Tiếng Anh lớp 8 Unit 5: Study Habits

Loạt bài xích soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 5: Study Habits để giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 8 dễ dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 8.

*

Từ vựng giờ Anh lớp 8 Unit 5: Study Habits

Bảng bên dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) gồm trong bài học Unit 5: Study Habits.

Word Class Meaning
acceptable adj có thể đồng ý được
appreciate v đánh giá chỉ cao, cảm kích
attendance n sự gồm mặt, chăm cần
celebrate v kỷ niệm, làm cho lễ kỉ niệm
come across v (tình cờ) gặp
behavior n hành vi, cử chỉ
comment n lời phê bình, lời nhận xét
co-operation n sự hợp tác
excellent adj xuất sắc, ưu tú
fair adj khá tốt, tương đối tốt
habit n thói quen
highlight v làm nổi bật
improve v cải thiện, tiến bộ
learn by heart v. Phr học ở trong lòng
list n danh sách
lunar adj thuộc về mặt trăng, âm lịch
meaning n nghĩa, ý nghĩa
memory n trí nhớ
mend v vá, sửa, tu bổ
mother tongue n tiếng người mẹ đẻ
participation n sự tham gia
passage n đoạn văn
postcard n bưu thiếp
pronounce v phát âm
pronunciation n cách phạt âm, sự phân phát âm
proud adj tự hào
repair v sửa chữa (cái bị hỏng)
report card n phiếu thành tích học tập
revision n việc ôn luyện, ôn tập
satisfactory adj thỏa mãn, thỏa đáng
semester n học kỳ
sickness n bệnh tật, tình trạng ốm
signature n chữ ký
sore throat n viêm họng
Spanish adj (thuộc) Tây Ban Nha
Spanish n tiếng Tây Ban Nha
stick v dính
term n học kì, thời hạn
underline v gạch chân (dòng chữ)

Getting Started (Trang 46 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule.

(Em hãy thuộc với bạn em hỏi với trả lời thắc mắc về thời khóa biểu các môn học tập của mình.)