn tiền.

Bước 6: thành phần Kế toán

- Trả tiền cho những người tham gia.

- lưu hồ sơ, triệu chứng từ theo quy định.

9. Quy trình tham gia BHYT với đối tượng người dùng chỉ tham gia BHYT: Mã số 109/HNO

- Thành phần hồ sơ:

* trường hợp đối tượng người sử dụng được NSNN đóng BHYT:

+ danh sách người chỉ thâm nhập BHYT (D03-TS).

* trường hợp đối tượng người tiêu dùng được NSNN cung ứng đóng BHYT:

+ Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ list người chỉ gia nhập BHYT (mẫu D03-TS).

- con số hồ sơ: 01 bản cho mỗi các loại giấy tờ, tiếp nối phòng/tổ TN&TKQ chụp, ký xác thực đủ số lượng theo quy định.

- Thời hạn trả kết quả: 05 ngày.

- Sơ trang bị quy trình:

Khách hàng

B1

Phòng/Tổ cấp sổ thẻ

B2

B4

B3

Phòng/Tổ TN&TKQ

Phòng/Tổ ql thu

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Phòng/Tổ quản lý Thu : 02 ngày.

Bước 3: Phòng/Tổ cấp cho sổ, thẻ : 02 ngày.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Phòng/Tổ TN&TKQ

- mừng đón kiểm đếm số lượng, thành phần hồ sơ theo quy định.

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; ghi thời hạn trả làm hồ sơ vào Biên bạn dạng bàn giao hồ nước sơ, chuyển Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ cùng hồ sơ cho thành phần thu.

Bước 2: Phòng/Tổ quốc lộ Thu.

- tiếp nhận Biên bản bàn giao hồ sơ cùng hồ sơ từ Tổ TN&TKQ, chứng thực việc giao nhận hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS.

- Kiểm tra toàn vẹn và chi tiết hồ sơ để bảo đảm an toàn tính đúng đắn, không thiếu hợp lệ của hồ sơ (mức lương, nơi đăng ký KCB ban đầu, quyền lợi hưởng BHYT,...). Trường vừa lòng không đủ đk lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi rõ lý do, cam kết xác nhận, trả phần tử TN&TKQ để thông báo cho đối kháng vị.

- Nhập tài liệu thu (hoặc cách xử trí file, chất vấn và update số liệu) vào ứng dụng TST.

- ký kết biểu D03-TS.

- In 01 phiên bản tổng hợp danh sách người chỉ gia nhập BHYT (D03a-TS), cam kết và trình ký kết lãnh đạo Phòng, lãnh đạo BHXH huyện.

- cập nhật thông tin vào ứng dụng TN&QLHS; đưa Biên phiên bản bàn giao hồ nước sơ với hồ sơ cho phần tử Cấp sổ, thẻ.

Bước 3: Phòng/Tổ cung cấp sổ, thẻ

- tiếp nhận Biên bạn dạng bàn giao hồ nước sơ cùng hồ sơ, tài liệu trên phần mềm TST từ bỏ Phòng/Tổ làm chủ Thu.

- Căn cứ tài liệu trên ứng dụng TST đã có cán bộ thu nhập tiến hành đối chiếu tài liệu trên phần mềm TST với quá trình điều chỉnh ghi trên chủng loại D03-TS:

+ tài liệu đã được update hoặc điều chỉnh (nếu có).

- cập nhật thông tin thẻ hoặc in thẻ nhựa BHYT, in danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS) (nếu có).

- Trình ký lãnh đạo và gửi Văn phòng đóng góp dấu.

- gửi hồ sơ, thẻ BHYT đến Phòng/Tổ TN&TKQ để trả đơn vị và lưu trữ theo quy định, xác nhận bàn giao trên ứng dụng TN&QLHS.

Bước 4: Phòng/Tổ TN&TKQ

- đón nhận Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ và hồ sơ trường đoản cú Phòng/Tổ cấp cho sổ thẻ, tiếp nhận trên phần mềm TN&QLHS.

- đưa trả hồ sơ cho đơn vị chức năng (nếu có).

- Cán cỗ trả làm hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS.

- gửi hồ sơ đến thành phần lưu trữ theo quy định.

10. Các bước Cấp thẻ BHYT cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi: Mã số 110/HNO

- Thành phần hồ nước sơ:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Giấy khai sinh (bản sao); mẫu mã D03-TS có chứng thực của xã, phường

-Thời hạn trả kết quả:05 ngày.

