Nhận dạng các hình hình học: đoạn thẳng, đường thẳng, hình tam giác, tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình tròn.

Bạn đang xem: Tất cả các hình trong toán học

Dưới đây là lý thuyết (cách nhận biết) các hình hình học cùng sau đó là ví dụ bài tập có lời giải.


1. Đoạn thẳng

Nối 2 điểm A và B, ta thu được đoạn thẳng AB. Các điểm A và B được gọi là nhì đầu mút của đoạn thẳng.

*

2. Đường thẳng

Kéo nhiều năm mãi đoạn thẳng AB về hai phía, ta được đường thẳng AB.

*

3. Tam giác

Hình tam giác tất cả 3 đỉnh, 3 cạnh với 3 góc.

– Tam giác ABC gồm 3 đỉnh là A, B, C; có 3 cạnh là AB, BC và AC; bao gồm 3 góc là góc A, góc B với góc C.

*

Tam giác ABC gồm một góc vuông gọi là tam giác vuông.

*

4. Tứ giác

Hình tứ giác có 4 đỉnh, 4 cạnh với 4 góc.

Tứ giác ABCD gồm 4 đỉnh là A, B, C, D; tất cả 4 cạnh là AB, BC, CD, AD; tất cả 4 góc là góc A, góc B, góc C cùng góc D

*

5. Hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một tứ giác tất cả bốn góc vuông

Hình chữ nhật ABCD có hai chiều nhiều năm AD với BC bằng nhau và tuy nhiên song với nhau; nhị chiều rộng AB với CD bằng nhau và song song với nhau.

*

6. Hình vuông

Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông

– hình vuông vắn là hình chữ nhật tất cả 4 cạnh bằng nhau

Hình vuông ABCD có 4 cạnh AB, BC, CD với AD đều bằng nhau.

*

7. Hình thang

Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh tuy nhiên song.

– Hình thang ABCD tất cả hai cạnh AD cùng BC song song, AD là đáy nhỏ, BC là đáy lớn, AB và DC là các cạnh bên.

*

– Hình thang ABCD có những góc A, góc B vuông là hình thang vuông.

*

8. Hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác có 2 cặp cạnh đối tuy vậy song cùng bằng nhau.

– Hình bình hành ABCD có hai cạnh AB cùng CD song song với nhau với bằng nhau, hai cạnh AD với BC tuy nhiên song và bằng nhau.

*

9. Hình thoi

Hình thoi ABCD có: AB = BC = CD = AD, nhị đường chéo AC với BD vuông góc với nhau.

*

10. Hình tròn

Điểm O là trọng tâm của hình tròn. Đường phủ quanh hình tròn gọi là đường tròn.

Đoạn thẳng nối tâm O với một điểm nằm bên trên đường tròn gọi là bán kính.

*

Các nửa đường kính của đường tròn đều bằng nhau, những đoạn OA, OB, OM là những bán kính.

Đoạn thẳng nối 2 điểm trên đường tròn cùng đi qua trọng điểm gọi là đường kính, đoạn AB gọi là đường kính.

Các ví dụ kèm hướng dẫn giải:

dụ 1. Cho tam giác ABC, trên cạnh BC ta lấy 4 điểm D, E, M, N. Nối đỉnh A với 4 điểm vừa lấy. Hỏi đếm được từng nào tam giác trên hình vẽ?

Cách 1. (Phương pháp liệt kê)

Có 5 tam giác chung cạnh

AB là ABD, ABE, ABM, ABN, ABC.

Có 4 tam giác thông thường cạnh AD là: ADE, ADM, AND, ADC.

Có 3 tam giác phổ biến cạnh AE là: AEM, AEN, AEC.

Có 2 tam giác chung cạnh AM là: AMN, AMC.

Có 1 tam giác thông thường cạnh AN là: ANC.

(Các tam giác đếm rồi ta không đếm lại nữa).

Vậy số tam giác ta đếm được trên hình vẽ là:

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 (tam giác).

Cách 2.

(Phương pháp lắp ghép) quan sát trên hình vẽ ta thấy:

Có 5 tam giác đơn: (1), (2), (3), (4), (5).

Có 4 tam giác ghép đôi: (1) + (2), (2) + (3), (3) + (4), (4) + (5).

Có 3 tam giác ghép 3 là: (1) +(2) +(3), (2) +(3) +(4), (3) +(4) +(5).

– có 2 tam giác ghép 4 là: (1) + (2) + (3) +(4), (2) + (3) + (4) + (5).

