Tìm giá bán tị lớn số 1 (GTLN) với giá trị nhỏ dại nhất (GTNN) của biểu thức (biểu thức cất dấu căn, biểu thức cất dấu giá trị tuyệt đối,...) là giữa những dạng toán lớp 9 có không ít bài tương đối khó và yên cầu kiến thức áp dụng linh hoạt trong mỗi bài toán.

Bạn đang xem: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức lớp 9


Bài viết này sẽ chia sẻ với các em một trong những cách tìm giá bán trị lớn nhất (GTLN, Max) với giá trị nhỏ tuổi nhất (GTNN, Min) của biểu thức (biểu thức đại số chứa dấu căn, cất dấu quý hiếm tuyệt đối,...) qua một số bài tập minh họa thay thể.

° Cách tìm giá chỉ trị mập nhất, giá chỉ trị bé dại nhất của biểu thức đại số:

* Phương pháp: (đối cùng với biểu thức 1 trở nên số)

- mong tìm giá trị lớn số 1 hay giá bán trị nhỏ dại nhất của một biểu thức ta có thể đổi khác biểu thức thành dạng: A2(x) + const ;(A biểu thức theo x, const = hằng số).

* lấy ví dụ như 1: đến biểu thức: A = x2 + 2x - 3. Tra cứu GTNN của A.

° Lời giải:

- Ta có: A = x2 + 2x - 3 = x2 + 2x + 1 - 1 - 3 = (x + 1)2 - 4

- vì (x + 1)2 ≥ 0 ⇒ (x + 1)2 - 4 ≥ -4 

 ⇒ A ≥ - 4 dấu bởi xảy ra, tức A = - 4 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = -1

- Kết luận: Amin = -4 khi và chỉ còn khi x = -1.

* lấy ví dụ 2: Cho biểu thức: A = -x2 + 6x - 5. Tra cứu GTLN của A.

° Lời giải:

- Ta có: A = -x2 + 6x - 5 = -x2 + 6x - 9 + 9 - 5 = -(x - 3)2 + 4 = 4 - (x - 3)2

- vì (x - 3)2 ≥ 0 ⇒ -(x - 3)2 ≤ 0 ⇒ 4 - (x - 3)2 ≤ 4

 ⇒ A ≤ 4 dấu bằng xảy ra, tức A = 4 ⇔ x - 3 = 0 ⇔ x = 3

- Kết luận: Amax = 4 khi còn chỉ khi x = 3.

* lấy ví dụ như 3: Cho biểu thức: 

*

- search x để Amax; tính Amax =?

° Lời giải:

- Để A đạt gía trị lớn nhất thì biểu thức (x2 + 2x + 5) đạt giá trị nhỏ nhất.

- Ta có: x2 + 2x + 5 = x2 + 2x + 1 + 4 = (x + 1)2 + 4

- Vì (x + 1)2 ≥ 0 phải (x + 1)2 + 4 ≥ 4 

 dấu "=" xảy ra khi còn chỉ khi x + 1 = 0 ⇔ x = -1

 Vậy

*

 

*

*

° Cách tìm giá bán trị bự nhất, giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của biểu thức chứa dấu căn:

* Phương pháp: (đối với biểu thức 1 trở thành số)

- cũng tương tự như bí quyết tìm ở phương pháp trên, vận dụng đặc thù của biểu thức không âm như:

 

*
 hoặc 
*

- vết "=" xẩy ra khi A = 0.

* lấy ví dụ 1: Tìm GTNN của biểu thức: 

*

° Lời giải:

- Ta thấy: 

*
 

 

*

 Vì (x - 1)2 ≥ 0 ⇒ 2(x - 1)2 ≥ 0 ⇒ 2(x - 1)2 + 3 ≥ 3

 nên 

*
 dấu "=" xảy ra khi x - 1 = 0 ⇔ x = 1

*

* lấy ví dụ như 2: Tìm GTLN của biểu thức: 

*

° Lời giải:

- Ta có: 

*

 

*

 Vì (x - 1)2 ≥ 0 ⇒ -3(x - 1)2 ≤ 0 ⇒ -3(x - 1)2 + 5 ≤ 5

 nên 

*
 dấu "=" xảy ra khi x - 1 = 0 ⇔ x = 1

 

*

* lấy ví dụ như 3: Tìm GTLN của biểu thức: 

*

° Lời giải:

- Ta có:

*

 

*

 

*

 

*

 

*
 nên giá chỉ trị nhỏ nhất của B là 
*
 đạt được khi:

 

*

* lấy một ví dụ 4: Tìm GTLN của biểu thức:

*

° Lời giải:

- Điều kiện: x≥0

- Để A đạt giá bán trị lớn số 1 thì 

*
 đạt giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất

- Ta có: 

*

 

*

 Lại có: 

*
*

 Dấu"=" xảy ra khi 

*

*

*

- Kết luận: GTLN của A = 4/7 khi x = 1/4.

° Cách tìm giá chỉ trị to nhất, giá bán trị nhỏ dại nhất của biểu thức chứa dấu quý giá tuyệt đối:

* Phương pháp: (đối cùng với biểu thức 1 đổi mới số)

- vấn đề này cũng công ty yếu phụ thuộc tính ko âm của trị xuất xắc đối.

* ví dụ 1: kiếm tìm GTLN của biểu thức: 

*

° Lời giải:

- Ta có: |2x - 2| ≥ 0 ⇔ -|2x - 2| ≤ 0 ⇔ 5 -|2x - 2| ≤ 5

 Dấu "=" xảy ra khi |2x - 2| = 0 ⇔ 2x - 2 = 0 ⇔ x = 1

 Vậy Amax = 5 ⇔ x = 1

* lấy ví dụ 2: Tìm GTNN của biểu thức: A = |9 - x| - 3

° Lời giải:

- Ta có: |9 - x| ≥ 0 ⇔ |9 - x| ≥ 0 ⇔ |9 - x| - 3 ≥ -3

Dấu "=" xẩy ra khi |9 - x| = 0 ⇔ 9 - x = 0 ⇔ x = 9

 Vậy Amin = -3 ⇔ x = 9

Như vậy, những bài toán trên dựa vào các đổi khác về dạng tổng hoặc hiệu của biểu thức ko âm (bình phương, trị tuyệt đối,...) và hằng số để tìm ra lời giải. Thực tế, còn nhiều câu hỏi phải áp dụng bất đẳng thức Cauchy (Cosi) cho hai số a, b ko âm: 

*
 (Dấu "=" xảy ra khi a =b) hay vận dụng bất đẳng thức chứa dấu quý giá tuyệt đối:
*
 (dấu "=" xẩy ra khi và chỉ khi a.b≥ 0); 
*
, (dấu "=" xảy ra khi còn chỉ khi a.b≤ 0).

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Current Pending Sector Count Hiệu Quả Nhất, Current Pending Sector Count Là Gì

* lấy ví dụ 1: Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức: 

*

° Lời giải:

- bởi a,b>0 nên 

*

- Áp dụng bất đẳng thức Cauchy (còn hotline là bất đẳng thức so sánh giữa trung bình cùng và mức độ vừa phải nhân AM-GM (Arithmetic Means - Geometric Means)).