- số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi một số loại giấy tờ, tiếp đến phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo phép tắc và ký xác nhận.

Khách hàng

- Sơ đồ dùng quy trình:

Tổ cấp sổ thẻ

B1

B2

B4

B3

Tổ TN&TKQ

Tổ làm chủ thu

Bước 1: Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Tổ làm chủ Thu : 02 ngày.

Bước 3: Tổ cấp sổ, thẻ : 02 ngày.

Bước 4: Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Tổ TN&TKQ

- mừng đón kiểm đếm số lượng, thành phần làm hồ sơ theo quy định.

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; ghi thời hạn trả hồ sơ vào Biên bạn dạng bàn giao hồ nước sơ, đưa Biên phiên bản bàn giao hồ sơ với hồ sơ cho bộ phận thu.

Bước 2: Tổ quốc lộ Thu.

- chào đón Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ với hồ sơ từ Tổ TN&TKQ, chứng thực việc giao thừa nhận hồ sơ trên ứng dụng TN&QLHS.

- Kiểm tra toàn diện và cụ thể hồ sơ để đảm bảo an toàn tính đúng đắn, không thiếu hợp lệ của làm hồ sơ (nơi đăng ký KCB ban đầu, quyền lợi và nghĩa vụ hưởng BHYT,...).

- Nhập tài liệu thu vào ứng dụng TST.

- In phiên bản tổng hợp danh sách người chỉ thâm nhập BHYT (D03a-TS), ký kết và trình ký lãnh đạo Phòng, chỉ huy BHXH huyện.

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; đưa Biên bạn dạng bàn giao hồ nước sơ cùng hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.

Bước 3: Tổ cấp sổ, thẻ

- mừng đón Biên phiên bản bàn giao hồ sơ và hồ sơ, tài liệu trên ứng dụng TST từ Tổ làm chủ Thu.

- Căn cứ tài liệu trên ứng dụng TST đã có cán cỗ thu nhập tài liệu trên phần mềm

+ dữ liệu đã được cập nhật hoặc kiểm soát và điều chỉnh (nếu có).

+ in thẻ nhựa BHYT, in danh sách cấp thẻ (mẫu D10a-TS).

- Trình ký kết lãnh đạo và chuyển Văn phòng đóng dấu.

- chuyển hồ sơ, list thẻ đến Tổ TN&TKQ nhằm trả đơn vị chức năng và giữ trữ, chứng thực bàn giao trên phần mềm TN&QLHS.

Bước 4: Tổ TN&TKQ

- tiếp nhận Biên phiên bản bàn giao làm hồ sơ và toàn thể hồ sơ trường đoản cú Tổ cấp cho sổ, thẻ trả mang đến khách hàng.

- giữ hồ sơ theo quy định.

- update tình trạng làm hồ sơ vào ứng dụng TN&QLHS.

11. Đăng ký, đk lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng BHXH từ nguyện: Mã số 111/HNO

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Thành phần hồ nước sơ:

* tín đồ tham gia:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Sổ BHXH (nếu có)

* Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp fan tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): danh sách người gia nhập BHXH từ nguyện (Mẫu D05-TS).

- số lượng hồ sơ: 01 bạn dạng cho mỗi nhiều loại giấy tờ, tiếp nối phòng/tổ TN&TKQ sao đủ con số theo luật và ký kết xác nhận.

- Sơ đồ vật quy trình:

Tổ TN&TKQ

Khách hàng

Tổ thống trị thu

B1

Tổ cấp cho sổ thẻ

B2

B3

B4

Bước 1: Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Tổ quản lý thu : 02 ngày.

Bước 3: Tổ cấp sổ thẻ : 02 ngày.

Bước 4: Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Tổ TN&TKQ

a) phía dẫn người tham gia:

- hướng dẫn bạn tham gia lựa chọn mức các khoản thu nhập đóng, phương thức đóng BHXH từ bỏ nguyện và ghi Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

-Lập mẫu mã để fan tham gia nộp chi phí tại bộ phận KH-TC của cơ sở BHXH.

b) tiếp nhận hồ sơ

- bình chọn hồ sơ, tra cứu mã số BHXH (trong ngôi trường hợp mẫu D05-TS chưa xuất hiện mã số BHXH).

- Cập thừa nhận vào phần mềm TN&QLHS, in Biên phiên bản bàn giao và gửi hồ sơ đến Tổ làm chủ thu.

