Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng chuẩn và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit bazơ muối


*

Đáp án:

Tính chất hóa học của axit

1.Axit làm chuyển màu sắc giấy quì tím:

- Ở đk bình thường, giấy quỳ tím là giấy bao gồm màu tím, tuy vậy màu của nó chuyển đổi khi bỏ vô các môi trường (axit, bazơ) khác nhau. Trong môi trường xung quanh axit giấy quỳ tím gửi sang color đỏ, trong môi trường xung quanh kiềm giấy quỳ tím chuyển sang màu sắc xanh.

- cho nên vì vậy dung dịch axit làm chuyển màu sắc giấy quỳ tím thành đỏ

- phụ thuộc vào tính chất này, giấy quì tím được dùng làm nhận biết hỗn hợp axit.

2. Axit tác dụng với kim loại:

- Nguyên tắc: Axit + sắt kẽm kim loại -> muối + H2

- Điều khiếu nại phản ứng:

Axit: thường được sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 sệt thì không giải tỏa H2)

Kim loại: Đứng trước H trong dãy vận động hóa học của kim loại

Dãy chuyển động hóa học của kim loại:

K ... Na .....Ca ....Mg ....Al ...Zn ... Fe ... Ni... Sn ... Pb ... H ... Cu ... Hg... Ag... Pt.... Au

Khi ... Như thế nào ..cần...may... áo... Záp ...sắt. ..nên...sang... Phố ... Hỏi.. Cửa ngõ ...hàng... á.. Phi.... âu

- Ví dụ:

2Na + 2HCl = 2NaCl + H2

Mg + H2SO4(loãng) = MgSO4 + H2

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

- Chú ý: fe khi công dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo nên muối sắt (II) chứ không tạo ra muối sắt (III)

3. Tác dụng với bazơ:

- Nguyên tắc: Axit + Bazơ -> muối hạt + Nước

- Điều kiện: toàn bộ các axit đều tính năng với bazơ. Phản bội ứng xảy ra mãnh liệt với được điện thoại tư vấn là làm phản ứng trung hòa

- Ví dụ:

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2+ 2H2O

4. Tác dụng với oxit bazơ:

- Nguyên tắc: Axit + oxit bazơ -> muối + Nước

- Điều liện: toàn bộ các axit đều tác dụng với oxit bazơ.

- Ví dụ:

Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

FeO + H2SO4(loãng) = FeSO4 + H2O

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

5. Tác dụng với muối:

- Nguyên tắc: muối bột (tan) + Axit (mạnh) -> Muối new (tan hoặc không tan) + Axit mới (yếu hoặc dễ bay hơi hoặc mạnh).

- Điều kiện:

Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối chế tác thành không tan trong axit hình thành

Chất sinh sản thành có tối thiểu 1 kết tủa hoặc một khí bay hơi

Sau bội phản ứng, ví như muối bắt đầu là muối tan thì axit mới đề nghị yếu, nếu muối mới là muối không tan thì axit mới đề xuất là axit mạnh.

- Ví dụ:

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4(r) + 2HCl

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2 (H2CO3 phân hủy ra H2O và CO2)

Tính hóa chất của bazơ

1) công dụng với chất chỉ thị màu.

- dung dịch bazơ làm cho quỳ tím thay đổi màu xanh.

- dung dịch bazơ làm phenolphthalein không màu đổi sang màu đỏ.

2) hỗn hợp bazơ tính năng với oxit axit sản xuất thành muối và nước.

Thí dụ: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2↓ + 3H2O

3) Bazơ (tan cùng không tan) công dụng với axit chế tạo ra thành muối và nước.

Thí dụ: KOH + HCl → KCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

4) dung dịch bazơ chức năng với các dung dịch muối sinh sản thành muối mới và bazơ mới.

Thí dụ: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

5) Bazơ không tan bị nhiệt độ phân diệt thành oxit cùng nước.

Thí dụ: Cu(OH)2 t0→→t0 CuO + H2O

2Fe(OH)3 t0→→t0 Fe2O3 + 3H2O

Tính hóa chất của muối

1. Tính năng với kim loại

Dung dịch muối có thể chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối new và sắt kẽm kim loại mới.

Thí dụ: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Chức năng với axit

Muối có thể chức năng được với axit sản xuất thành muối new và axit mới.

Thí dụ: BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

3. Chức năng với dung dịch muỗi

Hai hỗn hợp muối gồm thể tính năng với nhau chế tác thành nhị muối mới.

Thí dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. Tác dụng với dung dịch bazơ

Dung dịch bazơ có thể chức năng với hỗn hợp bazơ chế tác thành muối new và bazơ mới.

Thí dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bột bị phân hủy ở ánh nắng mặt trời cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Thí dụ: 2KClO3 t0→→t0 2KCl + 3O2

CaCO3 t0→→t0 CaO + CO2

II. Phản bội ứng thảo luận trong dung dịch

1. Định nghĩa: phản nghịch ứng hội đàm là làm phản ứng hóa học, trong các số đó hai hợp hóa học tham gia phản ứng thảo luận với nhay hồ hết thành phần kết cấu của bọn chúng để tạo thành những hợp hóa học mới.

Xem thêm: Xác Định Phân Tử Khối Của Nước, Cách Tính Phân Tử Khối

2. Điều kiện xẩy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng dàn xếp trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành gồm chất không tan hoặc hóa học khí.