Trong bài học trước các em đã khảo sát điều tra mối tình dục định lượng giữa thể tích cùng áp suất của quy trình đẳng nhiệt, vậy nếu như thể tích không đổi thì ánh sáng và áp suất gồm mối quan liêu hệ như thế nào?


Để giải đáp câu hỏi trên, bài viết này chúng ta cùng khảo sát quy trình đẳng tích là gì? phương pháp tính của quy trình đẳng tích giỏi biểu thức Định công cụ Sác-lơ được viết như thế nào?

I. Quy trình đẳng tích là gì?

- quy trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái lúc thể tích không đổi.

Bạn đang xem: Phương trình đẳng tích

*

II. Định pháp luật Sác-lơ

1. Thí nghiệm

- Theo dõi sự đổi khác áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ trong quá trình đẳng tích.

- Đo nhiệt độ của một lượng khí khăng khăng ở những áp suất khác biệt khi thể tích không đổi.

2. Định phương tiện Sác-lơ

- phạt biểu: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

- Biểu thức định điều khoản Sác-lơ:  hay (hằng số) 

- gọi p1, T1 là áp suất cùng nhiệt độ tuyệt vời và hoàn hảo nhất ở tâm lý 1; p2, T2 là áp suất với nhiệt độ tuyệt vời ở tinh thần 2; ta có:

 

III. Đường đẳng tích

- Đường đẳng tích là đường trình diễn sự thay đổi thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi call là đường đẳng tích.

*

- Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng cơ mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

- Ứng với các thể tích khác biệt của và một lượng khí, ta bao gồm đường đẳng tích không giống nhau. Đường sống trên ứng với thể tích bé dại hơn.

IV. Bài xích tập áp dụng công thức của quá trình đẳng tích, định nguyên tắc Sác-lơ

* Bài 1 trang 162 SGK đồ vật Lý 10: Thế như thế nào là quy trình đẳng tích? kiếm tìm một ví dụ như về quy trình đẳng tích này.

° giải thuật bài 1 trang 162 SGK trang bị Lý 10:

- Quá trình đẳng tích là vượt trình thay đổi trạng thái khí lúc thể tích không chũm đổi.

- Ví dụ: Nung lạnh 1 bình kín, khi đó T tăng, p tăng nhưng V ko đổi.

* Bài 2 trang 162 SGK trang bị Lý 10: Viết hệ thức liên hệ giữa phường và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí duy nhất định.

° lời giải bài 2 trang 162 SGK đồ Lý 10:

- Hệ thức tương tác giữa p và T trong quá trình đẳng tích:

 hay 

* Bài 3 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10: Phát biểu định dụng cụ Sác-lơ

° giải thuật bài 3 trang 162 SGK vật Lý 10:

- Định luật Sác-lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí duy nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ánh nắng mặt trời tuyệt đối.

* Bài 4 trang 162 SGK đồ vật Lý 10: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào KHÔNG phù phù hợp với định biện pháp Sác-lơ?

A. B. C. D.

° giải thuật bài 4 trang 162 SGK đồ vật Lý 10:

◊ chọn đáp án: B.

- Theo Định điều khoản Sác-lơ: Trong quy trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất vô nhị định, áp suất tỉ lệ thành phần thuận với ánh sáng tuyệt đối.

- phương pháp định quy định Sác-lơ:  hay 

* Bài 5 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10: Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ

C. Đường trực tiếp không đi qua gốc tọa độ

D. Đường thẳng cắt trục p. Tại điểm p = po

° giải mã bài 5 trang 162 SGK thứ Lý 10:

◊ lựa chọn đáp án: B. Đường thẳng kéo dài qua nơi bắt đầu tọa độ

* Bài 6 trang 162 SGK vật Lý 10: Hệ thức nào sau đây PHÙ HỢP cùng với định quy định Sác-lơ?

A. B. C.

*
D.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Thành Phố Hà Nội 2022, Tổng Hợp Các Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5

*

° giải mã bài 6 trang 162 SGK thiết bị Lý 10:

◊ chọn đáp án: B. 

* Bài 7 trang 162 SGK đồ dùng Lý 10: Một bình cất một lượng khí ở ánh nắng mặt trời 30oC với áp suất 2 bar. (1 bar = 105 Pa). Hỏi cần tăng nhiệt độ độ lên đến bao nhiêu độ nhằm áp suất tăng vội vàng đôi?

° lời giải bài 7 trang 162 SGK vật dụng Lý 10:

- khi ở tâm trạng 1: T1 = t1 + 273 = 30 +273 = 303 K; p1 = 2 bar

- lúc ở trạng thái 2: T2 =? ; p2 = 4 bar

- Áp dụng biểu thức định nguyên tắc Sác-lơ mang lại quá trình chuyển đổi đẳng tích, ta có: 

 

*
 
*
 
*

- Kết luận: Tăng sức nóng độ từ 303K đến 606K (từ 300C cho 3330C) để áp suất tăng vội đôi

* Bài 8 trang 162 SGK đồ gia dụng Lý 10: Một dòng lốp ô tô chứa ko khí bao gồm áp suất 5 bar và ánh nắng mặt trời 25oC. Khi xe chạy nhanh lốp xe rét lên khiến cho nhiệt độ không gian trong lốp tăng lên đến 50oC. Tính áp suất của không khí trong lốp xe thời điểm này.