Amoniac NH3 là chất khí ko màu, mùi khai với xốc được ứng dụng làm chất gây lạnh trong sản phẩm công nghệ lạnh và sản xuất axit nitric, các loại phân đạm, điều chế hiđrazin làm nhiên liệu mang đến tên lửa.

Bạn đang xem: Tính chất hoá học của nh3


Vậy Amoniac NH3 và hợp chất của nó như muối hạt Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl xuất xắc Amoni Sunfat (NH4)2SO4 có tính chất hoá học, tính chất vật lý và cấu trúc phân tử như vậy nào? được điều chế và vận dụng gì trong thực tế, họ hãy cùng mày mò qua bài viết này.

A. AMONIAC

Bạn sẽ xem: tính chất hoá học, cấu trúc phân tử của Amoniac NH3, muối bột Amoni – hoá 11 bài bác 8


I. Cấu trúc phân tử, đặc thù vật lý của Amoniac NH3

1. Cấu trúc phân tử của Amoniac

– Amoniac là gì? Amoniac NH3 là hợp chất trong phân tử có 1 nguyên tử Nitơ sinh hoạt đỉnh liên kết cộng hoá trị với 3 nguyên tử Hidro ở đáy tam giác.

– cấu trúc phân tử amoniac: 

2. đặc điểm vật lý của Amoniac

– Là chất khí ko màu, mùi hương khai cùng xốc.

– Khí NH3 tan không ít trong nước: 1 lít nước sống 800C có thể hòa chảy 800 lít khí NH3. Amoniac là chất tan trong nước tạo thành thành hỗn hợp amoniac. Hỗn hợp amoniac đậm đặc bao gồm nồng độ 25%.

II. đặc điểm hoá học tập của Amoniac

1. Amoniac có tính bazơ yếu

– Nguyên nhân: vì cặp e không tham gia links ở nguyên tử N

 Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac phản bội ứng cùng với nước (NH3 + H2O)

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH–

⇒ Dung dịch NH3 làm mang đến quỳ tím chuyển màu xanh, phenolphtalein không màu chuyển màu hồng.

b) Amoniac bội phản ứng cùng với Axit → muối Amoni

• PTPƯ: NH3 + HCl và NH3 + H2SO4

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

c) Amoniac tác dụng với hỗn hợp muối của những kim một số loại mà hidroxit ko tan → bazơ cùng muối

• PTPƯ: NH3 + Muối dd → Bazơ + Muối

 2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

* Chú ý: Với muối của Cu2+, Ag+ và Zn2+ có kết tủa tiếp nối kết tủa tan do tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (xanh thẫm)

– khi NH3 dư thì:

CuSO4 + 4NH3 → SO4

2. Amoniac tất cả tính khử mạnh

– Nguyên nhân: vị N trong NH3 có mức thoái hóa thấp duy nhất -3

a) Amoniac tác dụng cùng với O2 (NH3 + O2)

4NH3 + 3O2  2N2↑ + 6H2O

4NH3 + 5O2

*
 4NO↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2 (NH3 + Cl2)

2NH3 + 3Cl2  N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac tác dụng cùng với oxit của sắt kẽm kim loại

• PTPƯ: NH3 + CuO 

3CuO + 2NH3  Cu + 3H2O + N2↑

III. Điều chế với Ứng dụng của Amoniac

1. Điều chế Amoniac

+ vào công nghiệp: tổng phù hợp từ N2 và H2

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (4500C; Fe, p)

+ Trong phòng thí nghiệm:

◊ Cho muối bột amoni tác dụng với dung dịch kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

◊ sức nóng phân muối amoni

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

2. Cách phân biệt Amoniac

– Khí ko màu giữ mùi nặng khai.

– Khí khiến cho quỳ tím chuyển blue color hoặc tạo nên phenolphtalein không màu chuyển màu sắc hồng.

– chế tạo khói trắng với HCl đặc.

3. Ứng dụng của Amoniac

– chế tạo axit nitric, các loại phân đạm; pha trộn hiđrazin làm cho nhiên liệu đến tên lửa.

– Amoniac lỏng được sử dụng làm chất gây giá trong lắp thêm lạnh.

B. MUỐI AMONI

I. Cách làm cấu tạo, đặc điểm vật lý của Amoni

1. Bí quyết phân tử của muối hạt Amoni

– Muối amoni là muối của NH3 với axit.

