1. - I think all people benefit from volunteer work, the people in need & the helper. 

- The helpers enjoy it & they feel happy to vì chưng it. The people in need feel happy when they receive the help. 

Tạm dịch:

1. Chúng ta nghĩ ai bao gồm được tiện ích từ các bước tình nguyện?


- Tôi nghĩ tất cả mọi tín đồ đều bổ ích từ quá trình tình nguyện, bạn cần trợ giúp và tín đồ giúp đỡ.

Bạn đang xem: Skills 2


Làm sao người ta hữu ích ích từ quá trình tình nguyện?

- đầy đủ người trợ giúp thích giúp đỡ và họ cảm giác vui khi làm nó. Fan cần hỗ trợ cảm thấy vui lúc chúng nhận ra sự góp đỡ.

2. Listen to the recording and answer the questions.

(Nghe bài nghe và vấn đáp các câu hỏi)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. - Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

2. - Phuc feels more self-confident because he has made many new friends. 

3. - The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.

4. - Mai thinks volunteering is special because she can help others, and because she can see how happy the street children are when they learn. 

Tạm dịch:

1. Nguyên nhân Phúc làm tình nguyện?

- Phúc làm công việc tình nguyện chính vì anh ấy suy nghĩ nó tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.

2. Tại sao Phúc cảm thấy tự tin hơn?

- Phúc cảm thấy tự tin hơn chính vì anh ấy kết bạn với nhiều bạn mới.

3. Lý do phóng viên suy nghĩ Phúc từ tin?

- phóng viên báo chí nghĩ rằng Phúc trường đoản cú tin bởi vì Phúc đã vấn đáp bài chất vấn rất tốt.

4. Tại sao Mai nghĩ rằng việc tình nguyện thật sệt biệt?

- Mai nghĩ về rằng câu hỏi tình nguyện thật đặc biệt bởi vì cô ấy rất có thể giúp những người khác, và chính vì cô ấy có thể thấy trẻ nhỏ đường phố cảm giác hạnh pliúc ra làm sao khi chúng học.

Audio script:

Reporter: So Phuc, why do you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to protect the environment and our community will be a better place.

Reporter: bởi vì you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends và I feel much more self- confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well... And you Mai?

Phuc: Volunteering is special khổng lồ me because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

3. Listen again và fill in the blanks.

(Nghe lại với điền vào vị trí trống)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. volunteer

2. Feel

3. Because

4. Because, children

Tạm dịch:

1. Mình thao tác làm việc tình nguyện cũng chính vì mình có thể tạo ra sự khác hoàn toàn trong cộng đồng chúng ta.

2. Tôi đã có tác dụng quen được nhiều bạn, và tôi cảm thấy tự tin nhiều hơn.

3. Việc tự nguyện thật quan trọng với tôi cũng chính vì tôi có thể giúp những người khác.

4. Nó đặc biệt bởi vì tôi hoàn toàn có thể thấy trẻ con đường phố cảm thấy hạnh phúc ra làm sao khi chúng học.

4. Combine the two sentences using because.

(Kết hợp 2 câu áp dụng because)

*

Hướng dẫn giải:

1. He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes."

2. I stayed trang chủ because it rained. 

3. They’ve decided khổng lồ clean the lake up because it is full of rubbish.

4. Because she works in that small town, she’s lived in that small town for three years.

5. Because the neighbourhood is nice & quiet, they think they should move there.

Tạm dịch:

1.  Anh ấy bị cảm ổm 2 ngày bởi vì anh ấy ko mặc xống áo đủ ấm.

2. Tôi ngơi nghỉ nhà chính vì trời mưa.

3. Họ đưa ra quyết định lau dọn bởi vì nó đầy rác.

4. Bởi bởi vì cô ấy thao tác trong thị trấn bé dại đó, buộc phải cô ấy đã ở đó trong 3 năm.

5. Chính vì khu xóm giỏi và yên ổn tĩnh, cần họ nghĩ về họ cần rời đến đó.

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea & write a short paragraph about it.

(Nhìn những ý tưởng tình nguyện trong phần Nói 4. Chọn một ý kiến với viết một quãng văn ngắn về nó.)

Hướng dẫn giải:


I want to lớn raise funds for Street children. I want to bởi vì it because we will be able to lớn provide them with food & books. They will no longer be hungry. They will be able to read. I will ask my friends khổng lồ help me. We will make postcards & sell them.

Xem thêm: Bột Trét Tường Là Gì ? Bột Trét Tường ( Mastic Là Gì Bột Trét Tường (Mastic) Loại Nào Tốt

Tạm dịch:

Tôi ước ao gây quỹ cho trẻ nhỏ đường phố. Tôi ao ước làm điều đó chính vì chúng ta sẽ có thể cung cấp cho thức ăn uống và sách mang lại trẻ. Con trẻ sẽ không hề bị đói. Con trẻ sẽ có thể đọc sách. Tôi vẫn hỏi nhờ bằng hữu tôi giúp đỡ. Chúng tôi sẽ có tác dụng bưu thiếp và phân phối chúng.