Kiến thức hóa vô cơ giỏi hữu cơ cũng đều rất đa dạng. Ao ước xử lý tốt một bài xích tập hóa, bắt buộc nắm được phương trình hóa học. Bởi vậy, kiến Guru gởi đến những em Từ điển phương trình hóa học hóa vô sinh 11 rất đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Phương trình hóa

*

Từ điển phương trình hóa học

I. Trường đoản cú điển phương trình hóa học: Chương Sự năng lượng điện li

Để thực hiện tốt các phương trình chất hóa học ở chương sự điện li, những em đề nghị nắm được:

- phản bội ứng trung hòa (giữa axit và bazơ) sản xuất thành muối cùng nước.

- Điều khiếu nại để xảy ra phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch hóa học điện li: thành phầm tạo thành sau bội phản ứng buộc phải có:

+ hóa học kết tủa.

+ hóa học khí.

+ chất điện li yếu ớt (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được tính tan khi các ion kết phù hợp với nhau. Ví dụ:

+ một số trong những kết tủa hay gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ một vài chất khí tuyệt gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết phù hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết phù hợp với H+),...

+ một số muối tan: muối bột của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

Đăng ký kết Học ngay Hóa thầy Bình lớp 11

II. Từ điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa tất cả tính khử (khi tác dụng với sắt kẽm kim loại và hiđro), vừa tất cả tính thoái hóa (khi tính năng với oxi). Nitơ được điều chế trong phòng nghiên cứu từ muối bột amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac với muối amoni:

1.

2.(sản phẩm hiện ra khói trắng, dùng để nhận biết NH3)

Amoniac có tính khử táo bạo (do thành phần Nitơ có số oxi hoá -3 trong phân tử) và gồm tính bazơ yếu

Muối amoni đều dễ bị phân hủy vày nhiệt, tùy vào gốc axit tạo thành mà sản phẩm sinh ra đang khác nhau.

3. Axit nitric cùng muối nitrat:

Đối với những chất đã ở mức oxi hóa cao nhất, HNO3 bao gồm tính axit như HCl giỏi H2SO4 loãng. Không tính ra, HNO3 còn tồn tại tính oxi hóa mạnh mẽ (do yếu tố N +5), đưa những chất lên mức oxi hóa tối đa của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 không hẳn H2 nhưng mà là các thành phầm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Các sắt kẽm kim loại khi bội phản ứng cùng với HNO3 đặc thành phầm khử hiện ra là NO2 (khí gray clolor đỏ), còn HNO3 loãng hiện ra nhiều sản phẩm khử khác.

+ Đối với những kim nhiều loại trung bình, yếu như Fe, Cu, Ag sản phẩm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong ko khí).

+ Đối với những kim loại mạnh dạn như Al, Mg, Zn quanh đó NO còn có các sản phẩm khử không giống N2O, N2, NH4NO3.

+ Đối với những chất chưa đạt tới oxi hóa cao nhất như FeO, Fe(NO3)2 sẽ có phản ứng thoái hóa – khử với HNO3 (NaNO3 cùng H2SO4 gồm vai trò như HNO3):

Ngoài tác dụng với kim loại, HNO3 còn chức năng được với những phi kim (P, C, S,...) và những hợp chất khác.

Hỗn vừa lòng HNO3 với HCl với tỉ lệ thành phần 1:3 (nước cường toan) đang hòa rã được những kim các loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối hạt nitrat đông đảo tan, có xẩy ra phản ứng bàn bạc ion trong hỗn hợp với những muối khác:

Ngoài ra, những muối nitrat đều phải có xảy ra bội nghịch ứng nhiệt phân. Sản phẩm của làm phản ứng còn tùy theo gốc sắt kẽm kim loại tạo thành.

+ kim loại trước Mg: sản phẩm là muối hạt nitrit cùng khí O2:

+ kim loại từ Mg → Cu: sản phẩm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 và O2.

+ kim loại sau Cu: sản phẩm là kim loại, khí NO2 với O2.

4. Photpho:

Photpho vừa có tính lão hóa (khi tính năng với kim loại, xuống đến mức oxi hóa -3), bao gồm tính lão hóa (khi tính năng với những chất tất cả tính lão hóa như O2, Cl2, ... Số oxi hóa tăng lên +3, +5).

5. Axit photphoric với muối photphat:

Axit photphoric là axit bố nấc, có độ mạnh bạo trung bình.

Trong phòng thí điểm Axit photphoric được điều chế bằng cách cho P chức năng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được điều chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận biết ion photphat bởi dung dịch AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương trình hóa học

III. Từ bỏ điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa tất cả tính oxi hóa, vừa gồm tính khử, tuy thế tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp hóa học của cacbon:

1.

2. ZnO + teo Zn + CO2

3.CuO + co Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. Co + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 teo +H2O

8.

CO vừa bao gồm tính khử, vừa gồm tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, gồm phản ứng với những kim nhiều loại khi ở ánh sáng cao đề xuất không cần sử dụng CO2 để dập tắt các đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 phản ứng với dung dịch bazơ sản xuất muối cacbonat cùng hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không có O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat với hiđrocacbonat là muối bột của axit yếu. Muối hạt cacbonat có môi trường bazơ yếu.

3. Silic và hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc rét Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim hoạt động hóa học kém hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, không tan trong nước, tính năng với dung dịch kiềm cùng oxit bazơ tạo thành muối silicat.

Xem thêm: Người Vá Trời Lấp Bể Kẻ Đắp Lũy Xây Thành Ta Chỉ Là Chiếc Lá Việc Của Mình Là Xanh

*

Từ điển phương trình hóa học

Với các phương trình chất hóa học trên đây, con kiến Guru ao ước rằng sẽ giúp đỡ ích các em xuyên thấu trong quy trình học tập.