PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) trải qua điểm M(α;β;γ) và bao gồm vecto pháp đường n(a;b;c). Khi đó mặt phẳng (P) sẽ sở hữu phương tri`nh tổng quát là: a(x-α)+b(y-β)+c(z-γ)=0.

*
*
*
*
*

Đề thi Online có giải chi tiết: Phương trình phương diện phẳng

Bài tập cường độ <5 – 6> điểmBài tập cường độ <7 – 8> điểmBài tập mức độ <9 – 10> điểm
<5-6> Điểm thuộc khía cạnh phẳng<7-8> Góc của 2 khía cạnh phẳng<9-10> rất trị liên quan đến quý hiếm biểu thức
<5-6> xác minh phương trình phương diện phẳng<7-8> Vị trí kha khá hai mặt<9-10> cực trị liên quan đến góc, khoảng tầm cách
<5-6> xác định véc tơ pháp tuyến<7-8> Phương trình mặt phẳng qua 3 điểm<9-10> rất trị liên quan đến phân phối kính, diện tích, chu vi, thể tích
<7-8> vị trí tương đối mặt phẳng với khía cạnh cầu<9-10> một vài bài toán liên khác ý kiến – mặt phẳng – phương diện cầu
<7-8> khoảng cách từ điểm đến chọn lựa mặt, khoảng cách giữa hai mặt
<7-8> khẳng định phương trình phương diện phẳng đoạn chắn
<7-8> xác minh phương trình phương diện phẳng khi biết yếu tố vuông góc
<Đang update thêm><Đang update thêm><Đang cập nhật thêm

(Còn nữa)