Như những em đang biết trong phản nghịch ứng lão hóa Khử, hóa học khử là chất nhường (cho) electron và hóa học oxi hóa là hóa học thu (nhận) electron. Đối với phương trình lão hóa khử, ta có thể cân bởi phương trình hóa học của bội nghịch ứng theo phương thức thăng bằng electron.

Bạn đang xem: Phương pháp thăng bằng electron


Vậy thăng bằng phương trình hóa học đối với phản ứng oxi hóa – Khử bằng cách thức thăng bằng electron dựa vào nguyên tắc nào? chúng ta cùng ôn lại trong nội dung bài viết này và giải những bài tập cân bằng phương trình hóa học, làm phản ứng thoái hóa khử bằng phương pháp thăng bởi electron để làm rõ hơn văn bản này.

I. Phương thức thăng bằng electron

Bạn đang xem: bài tập thăng bằng phương trình phản nghịch ứng oxi hóa Khử – Hóa lớp 10


– Để thăng bằng phương trình phản nghịch ứng chất hóa học bằng phương thức thăng bằng electron điều quan tiền trọng bậc nhất là chúng ta phải xác định được số oxi hóa của những nguyên tố thâm nhập phản ứng lão hóa – khử. Dưới đó là các quy tắc xác định số Oxi hóa của các nguyên tố thâm nhập phương trình phản nghịch ứng lão hóa khử.

1. Quy tắc xác minh số oxi hóa trong làm phản ứng oxi hóa khử.

● phép tắc 1: Số oxi hóa của những nguyên tố trong đối chọi chất bởi 0.

● Quy tắc 2: Trong hầu như các đúng theo chất :

– Số thoái hóa của H là +1 (trừ các hợp chất của H với kim loại như NaH, CaH2, thì H có số oxi hóa 1).

– Số lão hóa của O là 2 (trừ một số trường phù hợp như H2O2, F2O, oxi bao gồm số oxi hóa theo thứ tự là : 1, +2).

● Quy tắc 3: Trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0. Theo quy tắc này, ta hoàn toàn có thể tìm được số lão hóa của một nguyên tố nào kia trong phân tử nếu biết số oxi hóa của các nguyên tố còn lại.

● luật lệ 4: Trong ion 1-1 nguyên tử, số lão hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Trong ion nhiều nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tử vào ion đó bởi điện tích của nó.

Chú ý: 

– Để màn biểu diễn số oxi hóa thì viết dấu trước, số sau, còn để biểu diễn điện tích của ion thì viết số trước, vết sau. Ví dụ: Số lão hóa Fe+3 còn ion fe (III) ghi Fe3+.

– Nếu năng lượng điện là 1+ (hoặc 1) có thể viết dễ dàng và đơn giản là + (hoặc -) thì so với số oxi hóa phải viết rất đầy đủ cả dấu cùng chữ (+1 hoặc 1).

– Trong vừa lòng chất, số oxi hóa của sắt kẽm kim loại kiềm luôn là +1, kiềm thổ luôn là +2 cùng nhôm luôn luôn là +3.

2. Phương pháp thăng bởi electron thăng bằng phương trình bội phản ứng thoái hóa khử

– Để lập phương trình bội phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng bằng electron, ta thực hiện công việc sau đây:

* lấy ví dụ như 1: Lập PTHH của phản nghịch ứng p. Cháy vào O2 tạo thành P2O5 theo phương trình:

P + O2 → P2O5

• Bước 1: Xác định số oxi hoá của những nguyên tố trong phản nghịch ứng để tìm hóa học oxi hoá và chất khử.

*

• Bước 2: Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, thăng bằng mỗi thừa trình.

*
 (quá trình oxi hoá)

*
(quá trình khử)

• Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho hóa học oxi hoá và hóa học khử, sao để cho tổng số electron vày chất khử nhường bởi tổng số electron mà hóa học oxi hoá nhận.

*

• Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ thứ phản ứng, tính những hệ số của các chất khác, soát sổ sự cân nặng bằng của các nguyên tử của những nguyên tố ở hai vế,hoàn thành phương trình hoá học.

4P + 5O2 → 2P2O5

* lấy ví dụ như 2: Lập PTHH của cacbon monooxit khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao, thành sắt và cacbon đioxit theo PTPƯ sau:

Fe2O3 + CO 

*
 Fe + CO2

• Bước 1: Xác định số oxi hoá

*

– Số oxi hoá của Fe sút từ +3 xuống 0 ⇒ sắt trong Fe2O3 là chất oxi hoá

– Số oxi hoá của C tăng tự +2 lên +4 ⇒ C trong CO là hóa học khử

• Bước 2: Viết quá trình oxi hoá và quy trình khử

*

*

• cách 3: Tìm hệ số phù hợp cho hóa học oxi hoá và hóa học khử

*

• Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, xong PTHH.

