Chuyên đề giải Toán tìm X lớp 3Các dạng bài bác tìm X thường gặp gỡ ở lớp 3Các dạng toán search x lớp 3Bài tập toánlớp 3 tìm x biếtBài tập toánlớp 3 tra cứu x biếtBài tập toánlớp 3 tìm x biết

Chuyên đề giải Toán search X lớp 3

Lưu ý buộc phải nhớ khi giải toán kiếm tìm X lớp 3

Để giải được những bài toán tìm X thì cần các thành phần và tác dụng của:

Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổngPhép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệuPhép nhân: vượt số x vượt số = tíchPhép chia: số bị chia : số phân tách = thương.

Bạn đang xem: Toán tìm x lớp 3

Cách tra cứu thành phần chưa biết của phép tính: như Để (tìm số hạng; tra cứu số bị trừ ;tìm số từ; tìm kiếm số chia ) ta làm nạm nào?

Nêu lại phương pháp tính giá trị của biểu thức tất cả dấu ngoặc đơn( hoặc không có dấu ngoặc đơn)

Sau đó tuỳ theo từng dạng bài bác tìm X mà chúng ta hướng dẫn học tập sinh đi tìm ra phương pháp giải cấp tốc và đúng.

*

Các dạng bài xích tìm X thường gặp mặt ở lớp 3

1. Dạng 1 (Dạng cơ bản)

Các bài bác tìm X nhưng vế trái là tổng, hiệu, tích, yêu đương của một số trong những với 1 chữ, còn vế phải là 1 trong số.

Ví dụ:Tìm X:

549 + X = 1326

X = 1326 – 549

X = 777

X – 636 = 5618

X = 5618 + 636

X = 6254

2. Dạng 2 (Dạng nâng cao)

Những bài xích tìm X mà lại vế trái là tổng, hiệu, tích, yêu quý của một vài với 1 chữ , vế phải là 1 trong tổng, hiệu, tích, yêu quý của nhì số.

Ví dụ:Tìm X

X : 6 = 45 : 5

X : 6 = 9

X = 9 x 6

X = 54

3. Dạng 3

Các bài xích tìm X nhưng vế trái là biểu thức có 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, vế phải là một trong số.

Ví dụ:Tìm X:

736 – X : 3 = 106

X : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

X : 3 = 630 (dạng 1)

X = 630 x 3

X = 1890

4. Dạng 4:

Các bài xích tìm X cơ mà vế trái là biểu thức tất cả 2 phép tính bao gồm dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 trong số.

Ví dụ:Tìm X

(3586 – X) : 7 = 168

(3586 – X) = 168 x 7

3586 – X = 1176

X = 3586 – 1176

X = 2410

5. Dạng 5:

Các bài xích tìm X nhưng vế trái là biểu thức tất cả chứa 2 phép tính không tồn tại dấu ngoặc đơn, còn vế phải là 1 trong những tổng, hiệu, tích, yêu mến của hai số

Ví dụ:Tìm X

125 x 4 – X = 43 + 26

125 x 4 – X = 69

500 – X = 69

X = 500 – 69

X = 431

6. Dạng 6:

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức tất cả chứa 2 phép tính có dấu ngoặc đơn , còn vế phải là một trong những tổng, hiệu ,tích, yêu mến của nhì số

Ví dụ:Tìm X

(X – 10) x 5 = 100 – 80

(X – 10) x 5 = trăng tròn (dạng 5)

(X – 10) = đôi mươi : 5

X – 10 = 4

X = 4 + 10

X = 14

Các bài tập thực hành

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

6 quy tắc search x lớp 3

+) Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng.

Số hạng chưa biết = tổng – số hạng sẽ biết

+) Phép trừ: Số bị trừ – số trừ = hiệu.

Số trừ = số bị trừ – hiệu

Số bị trừ = số trừ + hiệu

+) Phép nhân: vượt số x thừa số = tích

Thừa số chưa biết= tích : quá số đang biết

+) Phép chia: Số bị phân tách : số chia = thương

Số bị chia = yêu quý x số chia

Số chia = Số bị phân chia : thương

+ Nhân chia trước, cộng trừ sau.

+ trường hợp chỉ có cộng trừ, hoặc chỉ bác ái chia thì tiến hành từ trái qua phải.

