Mol là lượng chất tất cả chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của hóa học đó, đó là đại lượng được các nhà khoa học khuyến cáo để có thể xác định số lượng nguyên tử của một hóa học tham gia phản ứng hoá học.

Bạn đang xem: Thể tích mol là gì


Vậy Mol là gì? giải pháp tính trọng lượng mol cùng thể tích mol của hóa học khí như thế nào? là thắc mắc của rất nhiều em học sinh. Trong nội dung bài viết này họ cùng đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bên trên và áp dụng giải các bài tập về mol. 

I. Mol là gì, Số Avogadro là gì?

Bạn đang xem: Mol là gì, cách tính trọng lượng Mol và Thể tích Mol của hóa học khí – hoá 8 bài 18


Định nghĩa: Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. 

– vì vậy trong n mol chất thì tất cả N = NA.n nguyên tử giỏi phân tử của hóa học đó.

– Mol là một trong đơn vị đo lường và tính toán cơ bạn dạng thuộc hệ quy chuẩn SI sử dụng cho những hạt vi mô.

 Số Avogadro là gì: Hằng số 6,02214129(27).1023 được điện thoại tư vấn là hằng số Avogadro (ký hiệu NA). Để đối chọi giản, trong tương đối nhiều bài tập hóa học ta rất có thể làm tròn NA = 6,022.1023 hoặc 6.1023.

• Lưu ý: Khái niệm mol nguyên tử cùng mol phân tử là rất khác nhau.

 – Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng yếu tắc đó có chứa NA nguyên tử của thành phần đó.

 – Mol phân tử của một chất là lượng chất chứa NA phân tử của chất đó.

Ví dụ: 1 mol nguyên tử oxi tất cả chứa 6,022.1023 nguyên tử oxi; 

 1 mol phân tử oxi (O2) gồm chứa 6,022.1023 phân tử O2.

 1 mol nguyên tử đồng là một lượng đồng gồm chứa na nguyên tử Cu.

II. Trọng lượng mol là gì?

• khối lượng mol của một hóa học là cân nặng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khối lượng mol được kí hiệu là M.

• khối lượng mol nguyên tử xuất xắc phân tử của một chất bao gồm cùng số trị cùng với nguyên tử khối giỏi phân tử khối của chất đó.

Ví dụ: – Khối lượng mol nguyên tử cacbon: MC = 12 (g/mol).

 – khối lượng mol nguyên tử nito: MN = 14 (g/mol).

 – khối lượng mol phân tử nito: MN2 = 28 (g/mol).

 – khối lượng mol phân tử amoniac: MNH3 = 17 (g/mol).

Công thức (cách) tính cân nặng mol nguyên tử

*

 – vào đó: 

 M là trọng lượng mol chất (bằng nguyên tử khối giỏi phân tử khối của chất đó), tính bởi g/mol. m là khối lượng của hóa học đó, đơn vị (g). n là số mol chất, tính bởi (mol).

III. Thể tích mol của hóa học khí là gì?

– Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi vì N phân tử của hóa học khí đó.

– trong cùng đk nhiệt độ, áp suất, 1 mol của bất kể chất khí nào thì cũng chiếm luôn tiện tích bằng nhau.

– Thể tích mol của hóa học khí đều nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất

– Ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh (0ºC, 1 atm), 1 mol hóa học khí có thể tích 22,4 lít, nghĩa là:

 VH2 = VO2 = VSO2 = 22,4 lít.

– Ở điều kiện bình thường (20 ºC, 1 atm), 1 mol chất khí hoàn toàn có thể tích 24 lít.

Công thức (cách) tính mol của hóa học khí ở đk tiêu chuẩn:

Để tính số mol chất khí sinh hoạt đktc trải qua thể tích ta có công thức

– trong đó: 

n: số mol khí (mol).V: thể tích khí ở đktc (l).

IV. Bài tập về Mol

Bài 1 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

 a) 1,5 mol nguyên tử Al.

 b) 0,5 mol nguyên tử H2.

 c) 0,25 mol phân tử NaCl.

 d) 0,05 mol phân tử H2O.

* lời giải bài 1 trang 65 SGK hoá 8:

 a) 1,5×6.1023 = 9.1023 hay 1,5N (nguyên tử Al).

 b) 0,5×6.1023 = 3.1023 hay 0,5N (phân tử H2).

 c) 0,25×6.1023 = 1,5.1023 hay 0,25N (phân tử NaCl).

 d) 0,05×6.1023 = 0,3.1023 hay 0,05N (phân tử H2O).

Bài 2 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm cân nặng của:

 a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2.

 b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO.

 c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2.

 d) 1 mol phân tử NaCl cùng 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

* Lời giải bài 2 trang 65 SGK hoá 8:

 a) MCl = 35,5(g/mol) ; MCl2 = 71(g/mol).

 b) MCu = 64(g/mol) ; MCuO = (64 + 16)(g/mol) = 80(g/mol).

 c) MC = 12(g/mol) ; MCO = (12 + 16)(g/mol) = 28(g/mol); MCO2 = (12 + 16.2) = 44(g/mol).

 d) MNaCl = (23+ 35,5) = 58,5(g/mol); MC12H22O11 = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342(g/mol).

Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm kiếm thể tích (ở đktc) của :

 a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2.

 b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

* Lời giải Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: 

a) VCO2 = 1.22,4 = 22,4 (l).

 VH2 = 2.22,4 = 44,8 (l).

 VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 (l).

b) Vhh = VO2 + VN2 = 0,25.22,4 + 1,25.22,4 = 22,4.(0,25 + 1,25) = 33,6l.

Bài 4 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy mang đến biết cân nặng của N phân tử hồ hết chất sau: H2O, HCl, Fe2O3, C12H22O11

* giải thuật bài 4 trang 65 SGK hoá 8:

– Ta có, khối lượng N (6.1023) phân tử của: 

 MH2O = (2.1 + 16) = 18g.

 MHCl = (1+35,5) = 36,5g.

 MFe2O3 = 2.56 + 16.3 = 160g.

 MC12H22O11 = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342g.

Xem thêm: Hong Tran

Hy vọng với bài viết về Mol, giải pháp tính trọng lượng mol với thể tích mol của chất khí ở trên góp ích cho các em. Phần đông góp ý cùng thắc mắc các em vui mừng để lại dưới phần comment để Hay học hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.