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

* lấy một ví dụ 3: Cân bằng phương trình bội phản ứng lão hóa khử:

a) fe + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O

b) sắt + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO2 + H2O

* hướng dẫn:

a) sắt + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO + H2O

 

*

 

b) sắt + HNO3 → Fe(NO3)2 + NO2 + H2O

 

*

 

* ví dụ 4: Cân bằng phương trình làm phản ứng thoái hóa khử:

a) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O

b) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

* phía dẫn:

a) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O

 

*
 

 

b) Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

*

 

II. Bài bác tập cân bằng phương trình bội nghịch ứng oxi hóa khử bởi phương pháp thăng bằng electron

> giữ ý: Với phản bội ứng lão hóa khử, cần nhớ:

Khử mang đến – O nhận

– thương hiệu của chất và tên quá trình ngược nhau

– hóa học khử là chất sẽ nhịn nhường electron (hay đến e) – đó quy trình oxi hóa.

– hóa học oxi hóa là hóa học mà thu electron (hay dấn e) – đó là quy trình khử.

* bài 1(Bài 7 trang 83 sgk hóa 10): Lập phương trình bội phản ứng oxi hóa – khử tiếp sau đây theo cách thức thăng bằng electron:

a) mang đến MnO2 tác dụng với hỗn hợp axit HCl đặc, nhận được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) mang lại Cu chức năng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2O.

c) mang đến Mg chức năng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S và H2O.

• Lời giải:

a) Ta có PTHH:

MnO2 + HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

– Thực hiện công việc cân bằng PTHH bằng cách thức thăng bởi electron.

*

*

– Phương trình phản nghịch ứng được thăng bằng như sau:

MnO2 + 4HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

b) Ta có PTHH:

Cu + HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O

– tiến hành cân bởi bằng phương thức electron.

*

*

– Phương trình phản bội ứng được cân đối như sau:

Cu + 4HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

c) Ta có PTHH:

Mg + H2SO4 đặc, nóng → MgSO4 + S↓ + H2O

– Phương trình hoá học sau thời điểm cân bởi như sau:

*

*

* bài bác 2: cân bằng các phản ứng lão hóa khử sau:

a) NH3 + O2 → NO + H2O

b) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

c) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O

d) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2­ + H2O

e) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2­ + H2O

f) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

g) KMnO4 + K2SO3 + H2O → K2SO4 + MnO2 + KOH

h) FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O­ + H2O

* hướng dẫn:

a) NH3 + O2 → NO + H2O

– Ta khẳng định sự chuyển đổi số oxi hóa, cùng thăng ngay số electron

 

*

 

– Ta được phương trình sau thời điểm cân bởi như sau:

 

*

b) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

 

*

 

– Ta được phương trình sau khoản thời gian cân bởi như sau:

 

*

Bài 3: cân bằng những phản ứng thoái hóa – Khử sau:

a) KClO3 KCl + O2

b) AgNO3 Ag + NO2 + O2

c) Cu(NO3)2  CuO + NO2 + O2

d) HNO3  NO2 + O2 + H2O

e) KMnO4  K2MnO4 + O2 + MnO2

• Lời giải:

a) KClO3 KCl + O2

 

*

 

– Ta được: 

*

b) AgNO3 Ag + NO2 + O2

 

*

 

– Ta được:

*

* bài bác 4: cân nặng bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:

a) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

b) S + NaOH → Na2S + Na2SO3 + H2O

c) NH4NO2 → N2 + H2O

d) I2 + H2O → HI + HIO3

* bài 5: cân bằng những phản ứng oxi hóa khử sau:

a) Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

b) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

c) FeS + KNO3 → KNO2 + Fe2O3 + SO3

d) FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2­ + H2O

e) FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO­ + H2O

f) FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO­ + H2O

g) Cu2S + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + CuSO4 + H2O

h) FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + SO2 + H2O

 

* bài 6: cân bằng những phản ứng lão hóa khử:

a) M + HNO3 → M(NO3)n + NO2­ + H2O (Với M là sắt kẽm kim loại hoá trị n)

– vắt NO2­ theo lần lượt bằng: NO, N2O, N2, NH4NO3 rồi chấm dứt phản ứng.

b) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2­ + H2O

c) FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO­ + H2O

– cố gắng NO­ lần lượt bởi NO2, N2O, N2, NH4NO3 rồi xong xuôi phản ứng.

Xem thêm: Số Nhỏ Nhất Có 4 Chữ Số - B) Số Bé Nhất Có Bốn Chữ Số Là

d) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2­ + H2O

e) FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy­ + H2O

Hy vọng với ngôn từ ôn tập về bài tập cân đối phương trình phản nghịch ứng lão hóa khử bằng phương thức thăng bằng electron ở trên giúp các em rèn được tài năng giải các bài tập dạng này, điều đó sẽ giúp các em trong tương đối nhiều bài toán định lượng (bài tập tính toán cần viết phương trình phản ứng cùng thăng bằng với phương pháp electron).

Về cơ bản, để cân bằng phương trình phản ứng thoái hóa khử những em nên nhớ 3 bước chính, đó là: khẳng định sự biến đổi số oxi hóa → lập thăng bởi electron → đặt những hệ số tìm kiếm được vào phản nghịch ứng với tính những hệ số còn lại. Chúc các em học hành tốt!