Có (k) phương án (A_1,A_2,A_3,...,A_k) để thực hiện công việc. Vào đó:

- Có (n_1) cách thực hiện phương án (A_1),

- Có (n_2) cách thực hiện phương án (A_2)

- Có (n_k) cách triển khai phương án (A_k).

Bạn đang xem: Quy tắc đếm

Khi đó, số phương pháp để thực hiện các bước là: (n_1 + n_2 + ... + n_k) cách.


Nếu (A) cùng (B) là nhị tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số bộ phận của (A cup B) bởi tổng số phần tử của (A) với của (B), tức là: (left| A cup B ight| = left| A ight| + left| B ight|).


Ví dụ: Đi từ tp hà nội vào TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay. Biết có (10) chuyến ô tô, (2) chuyến tàu hỏa và (1) chuyến thiết bị bay có thể vào được TP. Hồ nước Chí Minh. Số cách có thể đi để vào thành phố hcm từ thành phố hà nội là:

Hướng dẫn:

Có (3) phương án đi từ hà thành vào tp. Hồ chí minh là: ô tô, tàu hỏa, lắp thêm bay.

- Có (10) cách đi bằng xe hơi (vì có (10) chuyến).

- Có (2) cách đi bằng tàu hỏa (vì có (2) chuyến).

- Có (1) cách đi sử dụng máy bay (vì có (1) chuyến).

Vậy có tất cả (10 + 2 + 1 = 13) bí quyết đi tự HN và TP.HCM.

2. Phép tắc nhân


Có (k) công đoạn (A_1,A_2,...,A_k) để thực hiện công việc.

- Có (n_1) cách triển khai công đoạn (A_1).

- Có (n_2) cách triển khai công đoạn (A_2).

- Có (n_k) cách triển khai công đoạn (A_k).

Khi đó, số cách để thực hiện công việc là: (n_1.n_2.....n_k) cách.


Ví dụ: Mai muốn đặt mật khẩu đơn vị có (4) chữ số. Chữ số thứ nhất là một trong (3) chữ số (1;2;0), chữ số máy hai là một trong trong (3) chữ số (6;4;3), chữ số sản phẩm ba là 1 trong những trong (4) chữ số (9;1;4;6) và chữ số thứ tư là một trong những trong (4) chữ số (8;6;5;4). Có bao nhiêu cách để Mai đặt mật khẩu nhà?


Hướng dẫn:

Việc đặt mật khẩu bên có (4) công đoạn (từ chữ số thứ nhất đến chữ số cuối cùng).

- Có (3) cách thực hiện quy trình 1 (ứng với (3) cách chọn chữ số đầu tiên).

- Có (3) cách thực hiện công đoạn 2 (ứng với (3) cách chọn chữ số thứ hai).

- Có (4) cách thực hiện công đoạn 3 (ứng với (4) cách chọn chữ số máy ba).

- Có (4) cách thực hiện quy trình 4 (ứng với (4) cách lựa chọn chữ số lắp thêm tư).

Vậy có tất cả (3.3.4.4 = 144) cách để Mai để mật khẩu nhà.

Xem thêm: Titan Dioxide ( Tio2 Là Gì Và Những Ứng Dụng Quan Trọng, Công Dụng, Dược Lực Học Và Tương Tác Thuốc

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 30 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện pragamisiones.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.