Cách tìm giá trị lớn nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn

Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm cho câu tìm giá chỉ trị lớn nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức sau thời điểm rút gọn qua những cách tất cả ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Tìm gtln gtnn của biểu thức lớp 9

Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá chỉ trị nhỏ nhất của biểu thức thi thoảng xuất hiện vào câu cuối của bài 1 trong các đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán.

Cách thường sử dụng áp dụng với từng dạng biểu thức:

a) Tìm giá trị lớn nhất – giá bán trị nhỏ nhất biểu thức
*

Phương pháp: Điều kiện rồi bình phương nhì vế, sau đó sử dụng Cosi:

Ví dụ: tra cứu GTLN, GTNN của biểu thức

*

Điều kiện:

*
Ta có:
*

*
yêu cầu
*

Suy ra

*
. Vậy
*
khi
*
suy ra
*
.

*
(BDT Cosi
*

Suy ra

*

Vậy

*
lúc
*

b) Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất bằng cách sử dụng hằng đẳng thức số 1 cùng số 2:

*

Ví dụ: tìm GTLN của

*
Ta có:
*

*

Dấu bằng xảy ra khi

*

Vậy max

*
lúc
*
.

Chú ý với biểu thức:

*
: các em chỉ cần đánh giá:

*

c) Tìm giá chỉ trị lớn nhất – giá bán trị nhỏ nhất bằng phương pháp đánh giá

Thường cần sử dụng khi tử số là hằng số

Ví dụ: tìm GTNN của

*

Ta có:

*

*

Dấu bằng xảy ra lúc

*

Vậy min

*

d) Tìm giá bán trị lớn nhất – giá chỉ trị nhỏ nhất bằng biện pháp thực hiện phép phân chia rồi đánh giá

Thường sử dụng khi tử số với mẫu số thuộc bậc

Ví dụ: tra cứu GTNN của

*

Ta có:

*

*
.

Dấu bằng xảy ra khi

*
. Vậy
*

e) Phương pháp chia (tách) rồi sử dụng BĐT Cosi:

Thường dùng khi bậc tử lớn hơn bậc mẫu

Ví dụ: tra cứu GTNN của

*

Ta có:

*

Áp dụng BĐ T Cosi đến hai số

*

*

Dấu bằng xảy ra lúc

*

f) tìm kiếm x ∈ N , x ∈ Z để biểu thức đạt GTNN – GTLN:

Ví dụ: tìm

*
để đạt GTLN – GTNN

Điều kiện:

*
.

Nếu

*
.

Xem thêm: Game Bộ Đội 2 - Download Game Bo Doi 2 1️⃣

Như vậy A đạt GTLN khi

*
4" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="43" style="vertical-align: -2px;"> và A đạt GTNN khi
*

Vậy max

*
.

+ Tìm giá trị nhỏ nhất: Để đạt GTN thì

*
đạt GTLN, cơ mà Cùng chăm đề:

Đồ thị hàm số bậc nhất với bậc nhị >>