Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Suy luận

*
*
*

suy luận
*

- đgt (H. Suy: nghĩ; luận: bàn bạc) căn cứ vào điều gì cơ mà bàn rộng lớn ra: giáo dục và đào tạo cho học viên cách suy luận.


 thường dùng làm chỉ một chuỗi suy lí tiếp nối nhau về một chủ thể nào đó; là quá trình đi từ các tiền đề cho kết luận. Xt. Suy lí.


hdg.1. đúc rút một hay những phán đoán mới trên cửa hàng một hay nhiều phán đóan sẵn có. Sự suy luận vừa lòng lý. 2. Suy ra điều đó điều nọ không thực tế, ko căn cứ. Không địa thế căn cứ vào thực tế, chỉ tư duy lung tung.
*

*

*Xem thêm: 206 Nhân Viên Sale Support Việc Làm, Tuyển Dụng Việc Làm Sales Support Mới Nhất

suy luận

suy luận verb
to lớn deducedeductioninductioninfectinferinferencechiến lược suy luận: inference strategycông nỗ lực suy luận: inference enginehệ thống suy luận đầy đủ: complete inference systemmáy suy luận: inference enginequy tắc suy luận: inference rulequy tắc suy luận: rule of inferencesự chế ước suy luận: inference controlsự kiểm soát và điều hành suy luận: inference controlsự thiết kế suy luận: inference programmingsự suy luận: inferencesuy luận dây chuyền: chain inferencesuy luận dây truyền: chain inferencesuy luận gián tiếp: mediate inferencesuy luận hình thức: formal inferencesuy luận mệnh đề: propositional inferencesuy luận quy nạp: inductive inferencesuy luận trực tiếp: immediate inferencesuy luận trung gian: mediate inferenceinferentialreasoningchiến lược suy luận: reasoning strategycông cố suy luận auto hóa: ART (automated reasoning tool)công rứa suy luận tự động hóa hóa: automated reasoning tool (ART)lập trình lôgic cùng suy luận tự động: xúc tích và ngắn gọn Programming and Automated Reasoning (LP)sự suy luận: reasoningsự tư duy hình học: geometrical reasoningsự suy đoán toán học: mathematical reasoningsố suy đoán lôgic trong một giâyLIPS (logical inferences per second)số suy luận lô ghích trong một giâylogical inferences per second (LIPS)số suy luận tuyến tính vào một giâylinear inferences per second (LIPS)số suy luận tuyến tính trong một giâyLIPS (linear inferences per second)suy luận quy nạpinductiveinferencesuy luận thống kê: statistical inferencereasoning