In order to với So as to là một trong những trong những kết cấu ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu trúc này gặp trong các bài bài bác thi cũng giống như trong những cuộc hội thoại mặt hàng ngày. Vậy làm thế nào để thực hiện cặp kết cấu này hiệu quả và thuần thục nhất. Hãy cùng Step Up tra cứu hiểu cụ thể về cấu trúc chỉ mục đích này ngay lập tức trong nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: So as to là gì


1. In order to với So as lớn trong giờ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” và “so as to” gần như mang tức là “để, nhằm mà”. Được cần sử dụng trong câu nhằm mục đích thể hiện mục đích của hành vi đã được nói tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order khổng lồ go lớn the office on time. = He got up early so as to lớn go lớn the office on time.

(Anh ấy tỉnh dậy sớm để mang lại văn phòng đúng giờ.)

=> trong trường hợp này, câu hỏi “thức dậy sớm” có mục tiêu là để “đến công sở đúng giờ”. Bởi vì đó, ta sử dụng “in order to” hoặc “so as to” để diễn tả ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa ngữ pháp trong câu, cấu trúc in order to cùng so as to lớn còn được thực hiện để nối 2 câu chỉ mục đích lại với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is lớn work in China. 

(Jane học tiếng Trung Quốc rất siêng năng chỉ. Mục tiêu của anh ấy là làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as khổng lồ work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung rất chịu khó để làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Cấu trúc with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to và with an aim of phần đa đi sau vày V-ing, mặc dù hãy để ý tới giới tự trong giờ đồng hồ Anh đi với 2 cấu trúc này để không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác làm việc thuận tiện, tôi sẽ tìm 1 căn hộ new gần hồ nước Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục đích mua máy tính xách tay mới, tôi đang tiết kiệm ngân sách tiền.)

5. Bài bác tập thực hành thực tế cho kết cấu In order to với So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bằng những bài tập vận dụng là một phương thức hiệu quả với những người học giờ Anh. Vày vậy hãy thuộc làm bài xích tập sau để cầm trọn kiến thức về kết cấu in order to với so as to lớn nhé.

Bài 1: Viết lại hầu như câu sau áp dụng in order to hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want to visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy tính xách tay because he wanted to give it to lớn his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants to lớn become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not to lớn feel cold. He bought a new máy tính xách tay in order to/so as to lớn give it to his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not khổng lồ get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào chỗ trống đam mê hợp.

Xem thêm: 30 Mẫu Tranh Phong Cảnh Mùa Thu Nhẹ Nhàng Đẹp Nhất 2021, 30 Mẫu Tranh Phong Cảnh Mùa Thu Mới Nhất Gây Bão

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone khổng lồ bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend & I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs khổng lồ save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to