BẢMỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Số p Tên nguyên tố ký kết hiệu hoá học tập Nguyên tử khối Hoá trị 1 Hiđro H 1 I 2 Heli He 4 3 Liti Li 7 I 4 Beri Be 9 II 5 Bo B 11 III 6 Cacbon C 12 IV, II 7 Nitơ N 14 III,II,IV, 8 Oxi O 16 II 9 Flo F 19 I 10 Neon Ne trăng tròn 11 Natri na 23 I 12 Magie Mg 24 II 13 Nhôm Al 27 III 14 Silic mê mẩn 28 IV 15 Photpho p 31 III, V 16 lưu huỳnh S 32 II,IV,VI, 17 Clo Cl 35,5 I, 18 Agon Ar 39,9 19 Kali K 39 I trăng tròn Canxi Ca 40 II 24 Crom Cr 52 II,III 25 Mangan Mn 55 II,IV,VII, 26 Sắt sắt 56 II,III 29 Đồng Cu 64 I,II 30 Kẽm Zn 65 II 35 Brôm Br 80 I,… 47 bạc tình Ag 108 I 56 Bari cha 137 II 80 Thuỷ ngân Hg 201 I,II 82 Chì Pb 207 II,IV ( Chú ý: chữ in đậm là nguyên tố kim loại, Chữ in nghiêng là nhân tố phi kim) BẢNG HOÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ Tên nhóm Hoá trị Tên nhóm Hoá trị Hiđroxit (- OH), I Cacbonat (= co 2 ) II Nitrat( -NO 3 ) I Photphat (PO 4 ) III Sunfat (= SO 4 ), II Họ với Tên:………………………………………Lớp:…… Trường thcs ……… BẢNG TÍNH chảy CỦA MỘT SỐ AXIT- BAZƠ- MUỐI team hiđroxit và gốc axit Hóa trị Tên đội HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI H + I K + I na + I Ag + I Mg 2+ II Ca 2+ II ba 2+ II Zn 2+ II Hg 2+ II Pb 2+ II Cu 2+ II sắt 2+ II sắt 3+ III Al 3+ III OH – I Hiđroxit T T – K I T K – K K K K K CI – I Clorua t/b T T K T T T T T I T T T T NO 3 – I Nitrat t/b T T T T T T T T T T T T T CH 3 COO – I Axêtat t/b T T T T T T T T T T T – I S 2– II Sunfua t/b T T K – T T K K K K K K – SO 3 2– II Sunfit t/b T T K K K K K K K K K – – SO 4 2– II Sunfat t/kb T T I T I K T – K T T T T co 3 2– II Cacbonat t/b T T K K K K K – K K K – – SiO 3 2– II Silicat t/kb T T – K K K K – K – K K K PO 4 3– III Photphat t/kb T T K K K K K K K K K K K những gốc axit khác tên thường gọi Hoá trị những gốc axit không giống Tên goi Hoá trị Br – Bromua I HSO 4 – Hiđrosunfat I I – Iotua I HSO 3 – Hiđrosunfit I MnO 4 – Permanganat I HCO 3 – Hiđrocacbonat I AlO 2 – Aluminat I H 2 PO 4 – Đihiđrophotphat I ZnO 2 2– Zincat II HPO 4 2– hiđrophotphat II một số trong những công thức tính thường dùng 1. Tính số mol: + khi cho trọng lượng chất: n = m M ( mol); Khi mang đến thể tích hóa học khí: n = 22,4 v ( mol); Khi đến C M , Vlit dung dịch: n =C M .V ( mol); lúc cho cân nặng dung dịch, nồng độ phần trăm: n = % dd . .100% C m M ( mol) 2. Tính khối lượng: m= n.M( gam); trọng lượng chất tan: m ct = % dd . 100% C m ( gam); 3. Tính nồng độ: độ đậm đặc C%= dd ct m m .100%; tính mật độ mol của dung dịch: C M = n V ( M) ( nhớ đổi V ra lit) . BẢMỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Số p Tên nguyên tố ký hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị 1 Hiđro H 1 I 2 Heli He 4 3 Liti Li 7 I 4 Beri Be 9. 201 I,II 82 Chì Pb 207 II,IV ( Chú ý: chữ in đậm là yếu tắc kim loại, Chữ in nghiêng là nhân tố phi kim) BẢNG HOÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ Tên nhóm Hoá trị Tên team Hoá trị Hiđroxit (-.


Bạn đang xem: Phân tử khối của k


Xem thêm: Tờ Tiền 1 Tỷ Đô La Mỹ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Hôm Nay? 1 Tỷ Đô Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt

Cần sử dụng 1. Tính số mol: + lúc cho cân nặng chất: n = m M ( mol); Khi mang đến thể tích chất khí: n = 22,4 v ( mol); Khi đến C M , Vlit dung dịch: n =C M .V ( mol); lúc cho trọng lượng dung dịch, nồng