Tính đồng phân của một chất là câu hỏi thường xuyên gặp gỡ trong những bài kiểm soát và đề thi, để tính số đồng phân một cách nhanh nhất các bạn hãy thuộc Top lời giải đến với nội dung bài viết Công thức tính đồng phân sau đây nhé:

1. Công thức tính số đồng phân ancol 1-1 chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 13H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Cách làm tính số đồng phân anđehit đối kháng chức no, mạch hở: CnH2nO


- Anđehit là số đông hợp chất hữu cơ vào phân tử có nhóm –CH = O liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Bạn đang xem: Số đồng phân cấu tạo

- CTTQ của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối đôi ở nhóm chức CHO.

- Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

- C3H6O, C4H8O là phương pháp của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở.

*
công thức tính đồng phân cấp tốc nhất" width="671">

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic 1-1 chức no, mạch hở: CnH2nO2

- Axit cacboxylic là phần nhiều hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –COOH link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, solo chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối song ở team chức COOH.

- Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Công thức tính số đồng phân este đối chọi chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 12H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Khái niệm: Ankan là đông đảo hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết 1-1 C-C cùng C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện thêm đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n - 4 + 1 (3 4H10

- Số đồng phân ankan vẫn là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Phương pháp tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

- Anken là phần đông hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử cất một link đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi với đồng phân hình học.

Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

- Xét 2C mang nối đôi, từng C sẽ link với 2 nhóm thế (giống hoặc không giống nhau).

- Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C có nối đôi đang còn 2C cùng H đội thế.

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 2)" width="838">

- Nếu đề bài yêu ước tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Ví như yêu ước tính đồng phân (bao tất cả đồng phân hình học) đã là 1+1+2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C có nối đôi vẫn còn 3C và H nhóm thế.

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 3)" width="846">

7. Cách làm tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

- Ankin là phần nhiều hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử đựng một liên kết ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối cha và không có đồng phân hình học.

Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, mỗi C đã liên kết với một nhóm vậy (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối bố sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

8. Bí quyết tính số đồng phân ancol đối kháng chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Công thức tính số đồng phân amin 1-1 chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n 10. Bí quyết tính số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

*
phương pháp tính đồng phân sớm nhất (ảnh 4)" width="456">

11. Công thức tính số đồng phân ete 1-1 chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*
công thức tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 5)" width="450">

Áp dụng: Với n = 3 ta gồm công thức ete là C3H8O, nạm vào công thức ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Bí quyết tính số đồng phân xeton 1-1 chức no CnH2nO:

- Xeton là rất nhiều hợp chất hữu cơ vào phân tử có nhóm C = O liên kết trực tiếp với nhị nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở đội chức CO.

Công thức:

*
công thức tính đồng phân sớm nhất có thể (ảnh 6)" width="423">

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 7)" width="672">

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng phương pháp phân tử cùng với nhau, nên khi đề bài xích chỉ đến CTPT nhưng mà không nói đến một số loại hợp hóa học nào thì yêu cầu tính cả hai.

13. Phương pháp tính số đồng phân RH thơm với đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: Top 10 Đoạn Văn Ngắn Tả Ngôi Nhà Bằng Tiếng Anh Lớp 6 (4 Mẫu)

CnH2n-6 = (n - 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

- Ta tất cả n = 7, gắng vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

14. Phương pháp tính số đồng phân phenol solo chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Bí quyết tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối nhiều tạo vị hỗn hợp tất cả x amino axit khác nhau:

- Số n peptit max = xn

Ví dụ: tất cả tối đa từng nào đipeptit, tripeptit nhận được từ hỗn hợp có 2 amino axit là glyxin cùng alanin?