– công thức tổng quát: (NH4)xA.

Ví dụ: Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl xuất xắc Amoni Sunfat (NH4)2SO4 

2. Tính chất vật lí của muối hạt Amoni

– tất cả các muối bột amoni hầu như tan cùng là những chất điện li mạnh:

(NH4)xA → xNH4+ + Ax-

– trường hợp muối amoni của axit táo tợn (A là nơi bắt đầu axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường thiên nhiên axit.

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

II. Tính chất hóa học của muối bột Amoni

1. Muối Amoni chức năng với hỗn hợp axit → muối mới và bazơ mới

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

2. Muối bột Amoni tính năng với dung dịch bazơ → muối mới + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

3. Muối hạt Amoni tác dụng với hỗn hợp muối → 2 muối hạt mới 

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

4. Muối hạt amoni còn dễ dẫn đến phân hủy vị nhiệt → NH3 và axit tương ứng.

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

– nếu axit tạo ra có tính oxi hóa mạnh thì axit này sẽ oxi hóa NH­3 để tạo thành thành các sản phẩm khác:

 NH4NO2 → N2 + 2H2O

 NH4NO3 → N2O + 2H2O

III. Cách điều chế và nhận biết muối hạt Amoni

1. Điều chế muối hạt Amoni

– NH3 + axit.

– sử dụng phản ứng thương lượng ion.

2. Dấn biết muối Amoni

– muối bột amoni tạo thành khí mùi hương khai với hỗn hợp kiềm

NH4+ + OH– → NH3 + H2O

C. BÀI TẬP VỀ AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

Bài 2 trang 37 SGK hóa 11: Hoàn thành sơ đồ đưa hóa sau cùng viết các phương trình hóa học:

 Khí A

*
 dung dịch A
*
 B 
*
 Khí A 
*
 C 
*
 D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

* giải thuật bài 2 trang 37 SGK hóa 11:

– những phương trình bội phản ứng hóa học:

(1) Khí NH3 + H2O 

*
NH4OH

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O

Bài 3 trang 37 SGK hóa 11: Hiện nay, để thêm vào amoniac, bạn ta điều chế nitơ cùng hiđro bằng phương pháp chuyển hoá gồm xúc tác một lếu láo hợp bao gồm không khí, khá nước với khí metan (thành phần thiết yếu của khí thiên nhiên). Phản ứng thân khí metan và hơi nước tạo thành hiđro và cacbon đioxit. Để một số loại khí oxi với thu khí nitơ, tín đồ ta đốt khí metan vào một thiết bị kín đáo chứa không khí.Hãy viết phương trình hoá học tập của phản bội ứng điều chế khí hiđro, nhiều loại khí oxi và tổng vừa lòng khí amoniac?

* giải mã bài 3 trang 37 SGK hóa 11:

– Phương trình pha chế hiđro

CH4 + 2H2O –to, xt→ CO2 + 4H2

– Phương trình các loại khí oxi:

CH4 + 2O2 –to→ CO2 + 2H2O

– Phương trình tống hòa hợp amoniac:

N2 + 3H2 

*
 2NH3

Bài 4 trang 38 SGK hóa 11: Trình bày phương thức hoá học nhằm phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hoá học của những phản ứng đã dùng.

* lời giải bài 4 trang 38 SGK hóa 11:

– mang lại quỳ tím vào cụ thể từng ống: ống màu xanh lá cây là dung dịch NH3; nhì ống có màu hồng là NH4Cl cùng (NH4)2SO4; ống không tồn tại hiện tượng gì là Na2SO4.

– cho Ba(OH)2 vào hai ống làm hồng quỳ tím. Trường hợp thấy ống nào tất cả khí cất cánh ra mùi hương khai là NH4Cl, ống vừa có khí cất cánh ra hương thơm khai vừa bao gồm kết tủa là (NH4)2SO4.

