*

*

Bài 16: thực hành thực tế - Vẽ biểu vật về sự thay đổi cơ cấu kinh

Thực hành lời:

Cho bảng số liệu bên dưới đây

Bảng 16.1. Tổ chức cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 199-2002 (%)

Khu vực kinh tế

1991

1995

1997

1999

2001

2002

Tổng số 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Nông – lâm – ngư nghiệp

40,5

27,2

25,8

25,4

23,3

23,0

Công nghiệp – xây dựng

23,8

28,8

32,1

34,5

38,1

38,5

Dịch vụ

35,7

44,0

42,1

40,1

38,6

38,5

a) Vẽ biểu đồ biểu lộ sự biến đổi cơ cấu GDP phân theo khoanh vùng kinh tế ngơi nghỉ nước ta, quá trình 1991-2002.

Bạn đang xem: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

b) Hãy nhấn xét biểu đồ bằng cách trả lời các thắc mắc sau:

- Sự bớt mạnh khu vực nông – lâm – ngư nghiệp từ bỏ 40,5% xuống còn 23,0% thể hiện điều gì?

- Tỉ trọng của quanh vùng kinh tế như thế nào tăng nhanh? thực tế này phản ảnh điều gì?

Lời giải:

a)

*

b)

Nhận xét : tổ chức cơ cấu GDP phân theo ngành tài chính có sự đổi khác rõ nét

- tiến độ 1991-2002, ngành nông- lâm- ngư nghiệp giảm tốc từ 40,5% (năm 1991) xuống 23% (năm 2002). Nền kinh tế tài chính của nước ta đang thay đổi từ nền tài chính nông nghiệp thanh lịch nền kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

- Tỉ trọng khoanh vùng kinh tế ngành công nghiệp- xây dựng tăng cường từ 23,8% (năm 1991) lên 38,5% (năm 2002). Biểu lộ qua quy trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, văn minh hóa của vn đạt được không ít thành tựu, bao gồm chuyển trở nên rõ rệt.

Xem thêm: Xã Hội Việt Nam Trong Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần Thứ Nhất Của Thực Dân Pháp

- Tỉ trọng ngành dịch vụ thương mại có sự biến động nhưng vẫn chiếm phần tỉ trọng cao ( 38,5% năm 2002)

⇒ Sự cố đỏi tổ chức cơ cấu GDP phân theo ngành tài chính có sự chuyển dịch theo hướng lành mạnh và tích cực : bớt tỉ trọng Nông- lâm- ngư nghiệp, tăng nhanh ngành công nghiệp- tạo ra và dịch vụ,trong việc làm xây dưng nước nhà công nghiệp hóa – hiện đại hóa.