Bài 1. Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe cùng lặp lại). A) Where's my book. Mum? cuốn sách của con chỗ nào vậy mẹ? I can't see it in my room! con không thấy nó trong chống của con!


Bài 1

1. Look, listen and repeat.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 tập 2 - unit 13

 

(Nhìn, nghe với lặp lại.)

*

a)  Where"s my book. Mum? I can"t see it in my room!

(Quyển sách của con chỗ nào vậy mẹ? Con ko thấy nó trong phòng của con!)

It"s here, dear. On the chair.

(Nó ngơi nghỉ đấy, con yêu. Ở trên ghế.)

b) Is the pen there too, Mum?

(Bút máy cũng đều có ở kia không mẹ?)

No, it"s not on the chair. It"s there, on the table.

(Không, nó không ở trên ghế. Nó ở trên bàn.)


Bài 2

2. Point & say.

(Chỉ cùng nói.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Where"s the poster? It"s here.

(Áp phích làm việc đâu? - Nó ngơi nghỉ đây.)

b) Where"s the bed? - It"s here.

(Chiếc nệm ở đâu? - Nó làm việc đây.)

c) Where"s the chair? - It"s here.

(Cái ghế sinh sống đâu? - Nó ở đây.)

d) Where"s the picture? - It"s there.

(Bức tranh ở đâu? - Nó sinh sống đằng kia.)

e) Where"s the coat? - It"s there.

(Chiếc áo khóa ngoài ở đâu? - Nó nghỉ ngơi đằng kia.)

f) Where"s the ball? - It"s there. 

(Quả bóng ở đâu? - Nó sống đằng kia.)


Bài 3

3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Where"s the poster? - It"s here.

(Áp phích ở đâu? - Nó làm việc đây.)

2. Where"s the table? - It"s here.

(Cái bàn sinh sống đâu? - Nó nghỉ ngơi đây.)

3. Where"s the ball? - It"s here.

(Quả bóng sinh sống đâu? - Nó nghỉ ngơi đây.)

4. Where"s the picture? - It"s there.

(Bức tranh ngơi nghỉ đâu? - Nó làm việc đằng kia.)

5. Where"s the coat? - It"s there.

(Chiếc áo khoác ở đâu? - Nó ở đằng kia.)

6. Where"s the bed? - It"s there.

(Cái nệm ở đâu? - Nó nghỉ ngơi đằng kia.)


Bài 4

4. Listen and tick

(Nghe và ghi lại chọn.)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Nam: Where"s my poster?

Mary: It"s there, on the table.

Nam: Oh, I see. Thanks.

2. Peter: Where"s my ball?

  Tony: It"s here, on the chair.

Peter: Thanks. Let"s play football.

3. Mai: Where"s my coat?

Mum: It"s here, on the chair.

Mai: Thanks, Mum.

Lời giải đưa ra tiết:

1. A 2. B 3. A


1. This is my bed.

(Đây là loại giường của mình.)

It is here.

(Nó sống đây.)

2. This is my desk.

(Đây là bàn học tập của mình.)


It is here, next lớn the bed.

(Nó ngơi nghỉ đây, cạnh giường ngủ.)

3. These are my school bags & books.

(Đây là các chiếc cặp và phần nhiều quyển sách của mình.)

They are here, on the desk.

(Chúng sống đâỵ, trên loại bàn.)

4. Those are posters, pictures và maps.

(Đó là gần như áp phích, tranh ảnh và bạn dạng đồ.)

They are there, on the wall.

(Chúng sống đằng kia, bên trên bức tường.)


Bài 6

6. Let"s sing

(Nào họ cùng hát.)

The poster & the ball

The poster"s on the wall

The poster"s on the wall.

I-E-I-E-O.

The poster"s on the wall.

The ball"s under the bed.

The ball"s under the bed.

I-E-I-E-O

The ball"s under the bed.

Tạm dịch:

Áp phích và quả bóng

Áp phích ngơi nghỉ trên tường.

Áp phích làm việc trên tường.

I-E-I-E-O.

Áp phích ở trên tường.

Quả nhẵn ở dưới giường

Quả bóng ở bên dưới giường.

I-E-I-E-O.

Quả nhẵn ở dưới giường.

Xem thêm: Câu Hỏi Chất Có Tính Oxi Hóa Nhưng Không Có Tính Khử Là ? Chất Có Tính Oxi Hóa Nhưng Không Có Tính Khử Là


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 3 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng pragamisiones.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.