 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Bài 5 trang 38 SGK hóa 11: Muốn cho thăng bằng của làm phản ứng tổng vừa lòng amoniac sang trọng phải, cần phải đồng thời:

 A. Tăng áp suất với tăng sức nóng độ.

 B. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

 C. Tăng áp suất và hạ nhiệt độ.

 D. Bớt áp suất với tăng nhiệt độ độ.

* lời giải bài 5 trang 38 SGK hóa 11:

– Đáp án: C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

– phản ứng pha trộn NH3:

 Chiều thuận: N2 + 3H2

*
 2NH3 (ΔH2 + 3H2 
*
 2NH3 (ΔHBài 6 trang 38 SGK hóa 11: Trong phản bội ứng nhiệt độ phân những muối NH4NO2 và NH4NO3 số oxi hoá của nitơ chuyển đổi như chũm nào? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối nhập vai trò chất khử cùng nguyên tử nitơ trong ion như thế nào của muối đóng vai trò chất oxi hoá?

* giải mã bài 6 trang 38 SGK hóa 11:

– Phương trình phản nghịch ứng sức nóng phân:

 

*
(1)

 

*
(2)

– Trong nhì phản ứng bên trên số oxi hoá của nitơ trong mỗi phản ứng mọi thay đổi. Trong những phân tử muối một nguyên tử nitơ bao gồm số oxi hoá tăng, một nguyên tử bao gồm số oxi hoá giảm, đấy là phản ứng oxi hoá khử nội phân tử.

– Ở cả nhì phản ứng nitơ nguyên tử vào ion NH4+ đều là hóa học khử (chất đến e) nitơ tự số oxi hoá -3 tăng thêm 0 ở phản ứng (1) và lên +1 ở làm phản ứng (2).

– Nguyên tử nitơ vào ion NO2– và NO3– là hóa học oxi hoá (chất thừa nhận e). Ở phản nghịch ứng (1) số oxi hoá của N từ +3 (trong NO2– ) xuống 0 cùng ở bội phản ứng (2) số oxi hoá của nitơ trường đoản cú +5 (trong NO3–) xuống +1.

Bài 7 trang 38 SGK hóa 11: Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml hỗn hợp (NH4)2SO4 1,00M, nấu nóng nhẹ.

a. Viết phương trình hoá học tập ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn?

b. Tính thể tích khí (đktc) thu được?

* giải thuật bài 7 trang 38 SGK hóa 11:

a) Phương trình bội phản ứng:

2NaOH + (NH4)2SO4 → 2NH3↑ + Na2SO4 + 2H2O

NH4+ + OH– → 2NH3↑ + H2O

b) Tính thể tích khí thu được

– Theo bài xích ra ta có: n(NH4)2SO4 = V.CM = 0,15.1 = 0,15 (mol).

– Theo PTPƯ: nNH3 = 2.n(NH4)2SO4 = 2.0,15 = 0,3 (mol).

⇒ VNH3 = nNH3.22,4 = 0,3. 22,4 = 6,72 (lít).

Bài 8 trang 38 SGK hóa 11: Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và từng nào lít khí hiđro nhằm điều chế 17,00 gram NH3. Biết rằng năng suất chuyển hoá thành amoniac là 25%. Những thể tích khí được đo làm việc đktc.

 A. 44,8 lit N2 và 134,4 lit H2

 B. 22,4 lit N2 và 134,4 lit H2

 C. 22,4 lit N2 và 67,2 lit H2

 D. 44,8 lit N2 và 67,2 lit H2

* giải thuật bài 8 trang 38 SGK hóa 11:

– Đáp án: A. 44,8 lit N2 và 134,4 lit H2

N2 + 3H2 

*
 2NH3 (t0,xt,p)

– Theo bài bác ta, nNH3 = 17/17 = 1(mol).

– Theo PTPƯ: nN2 = (1/2)nNH3 = (1/2).1 = 0,5 (mol).

 nH2 = (3/2)nNH3 = (3/2).1 = 1,5 (mol).

– Do năng suất 25% nên

⇒ nN2 (cần dùng) = 2(mol) cùng nH2 (cần dùng) = 6(mol).

Xem thêm: Thân Em Như Tấm Lụa Đào Phất Phơ Giữa Chợ Biết Vào Tay Ai, Top 6 Bài Phân Tích Bài Ca Dao Siêu Hay

⇒ VN2 = 2.22,4 = 44,8 (lít)

⇒ VH2 = 22,4. 6= 134,4 (lít).

Hy vọng với bài viết hệ thống về đặc điểm hoá học của Amoniac, hợp chất muối Amoni ở trên có lợi với các em. Các góp ý cùng thắc mắc những em vui miệng để lại comment dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học tập tốt!