Các dạng toán tìm x lớp 3

Dạng 1: tìm x vào tổng, hiệu, tích, yêu quý của số cụ thể ở vế trái – số nguyên sống vế phải

Phương pháp:

– cách 1: nhớ lại quy tắc, sản phẩm công nghệ tự của phép cộng, trừ, nhân, chia

– bước 2: thực thi tính toán

Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 1264 + X = 9825X = 9825 – 1264X = 8561b) X + 3907 = 4015X = 4015 – 3907X = 108
c) 1521 + X = 2024X = 2024 – 1521X = 503d) 7134 – X = 1314X = 7134 – 1314X = 5820
e) X – 2006 = 1957X = 1957 + 2006X = 3963

Ví dụ 2:

a) X x 4 = 252X = 252 : 4X = 63b) 6 x X = 558X = 558 : 6X = 93
c) X : 7 = 103X = 103 x 7X = 721d) 256 : X = 8X = 256 : 8X = 32
Dạng 2: bài toán có tổng, hiệu, tích, thương của một số rõ ràng ở vế trái – biểu thức nghỉ ngơi vế phải

Phương pháp:

– bước 1: ghi nhớ lại quy tắc thực hiện phép tính nhân, chia, cộng, trừ

– cách 2: triển khai phép tính giá trị biểu thức vế đề xuất trước, tiếp đến mới triển khai bên trái

– bước 3: Trình bày, tính toán

Bài tập toánlớp 3 kiếm tìm x biết

Ví dụ 1:

a) X : 5 = 800 : 4X : 5 = 200X = 200 x 5X = 1000b) X : 7 = 9 x 5X : 7 = 45X = 45 x 7X = 315
c) X x 6 = 240 : 2X x 6 = 120X = 120 : 6X = 20d) 8 x X = 128 x 38 x X = 384X = 384 : 8X = 48
e) X : 4 = 28 + 7X : 4 = 35X = 35 x 4X = 140g) X x 9 = 250 – 25X x 9 = 225X = 225 : 9X = 25

Ví dụ 2:

a) X + 5 = 440 : 8X + 5 = 55X = 55 – 5X = 50b) 19 + X = 384 : 819 + X = 48X = 48 – 19X = 29
c) 25 – X = 120 : 625 – X = 20X = 25 – 20X = 5d) X – 35 = 24 x 5X – 35 = 120X = 120 + 35X = 155

Dạng 3: kiếm tìm X tất cả vế trái là biểu thức hai phép tính với vế phải là một trong những nguyên

Phương pháp:

– bước 1: nhớ lại kiến thức và kỹ năng phép cộng trừ nhân chia

– cách 2: thực hiện phép cộng, trừ trước rồi mới thực hiện phép chia nhân sau

– cách 3: Khai triển và tính toán

Bài tập toánlớp 3 tìm x biết

Ví dụ 1:

a) 403 – X : 2 = 30X : 2 = 403 – 30X : 2 = 373X = 373 x 2X = 746b) 55 + X : 3 = 100X : 3 = 100 – 55X : 3 = 45X = 45 x 3X = 135
c) 75 + X x 5 = 100X x 5 = 100 – 75X x 5 = 25X = 25 : 5X = 5d) 245 – X x 7 = 70X x 7 = 245 – 70X x 7 = 175X = 175 : 7X = 25
Dạng 4: tìm X tất cả vế trái là 1 biểu thức hai phép tính – vế yêu cầu là tổng hiệu tích yêu đương của hai số

Phương pháp:

– bước 1: ghi nhớ quy tắc đo lường phép cùng trừ nhân chia

– cách 2: thống kê giám sát giá trị biểu thức vế đề xuất trước, sau đó rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần thống kê giám sát trước đối với phép cộng trừ

– cách 3: Khai triển và tính toán

Bài tập toánlớp 3 search x biết

Ví dụ 1:

a) 375 – X : 2 = 500 : 2

375 – X : 2 = 250

X : 2 = 375 – 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 – 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 – X : 5 = 5 x 6

56 – X : 5 = 30

X : 5 = 56 – 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 – 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Ví dụ 2:

a) 125 – X x 5 = 5 + 45

125 – X x 5 = 50

X x 5 = 125 – 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x 8 = 550

X x 8 = 550 – 350

X x 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 – X x 3 = 5 x 6

135 – X x 3 = 30

X x 3 = 135 – 30

X x 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 – X x 9 = 252 : 2

153 – X x 9 = 126

X x 9 = 153 – 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

Dạng 5: tìm kiếm x gồm vế trái là một trong những biểu thức tất cả dấu ngoặc 1-1 – vế đề xuất là tổng, hiệu, tích, yêu đương của hai số

