Dưới đó là phần khởi động của Unit 1, nhằm trình làng về chủ đề xuyên suốt cũng tương tự giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan lại về chủ đề. Nội dung bài viết cung cấp lưu ý giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp các bạn hiểu và làm bài xích tập giỏi hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen và read:

Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Do your grandparents make all of them?Phong: They can"t because we have lots of products. They make some và other people make the rest.Nick: As far as I know, BatTrang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?Phong: Right. My grandmother says it"s about 700 years old.Mi: Wow! When did your grandparents phối up this workshop?Phong: My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, và cousins.Mi: I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn"t it?Phong: Yes. People come here khổng lồ buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.Nick: That must be a memorable experience.Phong: In Viet nam giới there are lots of craft villages lượt thích Bat Trang. Have you ever been lớn any others?Mi: I"ve been khổng lồ a conical hat making village in Hue!Nick: Cool! This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific region?Mi: Sure. It"s the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.Phong: Let"s go outside & look round the village.

Bạn đang xem: Getting started unit 1: local environment

Dịch: 

Nick: Có rất nhiều gốm tại chỗ này Phòng à. Gồm phải các cụ cậu tạo ra sự tất cả bọn chúng không ? Phong: chẳng đâu vào đâu vì có rất nhiều . Bọn họ chỉ có tác dụng một không nhiều và những người khác làm phần còn lại Nick: Theo mĩnh theo luồng thông tin có sẵn thì bát Tràng là 1 trong những trong số mọi làng nghề lừng danh nhất sinh hoạt Hà Nội. Đúng chứ?Phong: Đúng rồi. Ông bản thân nói nó được 700 năm rồi. Mi: Wow. Ông cậu mở xưởng từ khi nào?Phong: cố tớ mở chứ chưa hẳn ông đâu. Kế tiếp ông tớ kế nhiệm lại. Toàn bộ thợ ở đây đầu là cô, chú và anh chị em em họ của tớ. Mi: À tớ hiểu rồi. Buôn bản cậu cũng chính là 1 vị trí thú vị ở thủ đô hà nội phải không Phong: ĐÚng. Hầu hết người tới đây mua đồ. điều hấp dần nữa là họ rất có thể tự làm gốm ngơi nghỉ xưởng. Nick: Hẳn sẽ là một trải nghiệm xứng đáng nhớ. Phong: Ở vn cũng có không ít những thôn nghề như này. Những cậu đang đi đến đó lúc nào chưa?Mi: bản thân từng mang lại làng nghề có tác dụng nón lá sống Huế. Nick: Tuyệt. Đây là lần thứ nhất của mình. Những cậu gồm nghĩ mỗi nghề gợi tín đồ ta nghĩ đến 1 vùng miền đặc thù không? Mi: chắc hẳn rằng rồi. Đó là lí do người ta chọn đồ bằng tay thủ công làm quà lưu niệm Phong: Hãy ra bên ngoài và thăm thú ngôi buôn bản nào.

a. Can you find a word/phrase that means:

Tìm từ hoặc các từ tất cả nghĩa sau:

1. A thing which is skillfully made with your hands: crarf2. Start something (a business, an organisation, etc.): set up3. Take control of something (a business, an organisation, etc.): take over4. People who vì skilled work, making things with their hands: artisans5. An interesting or enjoyable place to lớn go or thing to do: attraction6. A particular place: specific region7. Make someone remember or think about something: remind8. Walk around a place to lớn see what is there: look around

b Answer the following questions.

1. Where are Nick, Mi, và Phong? ( Nick , Mi với Phong đang ở đâu?) 

They are at Phong"s grandparents"workshop in Bat Trang.

2. How old is the village? ( Ngôi làng bao nhiêu tuổi?)

It is about 700 years old.

3. Who started Phong"s family workshop? (Ai là người mở xưởng nghề nhà Phong?)

His great-grandparents did.

4. Why is the village a place of interest in Ha Noi? (tại sao ngôi xã là vị trí tham quan sinh sống Hà Nội?) 

Because people can buy things for their house and make pottery themselves there.

5. Where is the craft village that ngươi visited? (Mi đã thăm xóm nghề nào ?) 

It"s in Hue.

6. Why vì tourists lượt thích to buy handicrafts as souvenirs? ( nguyên nhân khách du lịch muốn thiết lập đồ thủ công bằng tay làm quà lưu niệm? ).

Because the handicrafts remind them of a specific region.

2. Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture.

*

*

 

A: craft B: drums C: marble sculptures D: pottery

E: silk F: lacquerware G: conical hats H: lanterns

3. Complete the sentences with the words/ phrases from 2 to show where in Viet Nam the handicrafts are made. You vì not have khổng lồ use them all.

Hoàn thành hầu như câu sau bằng những từ hoặc các từ ở bài 2 để xem phần nhiều đồ thủ công bằng tay được có tác dụng ở nơi nào của Việt Nam. Các bạn không nên dùng tất cả các từ. 

1. The birthplace of the famous bai tho_ conical hat __ is Tay Ho village in Hue.2. If you go to Hoi An on the 15th of each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful ___ lanterns ____. 3. Van Phuc village in Ha Noi produces different types of___ silk ____ products such as cloth, scarves, ties, và dresses.4. On the Tet holiday, many Hanoians go khổng lồ Dong Ho village lớn buy folk ___ paintings ___5. ___ Pottery ___ products of Bau True, such as pots và vases, have the natural colours typical of Champa culture in NinhThuan.6. Going to Non Nuoc marble village in da Nang, we"re impressed by a wide variety of from ___marble spulptures ___ Buddha statues to lớn bracelets. 

4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OF INTEREST?

a. Work in pairs to bởi vì the quiz.

Xem thêm: Vibe Là Gì? Good Vibes, Summer Vibes Là Gì Summer Vibes Là Gì

Làm câu hỏi theo nhóm giải câu đố sau

1. People go to this area to lớn walk, play, và relax ( Mọi bạn đến đây để đi bộ, đùa và thư giãn): Park2. It is a place where objects of artistic, cultural, historical, or scientific interest are kept & shown (Đây là vị trí mà những đồ đồ gia dụng thuộc về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử dân tộc hay công nghệ được giữ gìn và trưng bày): Museum3. People go khổng lồ this place to lớn see animals (Mọi fan đi mang đến đây để xem những con vật): zoo4. It is an area of sand, or small stones, beside the sea or a lake (Phần diện tích là cát, hoặc đá nhỏ, ở lân cận biển hoặc hồ) : beach5. It is a beautiful and famous place in the countryside (Địa điểm đẹp mắt và lừng danh ở một nước: beauty spot

b. Work in groups. Write a similar quiz about places of interest. Ask another group khổng lồ answer the quiz.

Làm bài toán theo nhóm. Viết những câu đố tương tự. Đố những nhóm khác phần lớn câu đố đó. 

Gợi ý:

It has conical shape và made from leaves: conical hatIt is a kind of lamp made from paper & bamboo, putting candle inside & hang up for decorating: Lanterns