Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài xích tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài bác tậpI. Triết lý & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài xích tậpToán 8 Tập 1I. định hướng & trắc nghiệm theo bài xích họcII. Những dạng bài bác tập
Cách phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử bình thường
Trang trước
Trang sau

Cách phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

A. Phương pháp giải

+ Khi tất cả các số hạng của nhiều thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số tầm thường đó ra phía bên ngoài dấu ngoặc () để gia công nhân tử chung.

Bạn đang xem: Phương pháp đặt nhân tử chung

+ các số hạng phía bên trong dấu () có được bằng phương pháp lấy số hạng của nhiều thức phân chia cho nhân tử chung.

Chú ý: nhiều khi để gia công xuất hiện nhân tử tầm thường ta buộc phải đổi dấu các hạng tử

( xem xét tính chất : A = - (-A)).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Phân tích đa thức thành nhân tử: -8x4 + 12x2y4 + 20x3y4

A. 4x2(-2x2 + 3y4 + 5xy4)

B. -4x2(2x2 + 3y4 + 5xy4)

C. 4x2(-2x2 - 3y4 - 5xy4)

D. -4x2(2x2 + 3y4 - 5xy4)

Lời giải

Ta có:

-8x4 + 12x2y4 + 20x3y4

= 4x2(-2x2 + 3y4 + 5xy4)

Chọn A.

Ví dụ 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a3x2y - 2a3x4 + 2a4x2y

A. A3x2(y - 2x + 2ay)

B. A3x2(y - 2x2 - 2y)

C. A3x2(-y + 2x2 + 2a)

D. A3x2(y - 2x2 + 2ay)

Lời giải

a3x2y - 2a3x4 + 2a4x2y = a3x2(y - 2x2 + 2ay)

Chọn D

Vì dụ 3. Phân tích đa thức thành nhân tử 3x2(2x - 3z) - 15x(2y - 3z)2

Ví dụ 4. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 4x2y2 + 8xy2 + 12x2y - 20xy

C. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 6x( 2x + y) - 3y(y + 2x).

A. (6x + 3y). (2x + y)

B. (6x -3y). (2x + y)

C. (- 6x+ 3y). (2x+ y)

D. (2x + y).(y +2x)

Hiển thị đáp án

Câu 2. Phân tích nhiều thức thành nhân tử a2(x - 5) - 4(x - 5)

A. (x- 5)(2a – 4)

B. (a + 2).(a-2)(x+ 5)

C. (x-5).(a+ 2).(a-2)

D. Đáp án không giống

Hiển thị đáp án

Câu 3. Phân tích đa thức thành nhân tử 3x2y + 9xy + 3y

A. 3y(x2 + 3x + 1)

B. 3y(x2 + x + 1)

C. 3y(3x2 + 9x + 1)

D. Y(3y2 + 9x + 1)

Hiển thị đáp án

Câu 4. Phân tích đa thức thành nhân tử 3x2y - 8xy2

A. Xy(3x – 8xy)

B. Xy(8x- 3y)

C. Xy(3x+ 8y)

D. Xy(3x – 8y)

Hiển thị đáp án

Câu 5. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 2x2y(x - z) + xy(x - z) - xy2(z - x)

A. Xy(z- x).(2x + 1- y)

B. Xy(x- z). (2x +1+ y)

C. Xy.(z- x)(2x+ 1+ y)

D. Xy.(x- z).(2x + 1- y)

Hiển thị đáp án

2x2y(x - z) + xy(x - z) - xy2(z - x)

= 2x2y(x - z) + xy(x - z) + xy2(x - z)

= xy(x - z)(2x + 1 +y)

Chọn B.


Câu 6. Phân tích đa thức thành nhân tử 5x. (x- y) + 3(x – y)

A. (x- y).(5x+ 3)

B. (x+ y).(5x- 3)

C. (x- y).(3- 5x)

D. (y-x).(3+ 5x)

Hiển thị đáp án

Câu 7. Phân tích nhiều thức thành nhân tử x2 + 4x + 4 - 5x(x + 2)

A. ( x+ 2). (2x- 5)

B. (x+ 2).(2- 5x)

C. (x+ 2).(2- 4x)

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 8. Phân tích đa thức thành nhân tử 4x.(a- b) -9y.(a- b)

A.(a- b). (4x + 9y)

B.(a+ b). (4x + 9y)

C.(a+ b)(4x- 9y)

D.(4x – 9y).(a- b)

Hiển thị đáp án

Câu 9.

Xem thêm: Thế Nào Là Vòng Đời Của Côn Trùng Có Kiểu Biến Thái Hoàn Toàn Phải Trải Qua Mấy

Phân tích đa thức thành nhân tử 12x2y - 6xy2 - 15xy

A. 3xy.(4x – 2y – 5)

B. 3xy( 12x – 6y – 15)

C. Xy. (12x – 6y- 15xy)

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 10. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 4(x - 1)2 + 3(x - 1)

A. (x- 1). (2x – 1)

B. (x+ 1).(4x – 1)

C. (x- 1).(4x- 1)

D. ( x- 1). (4x + 2)

Hiển thị đáp án

Ta có:

4(x - 1)2 + 3(x - 1) = 4(x - 1)(x - 1) + 3(x - 1)

= (4x - 4)(x - 1) + 3(x - 1)

= (x - 1)(4x - 4 + 3)

= (x - 1)(4x - 1)

Chọn C


Giới thiệu kênh Youtube pragamisiones.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, pragamisiones.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 mang đến con, được khuyến mãi miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học demo cho bé và được support miễn phí. Đăng ký ngay!