Hôm nay, pragamisiones.com sẽ chia sẻ các kỹ năng về phép phân tách hết và phép chia có dư để các bậc phụ huynh cùng các nhỏ nhắn tham khảo.Trong công tác học lớp 3, phép chia hết với phép chia có dư là một bài học cực kì quan trọng. Chính vì vậy, pragamisiones.com sẽ chia sẻ các kỹ năng về bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Phép chia hết và phép chia có dư lớp 3

1. Phép chia hết

1.1. Phép chia hết là gì?

Phép phân chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

Ví dụ 1:

*

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép phân tách hết có thương là 43

Ví dụ 2:

*

Giải thích:

4: 3 được 1; viết 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0

Ta nói 42 : 3 là phép phân chia hết tất cả thương là 14.

1.2. Lấy ví dụ như trực quan tiền về phép phân tách hết

*

2. Phép chia bao gồm dư

2.1. Nhận biết phép chia gồm dư

Phép chia tất cả dư là phép chia có 0

Ví dụ:

Phép chia 19 : 6 là phép chia có dư nếu có 0

*

Ta nói: 19 : 6là phép chia gồm dư, bao gồm thương là 3, số dư là 1.

2.2. Ví dụ trực quan liêu về phép chia bao gồm dư

*

2.3. Biệt lập phép phân tách hết với phép phân tách hết cùng phép chia bao gồm dư

*

3. Bài bác tập áp dụng phép phân chia hết và phép chia tất cả dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6

Bài 2: Tính quý giá biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) y x 4 = 156

b) y x 5 = 130

c) y x 3 = 87

d) y x 7 = 245

Bài 4: Mẹ bao gồm 96kg gạo buộc phải chia vào 4 bao. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài 5: Bà phân tách đều một trong những ngô vào 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau thời điểm chia bà còn thừa 3kg ngô. Hỏi, lúc đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

*

*

*

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a)

y x 4 = 156

y = 156 : 4

y = 39

b)

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c)

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng nề số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà đã phân chia vào 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô lúc đầu bà bao gồm là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài tập thực hành thực tế phép phân tách hết cùng phép chia gồm dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) y x 5 = 115

b) y x 3 = 48

c) y x 2 = 232

d) y x 9 = 504

Bài 4: Người ta chia hầu hết 280 lít xăng vào 8 thùng, hỏi mỗi thùng chứa từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây dài 360cm, An cắt mọi thành 6 đoạn bằng nhau.

Xem thêm: 20 Thuật Ngữ Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Quảng Cáo Tiếng Anh Là Gì ?

Hỏi mỗi đoạn dài từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2:

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3:

a) y = 23

b) y = 16

c) y = 116

d) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng

Bài 5: 60cm

Để giúp bé học tốt phép chia hết và phép chia gồm dư, ngoài việc luyện bài tập, những bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo những bài giảng thú vui tại pragamisiones.com nhé!