Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo biên soạn và phạt hành. Sách bao gồm chín chương rất đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học…
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học lớp 12 cơ bản

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – chất hóa học 12Bài 2. Lipit – hóa học 12Bài 3. Có mang về xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợpBài 4. Rèn luyện este và chất béoĐề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 1 – hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – chất hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơBài 7. Luyện tập: kết cấu và đặc thù của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc thù hóa học tập của este với cacbohiđratĐề bình chọn 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit và proteinBài 12. Luyện tập: kết cấu và đặc thù của amin, amino axit cùng proteinĐề bình chọn 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút – Chương 3 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cưng cửng về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một trong những tính hóa học của protein và vật tư polimeĐề bình chọn 15 phút – Chương 4 – hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút – Chương 4 – hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. địa chỉ của kim loại trong bảng tuần trả và kết cấu của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loạiBài 19. Hòa hợp kimBài 20. Sự ăn mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: tính chất của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự bào mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự bào mòn kim loạiĐề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút – Chương 5 – hóa học 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm với hợp chất đặc trưng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 28. Luyện tập: đặc điểm của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: tính chất của nhôm cùng hợp chất của nhômBài 30. Thực hành: tính chất của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúngĐề bình chọn 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 12Đề soát sổ 45 phút (1 huyết ) – Chương 6 – hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan liêu TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom và hợp chất của CromBài 35. Đồng và hợp hóa học của đồngBài 36. Qua quýt về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: đặc thù hóa học của sắt với hợp hóa học của sắtBài 38. Luyện tập: tính chất hóa học tập của Crom, đồng cùng hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: đặc thù hóa học tập của sắt, đồng và nhưng mà hợp chất của sắt, cromĐề chất vấn 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 12Đề chất vấn 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương 7 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Dấn biết một vài ion trong dung dịchBài 41. Nhấn biết một trong những chất khíBài 42. Luyện tập: thừa nhận biết một số trong những chất vô cơĐề kiểm soát 15 phút – Chương 8 – chất hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút (1 huyết ) – Chương 8 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN tởm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học với vấn để cải tiến và phát triển kinh tếBài 44. Hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Hóa học và sự việc môi trườngĐề kiểm soát 15 phút – Chương 9 – chất hóa học 12
*

*

*

*

*

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách danh tiếng nhất, bán chạy nhất và tất cả tầm...


Xem thêm: Ví Dụ Về Lai Giống - Khái Niệm Và Mục Đích Của Việc Lai Giống

Tải Sách Miễn giá thành là website hiểu sách, đọc truyện online; tải sách, mua truyện miễn phí. Ebook các định dạng pdf/epub/mobi/prc/azw3 được sưu tầm từ không ít nguồn bên trên internet. Chúng ta có thể đọc online hoặc tải về về máy để tiện theo dõi.