Bài tập đổi khác từ hiện tại tại xong xuôi sang thừa khứ đơn là dạng bài bác tập thông dụng khi học tiếng anh. Để vắt chắc các cấu trúc câu chuyển thì hiện nay tại xong xuôi sang quá khứ đơn, hãy cùng chuyên học bài bác ôn lại kỹ năng và dứt hết phần bài xích tập giới thiệu nhé! Yên chổ chính giữa là siêng học bài bác đã tổng hợp bài tập biến hóa từ hiện tại tại xong xuôi sang vượt khứ solo có đáp án nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện tại chấm dứt sang quá khứ đơn

1. Thì hiện tại dứt và 3 kết cấu quá khứ đối chọi tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu tạo for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi lúc nào (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Kết cấu The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been khổng lồ Japan.

= I have never been to japan before.

*

Bài tập biến hóa từ hiện nay tại hoàn thành sang quá khứ solo có đáp án

Viết lại câu từ quá khứ đối kháng sang hiện nay tại ngừng không làm đổi khác nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập đổi khác thì hiện tại tại xong sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ vượt khứ 1-1 sang hiện nay tại hoàn thành không làm chuyển đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập thay đổi thì hiện nay tại hoàn thành sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went khổng lồ school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went lớn school

4/ I have never visited Halong bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Trẻ Trâu Tiếng Anh Là Gì ? Trẻ Trâu In English Translation

Trên đấy là một số bài xích tập biến đổi từ hiện tại dứt sang vượt khứ đơn có đáp án bởi Chăm học bài bác nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Chúng ta đã xong hết chưa? Hãy tự nghĩ về ra các trường hợp hay chạm mặt để cấp tốc nhớ các cấu trúc biến hóa từ hiện nay tại xong xuôi sang vượt khứ solo và ngược lại nhé.