Bước 2: Tổ quản lý thu

- chào đón biên bản bàn giao với hồ sơ từ Tổ TN&TKQ, xác nhận việc giao nhấn hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- chất vấn hồ sơ,Trường hợp không đủ điều kiện lập Phiếu phía dẫn triển khai xong hồ sơ, ghi rõ lý do, cam kết xác nhận, trả bộ phận TN&TKQ để thông báo cho những người tham gia.

- để ý một số vụ việc sau:

+ Kiểm tra thông tin trên Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) bảo đảm người thâm nhập kê khai đúng mực theo quy định.

+ chất vấn mức đóng, cách làm đóng theo như đúng quy định.

-Tra cứu mã số BHXH cho những người chưa kê khai mã số BHXH.

- Nhập dữ liệu thu (hoặc cách xử trí file, kiểm tra và import số liệu) vào ứng dụng TST.

- In 01 Bảng tổng hợp danh sách người tham gia BHXH từ nguyện (mẫu D05a-TS), ký và trình cam kết Lãnh đạo BHXH huyện.

- cập nhật thông tin vào phần mềm TN&QLHS; chuyển giao hồ sơ đến Tổ cung cấp sổ (trường hợp cấp cho sổ BHXH); chuyển giao hồ sơ đến Tổ TN&TKQ.

Bước 3: Tổ cung cấp sổ thẻ (trường hợp cấp cho sổ BHXH)

- tiếp nhận hồ sơ từ bỏ Tổ làm chủ thu

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu trên TST vì chưng tổ làm chủ Thu đưa đến.

- In tờ bìa,tờ tránh sổ BHXH (nếu có) và danh sách cấp sổ BHXH (mẫu D09a-TS).

- Trình ký lãnh đạo và đưa Văn phòng đóng góp dấu.

- update thông tin vào ứng dụng TN&QLHS; bàn giao hồ sơ đến Tổ TN&TKQ.

Bước 4: Tổ TN&TKQ

- mừng đón Biên bản bàn giao làm hồ sơ và toàn cục hồ sơ trường đoản cú Tổ cung cấp sổ thẻ hoặc Tổ quản lý thu trả mang lại khách hàng.

- update tình trạng hồ sơ vào ứng dụng TN&QLHS.

12. Hoàn lại tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tín đồ tham gia BHYT theo hộ gia đình được NSNN hỗ trợ, fan tham gia BHYT được giá cả nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng: Mã số 112/HNO

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Sổ BHXH

+ Văn phiên bản chứng thực hoặc phiên bản kèm theo bản chính Giấy hội chứng tử đối với trường hòa hợp chết; địa thế căn cứ tham gia đối tượng người sử dụng BHYT khác

- con số hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, tiếp nối phòng/tổ TN&TKQ sao đủ con số theo vẻ ngoài và ký xác nhận.

- Sơ thứ quy trình:

Tổ Kế toán

Khách hàng

Tổ làm chủ thu

Tổ TN&TKQ

B1

B2

B4

B3

Bước 1: Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Tổ thống trị thu : 03 ngày.

Bước 3:Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 4: Tổ kế toán : 01 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Tổ TN&TKQ quận, huyện

- đón nhận kiểm đếm thành phần, con số hồ sơ theo quy định. Cập nhật vào ứng dụng TN&QLHS, đưa hồ sơ Tổ làm chủ thu.

Bước 2: Tổ cai quản thu BHXH huyện

- chất vấn hồ sơ, so sánh đúng số tiền ý kiến đề xuất hoàn trả với ứng dụng TST. Trường hợp cảm thấy không được hồ sơ trả lại hồ nước sơ đến Tổ TN&TKQ.

- xác nhận số dư vượt của bạn tham gia đương nhiên hồ sơ của fan tham gialập 02 bạn dạng “Quyết định về việc hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT” (mẫu C16-TS) và cỗ hồ sơ trình chủ tịch BHXH huyện cam kết duyệt.

- Mở sổ theo dõi, lưu 01 bản quyết định.

- update tình trạng làm hồ sơ vào phần mềm TN&QLHS, đưa Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ với hồ sơ đến Tổ TN&TKQ.

Bước 3: Tổ TN&TKQ

- giữ hồ sơ theo quy định.

- Trả kết quả cho những người tham gia, phía dẫn fan tham gia đến Tổ KH-TC để dìm tiền.

Bước 4: Tổ Kế toán

- Trả tiền cho người tham gia.

