*
*
*
*
*Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x biết rằng

Cho (x_1) là số tự nhiên thỏa mãn (left( 5x - 38 ight):19 = 13) cùng (x_2) là số từ nhiên vừa lòng (100 - 3left( 8 + x ight) = 1). Lúc đó (x_1 + x_2) bằng


Trong một phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên có số bị phân chia là (200) với số dư là (13.) lúc ấy số phân chia và thương lần lượt là


Một trường thcs có (530) học viên lớp (6). Trường gồm (15) chống học mang lại khối (6), mỗi phòng có (35) học tập sinh.


Chia (129) cho một số ta được số dư là (10.) phân tách (61) mang lại số đó ta cũng được số dư là (10.) tìm số chia.
Xem thêm: Điểm Chuẩn Công Nghệ Thông Tin Bách Khoa Đà Nẵng Năm 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa

Để tấn công số các trang của một quyển sách tín đồ ta nên dùng tất cả (600) chữ số. Hỏi quyển sách gồm bao nhiêu trang?


Cho bảng giờ tàu HP1 hà thành – hải phòng đất cảng tháng 10 năm 2020 như sau:

-->