– có một tam gíac ghép 5 là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5).

Vậy số tam giác đếm được là:

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 (tam giác)

Cách 3:

Ta nhận xét:

Nối 2 đầu mút của mỗi đoạn thẳng tạo thành bên trên cạnh đáy BC với đỉnh A ta được một tam giác. Vậy số tam giác đếm được bên trên hình vẽ bằng số đoạn thẳng trên cạnh đáy BC. Bên trên cạnh đáy BC có tất cả 6 điểm B, C, D, E, M cùng N.

Áp dụng kết quả trong dụ 1 (phương pháp quy nạp) ta có số đọan thẳng đếm được là:

6 x (6 – 1) : 2 = 15 (đoạn thẳng).

Vậy ta đếm được 15 tam giác trên hình vẽ.

Cách 4. (Phương pháp quy nạp)

Ta nhận xét:

*Nếu bên trên cạnh BC, lấy 1 điểm và nối với điểm A thì ta đếm được:

Có 2 tam giác đơn là: (1), (2).

Có 1 tam giác ghép đôi là: (1) + (2). Tổng số tam giác đếm được là:

2 + 1 = 3 (tam giác)

*Nếu trên BC, ta lấy 2 điểm và nối với đỉnh A thì ta đếm được

Có 3 tam giác đơn là: (1), (2), (3).

Có 2 tam giác ghép đôi là: (1) +(2), (2) +(3).

Có 1 tam giác ghép 3 là: (1) + (2) + (3).

Tổng số tam giác đếm được là:

3 + 2 + 1 = 6 (tam giác)

Vậy quy luật ở đây là: Nếu trên cạnh đáy BC ta lấy n điểm cùng nối bọn chúng với đỉnh A thì ta sẽ đếm được (n + 1) tam giác đơn với số tam giác đếm được là:

1 + 2 + 3 +…+ (n + 1) = (n + 2) x (n +1) : 2 (tam giác)

Áp dụng:

Trên cạnh đáy BC lấy 4 điểm thì số tam giác đơn đếm được là 5 với số tam giác đếm được là:

(4 + 2) x (4 + 1) : 2 = 15 (tam giác)

dụ 2. Cần ít nhất bao nhiêu điểm để khi nối chúng lại ta được 6 đoạn thẳng?

Hướng dẫn

Ta nhận xét:

Nếu bao gồm 3 điểm thì khi nối bọn chúng lại ta được 3 đoạn thẳng.

Nếu tất cả 4 điểm thì lúc nối chúng lại ta được:

4 x (4 – 1) : 2 = 6 (đoạn thẳng)

Vậy để nối lại được 6 đoạn thẳng ta cần ít nhất 4 điểm.

BÀI TẬP:

Bài 1. Cho 6 điểm phân biệt. Hỏi khi nối chúng lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng? (Đs: 15 đoạn thẳng).

Bài 2. Cần ít nhất từng nào điểm để lúc nối chúng lại ta được 10 đoạn thẳng? (Đs: 5 điểm).

Bài 3. Cho hình thang ABCD. Trên đáy AD, ta lấy 5 điểm rồi nối đỉnh C với mỗi điểm vừa chọn. Bên trên đáy nhỏ BC, ta lấy 4 điểm rồi nối đỉnh A với mỗi

điểm vừa chọn. Nối AC. Hỏi bao gồm bao nhiêu tam giác được tạo thành bên trên hình vẽ? (Đs: 36 tam giác).

Bài 4. Cho 4 điểm trên mặt phẳng, vào đó không có 3 điển nào cùng nằm bên trên 1 đoạn thẳng, Hỏi khi nối lại ta thu được bao nhiêu tam giác? (Đs: 4 tam giác).

Bài 5. Cho tứ giác ABCD. Phân tách mỗi cạnh thành 4 phần bằng nhau rồi nối các điểm phân tách như hình vẽ. Hỏi đếm được bao nhiêu tứ giác? (Đs: 10 tứ giác)

Bài 6. mang lại hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài bằng 4 cm, chiều rộng bằng 3 cm. Ta chia chiều nhiều năm thành 4 phần bằng nhau cùng chiều rộng thành 3 phần bằng nhau rồi nối những điểm chia như hình vẽ.

a) có bao nhiêu hình vuông trên hình vẽ.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê, Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

b) Tính tổng các chu vi cùng tổng các diện tích của các hình vuông tạo thành.