- giữ hồ sơ, triệu chứng từ theo quy định.

13. Đăng ký đóng, cấp cho thẻ BHYT đối với người chỉ thâm nhập BHYT: Mã số 113/HNO

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày.

- Thành phần hồ nước sơ:

* tín đồ tham gia:

+ Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Đối với người đã hiến thành phần cơ thể tín đồ theo dụng cụ của pháp luật: Giấy ra viện gồm ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể”

+ ngôi trường hợp tín đồ tham gia được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

* ủy ban nhân dân xã; các đại lý trợ góp xã hội, cửa hàng nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người dân có công; cửa hàng giáo dục công việc và nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; cơ sở BHXH:

+ list người chỉ thâm nhập BHYT (Mẫu D03-TS).

- con số hồ sơ: 01 phiên bản cho mỗi nhiều loại giấy tờ, tiếp đến phòng/tổ TN&TKQ sao đủ con số theo công cụ và cam kết xác nhận.

13.1. Cấp cho thẻ BHYT đối tượng người tiêu dùng hưởng lương hưu, trợ cung cấp BHXH hằng mon tăng mới: Mã số 11301/HNO

- Sơ thiết bị quy trình:

Tổ CĐ BHXH

Tổ cấp cho sổ thẻ

Phòng CĐ BHXH

B1

B2

Tổ làm chủ Thu

B2

Tổ TN&TKQ

B3

B4

Bước 1: TổCĐBHXH : 01 ngày.

Bước 2: Tổ cai quản thu : 02 ngày.

Bước 3: Tổ cung cấp sổ, thẻ : 1,5 ngày.

Bước 4: Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Tổ CĐ BHXH:

- Nhận tài liệu trên ứng dụng quản lýchế độ BHXH (TCS), lập danh sách tăng giảm fan tham gia BHYT.

- gửi danh sách, tài liệu đến tổ thống trị thu

- update phần mượt TN&QLHS.

Bước 2: Tổ quản lý thu

- chứng thực việc giao thừa nhận hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- Kiểm tra toàn diện và chi tiết hồ sơ để đảm bảo tính đúng đắn, tương đối đầy đủ hợp lệ của làm hồ sơ (nơi đk KCB ban đầu, quyền hạn hưởng BHYT,...)

- Nhập tài liệu thu (hoặc xử lý file, chất vấn và update số liệu) vào phần mềm TST, chuyển dữ liệu cấp thẻ BHYT trên phần mềm TST.

- Ký những biểu mẫu.

- In 01 phiên bản tổng hợp list người chỉ thâm nhập BHYT (mẫu D03a-TS).

- cập nhật phần mềm TN&QLHS.

Bước 3: Tổ cấp sổ thẻ

- mừng đón Biên bản bàn giao hồ nước sơ cùng hồ sơ, tài liệu trên ứng dụng TST từ bỏ Tổ cai quản thu.

- Căn cứ tài liệu trên TST đã làm được cán bộ thu nhập thực hiện đối chiếu dữ liệu trên TST với quy trình điều chỉnh ghi trên phiên bản D03-TS:

+ dữ liệu đã được update hoặc kiểm soát và điều chỉnh (nếu có).

+ in thẻ BHYT, in danh sách cấp thẻ (mẫu D10a-TS).

- Trình ký lãnh đạo cùng đóng dấu.

- đưa hồ sơ, danh sách thẻ cho Tổ TN&TKQ để trả cho tất cả những người lao rượu cồn và giữ trữ, xác nhận bàn giao trên ứng dụng TN&QLHS.

Bước 4: Tổ TN&TKQ

- chào đón Biên phiên bản bàn giao làm hồ sơ và tổng thể hồ sơ tự Tổ cấp sổ thẻ trả mang đến khách hàng. Chuyển tàng trữ hồ sơ theo quy định

- cập nhật tình trạng hồ sơ vào phần mềm TN&QLHS.

13.2 cấp cho thẻ BHYT các đối tượng HGĐ, NSNN đóng góp và hỗ trợ đóng: Mã số 11302/HNO

Áp dụng gần như trường hợp đối tượng người tiêu dùng được NSNN đóng góp (hộ nghèo, đối tượng người dùng bảo trợ, bạn đang trường đoản cú 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp cho tuất...,), NSNN hỗ trợ hỗ trợ đóng BHYT (hộ cận nghèo, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp tất cả mức sống vừa đủ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); đối tượng tham gia theo hộ gia đình

Khách hàng

Tổ thống trị thu

Tổ cấp cho sổ thẻ

Tổ TN&TKQ

B1

B2

B4

B3

- Sơ đồ:

Bước 1: TổTN&TKQ : 0,5 ngày.

