Xem giải mã sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập vừa lòng - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Xem giải mã sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Bộ phận của tập đúng theo
Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập hợp
kim chỉ nan tập hợp phần tử tập vừa lòng

Mỗi tập vừa lòng thường được kí hiệu vị một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập đúng theo A, tập hợp B, tập vừa lòng X.

Bạn đang xem: Tập hợp phần tử của tập hợp

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 bài bác 1 trang 6 Toán 6 Tập 1

Trả lời thắc mắc Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập thích hợp D các số từ bỏ nhiên nhỏ hơn 7

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập hợp những chữ dòng trong tự “NHA TRANG”.

Xem giải mã


bài xích 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập thích hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ dại hơn 14 bởi hai cách, kế tiếp điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải


bài xích 2 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp những chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

Xem giải thuật


bài bác 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Cho nhì tập hợp:A = a, b ; B = b, x, y.Điển kí hiệu phù hợp vào ô vuông:

Xem giải mã


bài 4 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Nhìn những hình 3, 4 cùng 5, viết các tập hòa hợp A, B, M, H.

Xem lời giải


bài xích 5 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. 1 năm gồm tư quý. Viết tập đúng theo A những tháng của quý hai trong năm.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.