This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Quy tắc lũy thừa

*
*
*
*

*
*
*
*

Nâng lên lũy thừa

Nâng lên lũy thừa, giỏi sự mũ hóa, là quy trình nhân một quý giá của cơ số b với bao gồm nó cùng với số lần mang lại trước bởi số mũ n thành số hạng b^n. bởi vì đó, ví dụ: giống hệt như , bằng . Biểu thức này hiểu là “ba mũ bốn” hoặc “ba lũy quá bốn”. Bao gồm hai nước ngoài lệ mang lại điều này: Lũy thừa của hai thường được điện thoại tư vấn là “bình phương”, vị vậy, là “ba bình phương”. Lũy vượt của cha được gọi là “lập phương”, bởi vì vậy, là “ba lập phương”. Phép nâng lên lũy thừa đặc trưng hữu ích khi xử lý các biến, chẳng hạn như . Bao gồm một vài quy tắc trong việc rút gọn các biến được nâng thành lũy quá trong một biểu thức. lúc nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta không thay đổi cơ số và cộng các số mũ: Khi thổi lên lũy quá một lũy thừa, ta nhân những số mũ với nhau: Nói bí quyết khác, nếu toàn cục biểu thức được thổi lên lũy quá thì lũy thừa mới của b là tích của n nhân cùng với m. Số ngẫu nhiên nâng lên lũy vượt 0 đều bởi 1 miễn là cực hiếm của cơ số của nó không hẳn là 0. Nhập bài toán của người tiêu dùng vào máy tính Tiger và phương pháp giải từng bước để giúp đỡ bạn hiểu giải pháp nâng một trong những hoặc một biểu thức lên thành lũy thừa.
Xem thêm: Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ " (Tô Hoài)

Các bài có liên quan được giải gần đây