- Chọn bài -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcBài 3: contact giữa phép nhân và phép khai phươngBài 4: liên hệ giữa phép phân tách và phép khai phươngBài 5: Bảng căn bậc haiBài 6: biến đổi đơn giản biểu thức cất căn thức bậc haiBài 7: biến hóa đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc nhị (tiếp theo)Bài 8: Rút gọn biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 9: Căn bậc baÔn tập chương 1

Xem tổng thể tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 9 bài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thức khiến cho bạn giải những bài tập vào sách bài tập toán, học giỏi toán 9 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học khác:

Bài 12 trang 7 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: Tìm x nhằm căn thức sau có nghĩa:

*

Lời giải:

a. Ta có:

*
có nghĩa khi còn chỉ khi:

-2x + 3 ≥ 0 ⇒ -2x ≥ -3 ⇒ x ≤ 3/2

b. Ta có:

*
bao gồm nghĩa khi và chỉ khi:

2/x2 ≥ 0 ⇒ x2 > 0 ⇒ x ≠ 0

c. Ta có:

*
có nghĩa khi và chỉ khi:

*
> 0 ⇒ x + 3 > 0 ⇒ x > -3

d. Ta có: x2 ≥ 0 với mọi x phải x2 + 6 > 0 với tất cả x

Suy ra

*

*
tất cả nghĩa.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 9

Bài 13 trang 7 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn rồi tính:

*

Lời giải:

*

Bài 14 trang 7 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: Rút gọn những biểu thức sau:*

Lời giải:

*

Bài 15 trang 7 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: Chứng minh:

*

Lời giải:

a. Ta có:

VT = 9 + 4√5 = 4 + 2.2√5 + 5 = 22 + 2.2√5 + (√5 )2 = (2 + √5 )2

Vế trái bằng vế phải yêu cầu đẳng thức được chứng minh.

b. Ta có:*

Vế trái bằng vế phải đề nghị đẳng thức được triệu chứng minh.c. Ta có:

VT = (4 – √7 )2 = 42 – 2.4.√7 + (√7 )2 = 16 – 8√7 + 7 = 23 – 8√7

Vế trái bởi vế phải buộc phải đẳng thức được bệnh minh.

d. Ta có:

*

Vế trái bởi vế phải phải đẳng thức được triệu chứng minh.

Bài 16 trang 7 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: Biểu thức tiếp sau đây xác định với giá trị làm sao của x?

*

Lời giải:*
*

Bài 17 trang 8 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
Tìm x, biết:

*

Lời giải:

*

= 2x + 1 ⇔ |3x| = 2x + 1 (1)

* Trường đúng theo 1: 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0 ⇒ |3x| = 3x

Suy ra: 3x = 2x + 1 ⇔ 3x – 2x = 1 ⇔ x = 1

Giá trị x = 1 là nghiệm của phương trình (1).

* Trường vừa lòng 2: 3x 1 ⇔ x > 12 ⇒ |1 – 2x| = 2x – 1

Suy ra: 2x – 1 = 5 ⇔ 2x = 5 + 1 ⇔ x = 3

Giá trị x = 3 thỏa mãn điều kiện x > một nửa

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình (3).

Vậy x = -2 và x = 3.

Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 7 Cực Hay, Chi Tiết, Giá Trị Của Một Biểu Thức Đại Số

*

⇔ |x2| = 7 ⇔ x2 = 7

Vậy x = √7 và x = – √7 .

Bài 18 trang 8 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Phân tích thành nhân tử:

a. X2 – 7 b. X2 – 2√2 x + 2 c. X2 + 2√13 x + 13