Lý thuyết Chu vi và ăn mặc tích của một vài hình trong trong thực tiễn Toán 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ dàng hiểu


I. Cụ nào là chu vi và mặc tích

1. Chu vi

Chu vi của một hình bất cứ là độ dài phần mặt đường thẳng phủ quanh hình đó.

Bạn đang xem: Tính chu vi diện tích

2. Diện tích

Diện tích của một hình là toàn bộ phần bên phía trong của hình đó.

II. Chu vi và mặc tích của hình vuông

Cho hình vuông có cạnh bằng (a):

*


Ví dụ:

Một mảnh ruộng hình vuông có cạnh bởi (15,m). Năng suất lúa là (0,9,kg/m^2). Tính diện tích mảnh ruộng với sản lượng thu hoạch được.

Diện tích mảnh ruộng hình vuông vắn là: (15^2 = 225,(m^2)).

Sản lượng thu hoạch được là: (225:0,9 = 312,5)(kg).

III. Chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật

 

*


Chu vi của hình chữ nhật là: (C = 2left( a + b ight);)

Diện tích của hình chữ nhật là: (S = a.b)


Chú ý: khi tính chu vi và ăn diện tích thì chiều dài cùng chiều rộng bắt buộc cùng đơn vị chức năng đo.

Ví dụ 1:

*

Chu vi hình chữ nhật (ABCD) là: (2.(4 + 2) = 16,,(cm^2)).

Diện tích hình chữ nhật (ABCD) là: (4.2 = 8,(cm^2)).

Ví dụ 2:

Bác Khôi hy vọng lát nền cho 1 căn phòng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng 6 m. Một số loại gạch lát nền được thực hiện là gạch ốp hình chữ nhật tất cả chiều dài 20 cm, chiều rộng lớn 50 cm. Hỏi bác Khôi phải áp dụng bao nhiêu viên gạch ốp (coi mạch vữa không xứng đáng kể)?

Giải:

Diện tích hộ gia đình hình chữ nhật là: (8.6 = 48,(m^2))

Diện tích của một viên gạch là: (20.50 = 1000,(cm^2) = 0,1,(m^2))

Số viên gạch bác Khôi đề xuất dùng là: (48:0,1 = 480) (viên).

IV. Chu vi và mặc tích của hình thang

 

*


- Chu vi của hình thang bởi tổng độ dài những cạnh của hình thang đó.

(P = a + b + c + d)

- Diện tích của hình thang bằng tổng độ lâu năm hai lòng nhân với chiều cao rồi chia đôi.

(S = frac(a + b).h2)


Chú ý: Cách có tác dụng trên vẫn vận dụng được nhằm tính chu vi và ăn mặc tích hình thang cân.

Ví dụ:

Tính diện tích hình thang cân bao gồm độ dài hai đáy là 5 m cùng 3,5 m; chiều cao là 4 m.

Diện tích hình thang cân là: (frac(5 + 3,5).42 = 17) ((cm^2)).

V. Chu vi và ăn diện tích hình bình hành

*


Chu vi hình bình hành : (C = 2(a + b)).

Diện tích hình bình hành là: (S = b.h)

Trong đó (b) là cạnh, (h) là chiều cao tương ứng.


Chú ý: Khi tính chu vi và ăn mặc tích hình bình hành cần đưa các độ dài về cùng đơn vị đo.

VI. Chu vi và diện tích của hình thoi

 

*


Chu vi hình thoi bằng độ lâu năm cạnh nhân cùng với bốn: (C = 4a)

Diện tích hình thoi bởi nửa tích hai đường chéo: (S = fracm.n2)


Ví dụ:

Hình thoi gồm độ dài hai đường chéo là 40 m và đôi mươi m có diện tích s là:

(S = frac40.202 = 400,,(m^2)).


VII. Chu vi và diện tích của một số hình vào thực tiễn

a) Tính chu vi của một vài hình trong thực tiễn:

Chu vi của một hình bằng tổng độ dài các đoạn thẳng phủ bọc hình đó

b) Tính diện tích của một vài hình vào thực tiễn:

- trường hợp hình đã mang lại là các hình sẽ biết công thức như: Hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi,…thì ta áp dụng công thức và tính.

Xem thêm: Tả Một Nghệ Sĩ Hài Mà Em Yêu Thích Lớp 5, Tả Một Nghệ Sĩ Hài Mà Em Yêu Thích

- giả dụ hình sẽ cho không phải các hình đang biết bí quyết tính thì ta phân tách hình đã mang lại thành những hình đang biết phương pháp tính như: Hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi,…

Ví dụ:

Người ta buộc phải xây tường rào với lát cỏ cho 1 khu chơi nhởi như hình bên. Mỗi mét tường tốn 150 nghìn đồng, mỗi m2 cỏ tốn 100 nghìn đồng. Hỏi bạn ta cần toàn bộ bao nhiêu tiền nhằm xây tường rào cùng lát cỏ cho 1 khu vui chơi?

*

Giải

Khu chơi nhởi gồm bốn mặt, hai mặt 10 m, một khía cạnh 9m và một mặt gồm năm cạnh 3 m nên:

Chu vi khu vui chơi là: (10.2 + 3.5 + 9 = 44) (m)

=> Số tiền nhằm xây tường rào là: (150,000,.,44 = ,6,,600,000) (đồng).

Diện tích khu vui chơi giải trí bằng tổng của một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 10 m với chiều rộng 9m và một hình vuông có cạnh bằng 3 m: