Học hiệu quả cao bằng phương pháp đăng ký kết Thành viên VIP
*
- Đăng kí VIP
*

*
học lớp khác

+ Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai tuyến đường thẳng song song.

Bạn đang xem: Tính chất hai đường thẳng song song

+ Nếu hai tuyến phố thẳng giảm một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.

+ Nếu hai đường thẳng giảm một mặt đường thẳng thứ cha tạo thành một cặp góc trong thuộc phía bù nhau thì hai tuyến phố thẳng song song.

Ngoài ra ta còn tồn tại dấu hiệu: Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một đường thẳng thứ bố tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.


Ví dụ:


*

(eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_3 = widehat B_1 Rightarrow a//b\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0 Rightarrow a//bendarray)

3. Tiên đề Ơ-clít về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song


Qua một điểm nằm ngoại trừ một mặt đường thẳng, chỉ gồm một con đường thẳng tuy vậy song tuy nhiên với mặt đường thẳng đó.


4. đặc điểm hai con đường thẳng tuy nhiên song


*

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt do một con đường thẳng thứ cha thì:

+ nhì góc so le trong còn lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bằng nhau

+ nhì góc trong thuộc phía bù nhau


Ví dụ:


Nếu $a//b$ thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

II. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: nhận ra và chứng minh hai mặt đường thẳng tuy vậy song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong thuộc phía.

Xem thêm: Đổi 1 In Bao Nhiêu Cm - Chuyển Đổi Inch Sang Centimet

Rồi sử dụng dấu hiệu nhận thấy hai mặt đường thẳng song song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo vày đường trực tiếp cắt hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng tuy nhiên song bị cắt vì chưng một đường thẳng thứ cha thì:

+ nhị góc so le trong sót lại bằng nhau

+ hai góc đồng vị bởi nhau

+ hai góc trong thuộc phía bù nhau

Dạng 3: xác định các góc đều bằng nhau hoặc bù nhau phụ thuộc vào tính chất hai đường thẳng tuy nhiên song