Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tâm đối xứng của hình bình hành

*

Mỗi hình bình hành tất cả mấy tâm đối xứng ?

Tứ giác nào tất cả 4 trục đối xứng ?

Đường chéo của hình vuông vắn bằng 10 centimet thì cạnh của hình vuông vắn là từng nào ?

Hình nào không tồn tại tâm đối xứng ?

Các bạn giải gấp cho khách hàng 4 câu này nha . Mình đang buộc phải rất cấp .


*

- từng hình bình hành chỉ bao gồm một vai trung phong đối xứng

- Tứ giác có 4 trục đối xứng là hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình bình hành

- Đường chéo cánh của hình vuông bằng 10cm thì cạnh của nó là √50 cm (căn 50cm)

- Hình thang, tam giác (không đều) không có tâm đối xứng

Sai thì bỏ qua mất nhaAC)+có+đường+trung+tuyến+AM.Gọi+D+là+điểm+đối+xứng+với+điểm+M+qua+đường+thẳng+AB,E+là+điểm+đối+xứng+với+điểm+C+qua+điểm+Aa)Chứng+minh+tứ+giác+AMBD+là+hình+thoib)Chứng+m...">

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB>AC) có đường trung tuyến đường AM.Gọi D là vấn đề đối xứng với điểm M qua con đường thẳng AB,E là điểm đối xứng với điểm C qua điểm Aa)Chứng minh tứ giác AMBD là hình thoib)Chứng minh tứ giác AMDE là hình bình hành và 3 điểm B,D,E thẳng hàngc)Kẻ AH⊥BE tại H.Gọi F là trung điểm của AH.Chứng minh BF⊥CHAC)+có+đường+trung+tuyến+AM.Gọi+D+là+điểm+đối+xứng+với+điểm+M+qua+đường+thẳng+AB,E+là+điểm+đối+xứng+với+điểm+C+qua+điểm+Aa)Chứng+minh+tứ+giác+AMBD+là+hình+thoib)Chứng+m...">

Cho tam giác ABC vuông trên A(AB>AC) tất cả đường trung đường AM.Gọi D là vấn đề đối xứng với điểm M qua mặt đường thẳng AB,E là điểm đối xứng với điểm C qua điểm Aa)Chứng minh tứ giác AMBD là hình thoib)Chứng minh tứ giác AMDE là hình bình hành cùng 3 điểm B,D,E trực tiếp hàngc)Kẻ AH⊥BE tại H.Gọi F là trung điểm của AH.Chứng minh BF⊥CH


AC)+có+đường+trung+tuyến+AM.Gọi+D+là+điểm+đối+xứng+với+điểm+M+qua+đường+thẳng+AB,E+là+điểm+đối+xứng+với+điểm+C+qua+điểm+Aa)Chứng+minh+tứ+giác+AMBD+là+hình+thoib)Chứng+m...">

Cho tam giác ABC vuông trên A(AB>AC) bao gồm đường trung đường AM.Gọi D là vấn đề đối xứng cùng với điểm M qua mặt đường thẳng AB,E là vấn đề đối xứng với điểm C qua điểm Aa)Chứng minh tứ giác AMBD là hình thoib)Chứng minh tứ giác AMDE là hình bình hành với 3 điểm B,D,E thẳng hàngc)Kẻ AH⊥BE tại H.Gọi F là trung điểm của AH.Chứng minh BF⊥CH


Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, những đường cao AD, BE, CF cắt nhau

tại H; O là giao điểm của 3 con đường trung trực. Hotline I là điểm đối xứng cùng với A qua O

a) triệu chứng minh: Tứ giác BHCI là hình bình hành. Tìm đk của tam giác ABC để tứ giác BHCI là hình thoi

b) Tính tổng: (dfracAHAD+dfracBHBE+dfracCHCF)


Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, những đường cao AD, BE, CF cắt nhau

tại H; O là giao điểm của 3 mặt đường trung trực. Hotline I là vấn đề đối xứng cùng với A qua O

a) bệnh minh: Tứ giác BHCI là hình bình hành. Tìm đk của tam giác ABC nhằm tứ giác BHCI là hình thoi

b) Tính tổng: (dfracAHAD+dfracBHBE+dfracCHCF)


Cho tam giác ABC vuông tại A tất cả AC=4cm, trung tuyến AM. D là điểm đối xứng với M qua AB

a) CM: tứ giác AMBD là hình thoi

b) CM: CD đi qua trung điểm của AM

c) Tìm điều kiện của tam giác ABC nhằm AMBD là hình vuông. Khi ấy hãy tính (S_AMBD)


cho tam giác ABC gồm E,F,M theo thứ tự là trung điểm AB,AC,BC I là vấn đề đối xứng M qua E,K đối xứng M qua F a) minh chứng AEMF là hình bình hành b) ABC tất cả thêm đk gì để AEMF là hình chữ nhật c)chứng minh AMCK là hình bình hành d)tam giác ABC có thêm điều kiện gì nhằm AMCK là hình chữ nhật e)chứng minh EK = BI f)chứng minh A là trung điểm IK
Xem thêm: Vua Hùng Vương Thứ 18 … - Hùng Vương Là Ai Và Lịch Sử Các Vua Hùng

Cho tam giác ABC vuông trên A, đường trung tuyến AM. Call D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. F là vấn đề đối xứng A qua M

a.tứ giác AEMC là hình gì? vì chưng sao?

b.c/m ABFC là hình chữ nhật

c.c/m ABEM biết AB=3cm, BC=5cm tính diện tích tứ giác ABFC


Cho tam giác ABC vuông trên A, mặt đường trung tuyến đường AM. điện thoại tư vấn D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với M qua D. F là điểm đối xứng A qua M