Hôm nay, con sẽ được học các đơn vị còn lại trong Toán lớp 4 yến tạ tấn và bảng đơn vị chức năng đo cân nặngỞ các bài học tập trước, con đã được học một vài đơn vị trong bảng đơn vị đo khối lượng như kg; g. Hôm nay, con sẽ được học những đơn vị sót lại trong toán lớp 4 yến tạ tấn và bảng đơn vị chức năng đo khối lượng.

Bạn đang xem: Tấn tạ yến kg hg

1. Đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn

*

2. Đơn vị đề-ca-gam, héc-tô-gam

*

3. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

4. Bài bác tập vận dụng

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào nơi trống:

a) 10kg = ...g

b) 5 tạ = ...kg

c) 2 tấn = ...tạ

d) 3hg = ...g

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a) 6 tạ = ...kg = ...hg

b) 8 yến = ...hg =...g

c) 1 yến = ...dag=...g .

d) 4kg = ...hg = ...g

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 100hg + 50hg - 70hg

b) 150hg x 2 + 180hg

c) 65dag x 3 + 1000dag

d) 100dag + 230dag - 60dag

Bài 4: Tính giá trị biểu thức:

a) 60dag + 5kg + 30hg

b) 50dag + 4hg + 100g

c) 3 tấn + 30 tạ + 40kg

d) 1 tấn - 5 tạ + 30 yến

4.2.

Xem thêm: Chất Phóng Xạ Pôlôni Phát Ra Tia Anpha Và Biến Đổi Thành Chì

Đáp án

Bài 1:

a) 10kg = 10 000g

b) 5 tạ = 500kg

c) 2 tấn = 20tạ

d) 3hg = 300g

Bài 2:

a) 6 tạ = 600kg = 6000hg

b) 8 yến = 800hg = 80 000g

c) 1 yến = 1000dag= 10 000g

d) 4kg = 40hg = 4000g

Bài 3:

a) 100hg + 50hg - 70hg

= 150hg - 70hg

= 80hg

b) 150hg x 2 + 180hg

= 300hg + 180hg

= 480hg

c) 65dag x 3 + 1000dag

= 195dag + 1000dag

= 1195dag

d) 100dag + 230dag - 60dag

= 330dag - 60dag

= 270dag

Bài 4:

a) 60dag + 5kg + 30hg

= 60dag + 500dag + 300dag

= 560dag + 300dag

= 860dag

b) 50dag + 4hg + 100g

= 500g + 400g + 100g

= 900g + 100g

= 1000g

c) 3 tấn + 30 tạ + 40kg

= 3000kg + 3000kg + 40kg

= 6040kg

d) 1 tấn - 5 tạ + 30 yến

= 100 yến - 50 yến + 30 yến

= 50 yến + 30 yến

= 80 yến

Trên đấy là các kỹ năng của bài xích học toán lớp 4 yến tạ tấn để những bậc cha mẹ và các con tham khảo. Cùng chờ đón các bài xích học tiếp theo từ pragamisiones.com nhé!