Phương pháp:

– bước 1: nhớ lại quy tắc so với phép cộng trừ nhân chia

– cách 2: tính toán giá trị biểu thức vế cần trước, tiếp nối mới thực hiện các phép tính bên vế trái. Sinh sống vế trái thì tiến hành ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau

Bài tập tìm x lớp 3

Ví dụ 1:

a) (X – 3) : 5 = 34

(X – 3) = 34 x 5

X – 3 = 170

X = 170 + 3

X = 173

b) (X + 23) : 8 = 22

X + 23 = 22 x 8

X + 23 = 176

X = 176 – 23

X = 153

c) (45 – X) : 3 = 15

45 – X = 15 x 3

45 – X = 45

X = 45 – 45

X = 0

d) (75 + X) : 4 = 56

75 + X = 56 x 4

75 + x = 224

X = 224 – 75

X = 149

Ví dụ 2:

a) (X – 5) x 6 = 24 x 2

(X – 5) x 6 = 48

(X – 5) = 48 : 6

X – 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 – X) x 4 = 248 : 2

(47 – X) x 4 = 124

47 – X = 124 : 4

47 – X = 31

X = 47 – 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 – 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 – 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 – 13

X = 29

Các bài xích tập thực hành thực tế cơ bản và những bàitìm x lớp 3 nâng cao

1. X x 5 + 122 + 236 = 633

2. 320 + 3 x X = 620

3. 357 : X = 5 dư 7

4. X : 4 = 1234 dư 3

5. 120 – (X x 3) = 30 x 3

6. 357 : (X + 5) = 5 dư 7

7. 65 : x = 21 dư 2

8. 64 : X = 9 dư 1

9. (X + 3) : 6 = 5 + 2

10. X x 8 – 22 = 13 x 2

11. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

12. X+ 13 + 6 x X = 62

13. 7 x (X – 11) – 6 = 757

14. X + (X + 5) x 3 = 75

15. 4 X x 4 > 4 x 1

17. X + 27 + 7 x X = 187

18. X + 18 + 8 x X = 99

19. (7 + X) x 4 + X = 108

20. (X + 15) : 3 = 3 x 8

21. (X : 12 ) x 7 + 8 = 36

22. X : 4 x 7 = 252

23. (1+ x) + (2 + x) + (3 + x) + (4 + x ) + (5 + x) = 10 x 5

24. (8 x 18 – 5 x 18 – 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

1. Dạng toán tra cứu X cơ bản

Để làm dạng toán tìm kiếm X cơ bạn dạng thì họ cần nhớ rằng các kỹ năng và kiến thức (về số trừ, số bị trừ, số hạng, quá số, số bị chia, số chia) đang học.

Cụ thể:

– Số phân chia = Số bị phân chia : Thương

– Số bị phân tách = Số phân tách x Thương

– vượt số = Tích số : thừa số đã biết

– Số trừ = Số bị trừ – Hiệu số

– Số hạng = tổng cộng – Số hạng đã biết

– Số bị trừ = Hiệu số + Số trừ

Hướng dẫn: xem các ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Ví dụ 5:

*

Dạng toán tìm kiếm X nâng cấp thứ nhất

Khi về trái là 1 trong biểu thức, có 2 phép tính. Vế phải là một số

Để có tác dụng được dạng toán này bọn họ cần đổi khác biểu thức về dạng search X cơ bạn dạng ở trên.

Cách làm: Xem các ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán kiếm tìm X nâng cấp thứ hai

Khi về trái là một biểu thức, có 2 phép tính. Vế bắt buộc là biểu thức

Cách làm: Xem các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

*
*

Dạng toán tra cứu X nâng cao thứ ba

Vế trái là một trong những biểu thức cất ngoặc đơn, bao gồm 2 phép tính. Vế phải là một số.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao, Tục Ngữ Nói Về Nhân Cách Con Người, Những Câu Thành Ngữ

Cách làm: Xem các ví dụ bên dưới đây.

Ví dụ 1:

*

Ví dụ 3:

*

Dạng toán search X nâng cao thứ tư

Vế trái là một trong những biểu thức chứa ngoặc đơn, có 2 phép tính. Vế phải là 1 biểu thức