Bước 2: Tổ cai quản thu : 2,5 ngày.

Bước 3: Tổ cấp cho sổ thẻ : 1,5 ngày.

Bước 4: Tổ TN&TKQ : 0,5 ngày.

- Diễn giải quy trình:

Bước 1: Tổ TN&TKQ

- mừng đón kiểm đếm số lượng, thành phần hồ sơ theo quy định.

* ngôi trường hợp đối tượng người tiêu dùng được NSNN cung cấp đóng BHYT nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống vừa phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); đối tượng người sử dụng tham gia theo hộ gia đình: Lập biểu khẳng định số tiền, phía dẫn người sử dụng nộp tiền tại Tổ Kế toán

- cập nhật thông tin vào ứng dụng TN&QLHS; ghi thời hạn trả làm hồ sơ vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ, chuyển Biên bản bàn giao hồ sơ và hồ sơ mang lại Tổ quốc lộ thu.

Bước 2: Tổ làm chủ thu.

- mừng đón Biên phiên bản bàn giao hồ sơ cùng hồ sơ từ Tổ TN&TKQ, xác nhận việc giao nhận hồ sơ trên phần mềm TN&QLHS.

- Kiểm tra toàn diện và cụ thể hồ sơ để đảm bảo tính đúng đắn, không thiếu hợp lệ của làm hồ sơ (mức lương, nơi đk KCB ban đầu, nghĩa vụ và quyền lợi hưởng BHYT,...). Ngôi trường hợp không đủ hồ sơ trả lại hồ sơ mang đến phòng/Tổ TN&TKQ.

Căn cứ vào danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) do ủy ban nhân dân xã, các đại lý nuôi dưỡng, đại lý thu..chuyển đến, đánh giá hồ sơ, dữ liệu làm chủ Thu

- Nhập dữ liệu thu (hoặc cách xử trí file, kiểm soát và update số liệu) vào phần mềm TST.

- ký biểu D03a-TS.

- In 01 bạn dạng tổng hợp list người chỉ thâm nhập BHYT (D03a-TS), cam kết và trình cam kết lãnh đạo Phòng, chỉ đạo BHXH huyện.

- update thông tin vào phần mềm TN&QLHS; chuyển Biên bạn dạng bàn giao hồ sơ cùng hồ sơ cho Tổ cấp cho sổ thẻ.

Bước 3: Tổ cung cấp sổ thẻ

- đón nhận Biên bản bàn giao hồ sơ cùng hồ sơ, dữ liệu trên ứng dụng TST trường đoản cú Tổ quản lý thu.

- Căn cứ dữ liệu trên TST đã có cán bộ thu nhập thực hiện đối chiếu dữ liệu trên TST với quy trình điều chỉnh ghi trên bản D03-TS:

+ tài liệu đã được update hoặc kiểm soát và điều chỉnh (nếu có).

+ in thẻ BHYT, in danh sách cấp thẻ (mẫu D10a-TS).

- Trình cam kết lãnh đạo và đóng dấu.

- chuyển hồ sơ, list thẻ đến Tổ TN&TKQ nhằm trả đơn vị chức năng và lưu lại trữ, xác thực bàn giao trên ứng dụng TN&QLHS.

Bước 4: Tổ TN&TKQ

- tiếp nhận Biên phiên bản bàn giao hồ sơ và tổng thể hồ sơ trường đoản cú Tổ cấp sổ thẻ trả mang lại khách hàng.

- cập nhật tình trạng hồ sơ vào ứng dụng TN&QLHS.

13.3. Cấp thẻ BHYT đối tượng người dùng hưởng trợ cung cấp Thất nghiệp tăng mới: Mã số 11303/HNO

- Sơ đồ vật quy trình:

Phòng CĐ BHXH

Phòng CST

TT giới thiệu việc làm

B1

B2

Phòng quốc lộ Thu

B2

B3

B4

Bước 1: PhòngCĐBHXH : 01 ngày.

Bước 2: Phòng cai quản thu : 02 ngày.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 Năm 2021 ❣️✔️Và Đầy Đủ Các Năm

Bước 3: Phòng cung cấp sổ, thẻ : 1,5 ngày.

Bước 4: PhòngCĐBHXH