Trong lịch trình lớp 9, phương trình số 1 2 ẩn có 2 phương thức để giải, đó là phương thức cộng đại số và cách thức thế, có sự biệt lập nào về ưu nhược điểm của 2 phương thức này.

Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9


Trong nội dung bài viết này, chúng ta thuộc tìm hiểu 2 cách giải trên so với phương trình hàng đầu 2 ẩn. Giải các bài tập về hệ phương trình hàng đầu 2 ẩn với từng cách thức cộng đại số và cách thức thế, đồng thời tò mò các dạng toán về phương trình hàng đầu 2 ẩn, từ đó nhằm thấy điểm mạnh của mỗi phương thức và áp dụng linh hoạt trong mỗi bài toán cụ thể.

I. Cầm tắt kim chỉ nan về phương trình số 1 2 ẩn

1. Phương trình hàng đầu 2 ẩn

- Phương trình bậc nhất hai ẩn: ax + by = c với a, b, c ∈ R (a2 + b2 ≠ 0)

- Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương trình hàng đầu hai ẩn ax + by = c luôn luôn luôn gồm vô số nghiệm. Tập nghiệm của chính nó được màn trình diễn bởi mặt đường thẳng (d): ax + by = c

Nếu a ≠ 0, b ≠ 0 thì con đường thẳng (d) là đồ thị hàm số :
*
Nếu a ≠ 0, b = 0 thì phương trình trở thành ax = c xuất xắc x = c/a và con đường thẳng (d) tuy nhiên song hoặc trùng với trục tungNếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình thay đổi by = c tuyệt y = c/b và con đường thẳng (d) song song hoặc trùng với trục hoành

2. Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn

+ Hệ phương trình số 1 2 ẩn: 

*
 , trong đó a, b, c, a’, b’, c’ ∈ R

+ Minh họa tập nghiệm của hệ hai phương trình số 1 hai ẩn

- gọi (d): ax + by = c, (d’): a’x + b’y = c’, lúc đó ta có:

(d) // (d’) thì hệ vô nghiệm(d) giảm (d’) thì hệ gồm nghiệm duy nhất(d) ≡ (d’) thì hệ gồm vô số nghiệm

+ Hệ phương trình tương đương: Hệ nhị phương trình tương tự với nhau nếu chúng gồm cùng tập nghiệm

II. Phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

1. Giải hệ phương trình hàng đầu 2 ẩn bằng phương pháp cộng đại số

a) Quy tắc cộng đại số

- Quy tắc cộng đại số dùng để biến hóa một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương gồm nhì bước:

- bước 1: cộng hay trừ từng vế nhị phương trình của hệ phương trình đã mang đến để được một phương trình mới.

- bước 2: dùng phương trình new ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (và không thay đổi phương trình kia).

b) Cách giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số.

- cách 1: Nhân những vế của nhị phương trình cùng với số thích hợp (nếu cần) làm thế nào để cho các thông số của một ẩn nào kia trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.

- bước 2: sử dụng quy tắc cộng đại số và để được hệ phương trình mới, trong các số ấy có một phương trình mà thông số của một trong các hai ẩn bởi 0 (tức là phương trình một ẩn).

- cách 3: Giải phương trình một ẩn vừa chiếm được rồi suy ra nghiệm của hệ sẽ cho.

 Ví dụ: Giải các hệ PT bậc nhất 2 khuất phía sau bằng PP cùng đại số:

a) 

*

b)

*

* Lời giải:

a)

*
(lấy PT(1) + PT(2))

 

*

b)

*
 (lấy PT(1) - PT(2))

 

*

2. Giải hệ phương trình số 1 2 ẩn bằng phương pháp thế

a) Quy tắc thế

- Quy tắc thay dùng để chuyển đổi một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương. Quy tắc thế bao hàm hai bước sau:

- cách 1: từ một phương trình của hệ đã mang lại (coi là phương trình thức nhất), ta trình diễn một ẩn theo ẩn tê rồi thế vào phương trình thức hai sẽ được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).

- cách 2: cần sử dụng phương trình bắt đầu ấy để thay thế cho phương trình thức nhị trong hệ (phương trình thức nhất cũng hay được sửa chữa thay thế bởi hệ thức màn trình diễn một ẩn theo ẩn kia đã đạt được ở bước 1).

b) Cách giải hệ phương trình bằng cách thức thế

- bước 1: sử dụng quy tắc nỗ lực để thay đổi phương trình đã mang đến để được một hệ phương trình mới, trong những số ấy có một phương trình một ẩn.

- bước 2: Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ sẽ cho.

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế

a)

*

b)

*

* Lời giải:

a) 

*

 

*

b) 

*

 

*

III. Một số trong những dạng toán phương trình số 1 2 ẩn

Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

* Phương pháp: xem phần bắt tắt lý thuyết

Bài 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải các hệ phương trình sau bằng phương thức thế

a) 

*
b) 
*

c) 

*

* Giải bài xích 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị (10;7)

b)

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm tốt nhất (11/19;-6/19)

c)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT gồm nghiệm tuyệt nhất (25/19;-21/19)

* nhận xét: Qua bài bác 12 này, những em thấy phương pháp thế đã sử dụng dễ dãi hơn khi 1 trong những phương trình của hệ có các hệ số của x hoặc y là một trong những hoặc -1. Lúc đó chỉ việc rút x hoặc y sinh sống phương trình gồm hệ số là 1 trong hoặc -1 này và cố kỉnh vào phương trình còn sót lại để giải hệ.

