pragamisiones.com giới thiệu đến độc giả file PDF Sách giáo khoa Sinh học tập 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích giúp chúng ta tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và câu chữ chương trình SGK Sinh học tập 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học 12:Lời nói đầu.Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.Chương I. Phép tắc di truyền và thay đổi dị.Bài 1. Gen, mã dt và quá trình nhân đôi ADN.Bài 2. Phiên mã cùng dịch mã.Bài 3. Điều hoà hoạt động gen.Bài 4. Đột thay đổi gen.Bài 5. Nhiễm sắc thể và bỗng dưng biến cấu tạo nhiễm dung nhan thể.Bài 6. Đột biến con số nhiễm sắc thể.Bài 7. Thực hành: quan tiền sát các dạng đột nhiên biến con số nhiễm sắc đẹp thể bên trên tiêu bạn dạng cố định và trên tiêu phiên bản tạm thời.Chương II. Tính quy mức sử dụng của hiện tượng kỳ lạ di truyền.Bài 8. Quy quy định Menđen: Quy dụng cụ phân li.Bài 9. Quy lý lẽ Menđen: Quy chế độ phân li độc lập.Bài 10. ảnh hưởng gen và ảnh hưởng đa hiệu của gen.Bài 11. Link gen và hoán vị gen.Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính với di truyền ngoài nhân.Bài 13. Ảnh hưởng trọn của môi trường lên sự biểu lộ của gen.Bài 14. Thực hành: Lai giống.Bài 15. Bài tập chương I cùng chương II.Chương III. Dt học quần thể.Bài 16. Cấu tạo di truyền của quần thể.Bài 17. Kết cấu di truyền của quần thể (tiếp theo).Chương IV. Ứng dụng di truyền học.Bài 18. Chọn giống đồ nuôi và cây cối dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.Bài 19. Chế tạo ra giống bằng phương thức gây bỗng dưng biến và công nghệ tế bào.Bài 20. Tạo ra giống nhờ technology gen.Chương V. Dt học người.Bài 21. Di truyền y học.Bài 22. Bảo vệ vốn gene của loài người và một vài vấn đề thôn hội của dt học.Bài 23. Ôn tập phần dt học.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Chương I. Minh chứng và cơ chế tiến hoá.Bài 24. Các dẫn chứng tiến hoá.Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.Bài 26. Giáo lý tiến hoá tổng phù hợp hiện đại.Bài 27. Quy trình hình thành quần thể ưa thích nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quá trình hình thành loài.Bài 30. Quá trình hình thành chủng loại (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá lớn.Chương II. Sự phát sinh và cải cách và phát triển của sự sống trên Trái Đất.Bài 32. Bắt đầu sự sống.Bài 33. Sự trở nên tân tiến của sinh giới qua các đại địa chất.Bài 34. Sự phát sinh loài người.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật.Bài 35. Môi trường sống cùng các yếu tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinh đồ dùng và quan hệ giữa những cá thể trong quần thể.Bài 37. Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.Bài 38. Các đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh đồ gia dụng (tiếp theo).Bài 39. Biến chuyển động con số cá thể của quần thể sinh vật.Chương II. Quần làng mạc sinh vật.Bài 40. Quần làng sinh đồ gia dụng và một trong những đặc trưng cơ bản của quần xã.Bài 41. Diễn nuốm sinh thái.Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái.Bài 43. Trao đổi vật hóa học trong hệ sinh thái.Bài 44. Quy trình sinh địa hoá với sinh quyển.Bài 45. Dòng tích điện trong hệ sinh thái xanh và công suất sinh thái.Bài 46. Thực hành: quản lí lí và sử dụng chắc chắn tài nguyên thiên nhiên.Bài 47.


Bạn đang xem: Sách sinh 12 pdf


Xem thêm: Câu 2: Trùng Kiết Lị Có Hại Như Thế Nào Với Sức Khỏe Con Người ?

Ôn tập phần Tiến hoá và sinh thái học.Bài 48. Ôn tập lịch trình Sinh học cấp cho Trung học tập phổ thông.