- Đối với những hệ PT trình mà không có hệ số làm sao của x cùng y là một hoặc -1 thì vấn đề sử dụng phương thức thế làm cho phát sinh các phân số và việc cộng trừ dễ có tác dụng ta không nên sót hơn như bài 13 bên dưới đây.

Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2: Giải hệ PT sau bằng cách thức thế

a) 

*
b)
*

* Giải bài Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2:

a) 

*

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT có nghiệm tuyệt nhất (7;5)

b)

*

*

⇒ Kết luận: hệ PT gồm nghiệm độc nhất vô nhị (3;3/2)

Dạng 2: Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số

* Phương pháp: xem phần bắt tắt lý thuyết

Bài đôi mươi trang 19 sgk toán 9 tập 2: Giải các hệ PT sau bằng PP cùng đại số

a) 

*
b)
*

c)

*
d)
*

e)

*

* lời giải bài 20 trang 19 sgk toán 9 tập 2:

a)

*

Lưu ý: đem PT(1)+PT(2)

  ⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm tuyệt nhất (2;-3)

b)

*

Lưu ý: rước PT(1)-PT(2)

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm tuyệt nhất (2;-3)

c)

*
(Nhân 2 vế PT(2) với 2 để hệ số của x ở hai PT bằng nhau)

 

*

(lấy PT(1) - PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT có nghiệm duy nhất (2;-3)

d)

*
 (Nhân 2 vế PT(1) với 3, 2 vế PT(2) với 2)

*

(Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT tất cả nghiệm độc nhất (-1;0)

e) 

*
 (Nhân 2 vế PT(1) với 5)

*
 (Lấy PT(1)-PT(2))

⇒ Kết luận: hệ PT bao gồm nghiệm duy nhất (5;3)

* nhận xét: khi không có ngẫu nhiên hệ số như thế nào của x, y là một hay -1 thì phương pháp cộng đại số giúp những em đỡ nhầm lẫn hơn trong phép tính.

Dạng 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức đặt ẩn phụ

* Phương pháp:

- bước 1: Đặt điều kiện để hệ gồm nghĩa

- bước 2: Đặt ẩn phụ và đk của ẩn phụ

- cách 3: Giải hệ theo những ẩn phụ vẫn đặt (sử dụng pp rứa hoặc pp cộng đại số)

- bước 4: quay trở lại ẩn ban đầu để kiếm tìm nghiệm của hệ

 Ví dụ: Giải hệ phương trình sau

a) 

*
b)
*

* Lời giải:

a) Điều kiện: x, y ≠ 0 (mẫu số khác 0).

 Đặt: 

*
 ta bao gồm hệ ban sơ trở thành:

 

*

- quay trở về ẩn lúc đầu x với y ta có:

*

 ⇒ thỏa điều kiện, đề xuất hệ bao gồm nghiệm nhất (1;1)

b) Điều kiện: x ≠ -1 và y ≠ 3 (mẫu số không giống 0)

 Đặt: 

*
 ta có hệ lúc đầu trở thành:

*

 Trở lại ẩn lúc đầu x với y ta có: 

 

*
 

⇒ thỏa điều kiện, buộc phải hệ bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị (-5/4;6)

Dạng 4: xác minh tọa độ giao điểm của 2 mặt đường thẳng

* Phương pháp:

- Tọa độ giao điểm chính là nghiệm của hệ được tạo bởi 2 phương trình đường thẳng đã cho.

 Ví dụ: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng sau:

a) d1: 2x - y = 3 cùng d2: x + y = 3

b) d1: 2x + y = 5 và d2: x - 3y = 6

* Lời giải:

a) Tọa độ điểm I là giao của d1 và d2 là nghiệm của hệ: 

*

 - Giải hệ bằng một trong 2 cách thức cộng đại số hoặc thế:

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 và d2 là (2;1).

b) Tọa độ điểm I là giao của d1 và d2 là nghiệm của hệ: 

*
*

⇒ Tọa độ giao điểm I của d1 và d2 là (4;-2).

Xem thêm: Kịch Bản Chương Trình Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Đảng, Dẫn Chương Trình Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Đảng

Dạng 5: Giải với biện luận hệ phương trình

* Phương pháp:

+ xuất phát từ một phương trình của hệ, rút y theo x (sử dụng cách thức thế) rồi vậy vào phương trình còn sót lại để được phương trình dạng ax +b = 0, rồi thực hiện các bước biện luận như sau:

- nếu như a ≠ 0, thì x = b/a; cố gắng vào biểu thức nhằm tìm y; hệ gồm nghiệm duy nhất.

- nếu như a = 0, ta có, 0.x = b:

_ trường hợp b = 0 thì hệ có vô số nghiệm

_ giả dụ b ≠ 0 thì hệ vô nghiệm

 Ví dụ: Giải biện luận hệ phương trình sau: 

*

* Lời giải

- trường đoản cú PT(1) ta có: y = mx - 2m, vậy vào PT(2) ta được:

x - m(mx-2m) = m + 1

⇔ x - m2x + 2m2 = m + 1

⇔ (1 - m2)x = -2m2 + m + 1

⇔ (1 - m)(1 + m)x = 1 - m2 + m - m2

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+m)+ m(1 - m)

⇔ (1 - m)(1 + m)x = (1 - m)(1+2m) (3)

* trường hợp m ≠ ±1, ta có: 

*

khi đó: 

*

⇒ Hệ bao gồm nghiệm duy nhất: 

* nếu m = -1, cố kỉnh vào (3) ta được: 0.x = -2 ⇒ hệ vô nghiệm

* ví như m = 1, thay vào (3) ta được: 0.x = 0 ⇒ hệ gồm vô số nghiệm, tập nghiệm (x;x-2)