Các vấn đề về tính diện tích s hình bình hành phân nhiều loại từ cơ bản đến cải thiện dưới dạng từ bỏ luận và trắc nghiệm. Bài viết này sẽ giúp đỡ bạn giải các bài toán tính diện tích hình bình hành khi biết trước độ dài cạnh đáy, độ cao hoặc chu vi. 


Hình bình hành là gì?

Định nghĩa 

Hình bình hành là 1 tứ giác mà trong đó có 2 cặp cạnh đối tuy vậy song với nhau hoặc ví như một tứ giác bao gồm một cặp cạnh đối vừa tuy nhiên song vừa đều bằng nhau thì tứ giác chính là hình bình hành. 

Hình bình hành thực chất là một trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang. Trong đó: 

Hình thang mà có hai cạnh đáy bằng nhau cũng được gọi là hình bình hành

Hình thang mà gồm hai cạnh bên song song thì chính là hình bình hành 

Tính hóa học và lốt hiệu nhận thấy hình bình hành 

Hình bình hành có các tính chất đặc biệt sau:

Hình bình hành là tứ giác có những góc đối bằng nhau.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình bình hành

Các cạnh đối vào hình bình hành thì luôn song song và bằng nhau.

Hai đường chéo cánh của hình bình hành cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường. 

*

Chúng ta phân biệt hình bình thành bởi 5 lốt hiệu nhận thấy sau: 

Tứ giác nhưng có những cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng với nhau 

Tứ giác nhưng mà có những cặp cạnh đối bởi nhau 

Tứ giác tất cả 2 đường chéo cách nhau trên trung điểm của từng đường

Tứ giác được làm cho bởi 2 cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau 

Tứ giác được tạo nên bởi 2 góc đối bằng nhau 

Công thức tính diện tích s hình bình hành 

Diện tích hình bình hành được tính bằng phương pháp lấy cạnh đáy nhân với chiều cao. Từ câu phát biểu trên, ta bao gồm công thức tính diện tích hình bình hành như sau: 

S = a.h 

Trong đó: 

S: diện tích s hình bình hành 

a: Độ dài cạnh đáy của hình bình hành 

h: Độ dài chiều cao của hình bình hành, trong số ấy h là đường thẳng nối tự đỉnh tới cạnh đáy. 

*

Bài tập dượt tập

Dưới đấy là một vài mẫu việc tính diện tích hình bình hành được giải bằng phương pháp áp dụng phối kết hợp công thức tính chu vi và chiều cao hình bình hành. 

Dạng 1: Biết trước độ nhiều năm cạnh đáy cùng chiều cao 

Đây là một dạng bài cơ phiên bản và dễ dàng nhất. Lúc đã hiểu rằng độ dài cạnh đáy với chiều cao, . Bạn chỉ việc áp dụng nhanh bí quyết tính diện tích hình bình hành: S = a.h.

Cho hình bình hành ABCD có độ lâu năm cạnh lòng CD = 6cm. Đường trực tiếp nối tự đỉnh A mang lại cạnh tiến công CD gồm độ nhiều năm h = 4cm. Hãy tính diện tích s hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Ta tất cả độ lâu năm cạnh đáy ABCD = CD = a = 6cm 

Chiều cao = độ dài từ đỉnh A đến cạnh lòng CD = h = 4cm

Vậy diện tích hình bình hành ABCD được tính theo bí quyết sau: 

S = a.h = 6.4 = 24 cm2

Dạng 2: Biết trước chiều cao và diện tích hình bình hành mẫu

Đây là dạng việc yêu mong tính diện tích s hình bình hành ABCD với độ cao h khi sẽ biết được diện tích s của hình bình hành A’B’C’D’ được khiến cho bởi độ dài độ cao h = h’. 

Cho một hình bình hành ABCD bao gồm độ lâu năm cạnh đáy bởi CD = a = 15cm. Nếu tăng cường mức độ dài cạnh lòng lên 3cm nữa thì diện tích hình bình hành mới A’B’C’D’ cùng với diện tích to hơn diện tích lúc đầu là 15cm2. Tính diện tích s hình bình hành ABCD ban đầu. 

Giải: 

Theo đề ta có diện tích hình bình hành new = SABCD + 15cm2 

Từ đó, ta có chiều cao hình bình hành = 15 : 3 = 5cm 

Vậy diện tích s hình bình hành ABCD = a.h = 15.5 = 75cm2 

Dạng 3: Biết trước chu vi cùng độ nhiều năm một cạnh 

Để giải được câu hỏi này chúng ta cần ghi nhớ đến cách làm tính chu vi hình bình hành: 

C = 2.(a+b) 

Trong đó: 

C: chu vi hình bình hành 

 a cùng b là độ dài những cạnh

Cho hình bình hành ABCD với chu vi bằng 28cm. Cùng với độ nhiều năm cạnh cạnh đáy bằng ba phần tư độ nhiều năm cạnh còn lại và bằng độ dài độ cao (h). Hãy tính diện tích hình bình hành ABCD. 

Giải: 

Gọi độ lâu năm cạnh lòng = a

Ta có: độ dài độ cao h = a

Suy ra, độ dài cạnh còn lại = 3/4a 

Ta gồm công thức: 

Chu vi hình bình hành = 2.(a+b) = 28 cm = 2.(a + 3/4a) = 2.7/4a = 28

⇔ a = 8 cm 

Độ dài cạnh còn lại = 3/4a = 6cm 

Độ dài độ cao h = a = 8cm 

Vậy diện tích hình bình hành ABCD = a.h = 8.8 = 64cm2

Bài tập trắc nghiệm 

Một số bài tập trắc nghiệm vận dụng công thức tính diện tích s hình bình hành giúp những em học sinh sớm tiếp xúc cùng giải cấp tốc kiểu đề thi trắc nghiệm. 

*

Câu 1: đến hình bình hành ABCD, có độ cao từ đỉnh xuống cạnh đáy bởi 10cm, độ dài CD bởi 5 cm. Diện tích s hình bình hành ABCD là: 

50 cm2

15 cm2

100 cm2

30 cm2

Câu 2: mang lại hình bình hành ABCD có diện tích s bằng 216cm2. Độ nhiều năm từ đỉnh A mang đến cạnh lòng CD bằng 12 cm. Cạnh lòng CD của hình bình hành kia là: 

16 cm 

18 cm 

12 cm 

10 cm 

Câu 3: mang đến hình bình hành ABCD tất cả cạnh đáy bởi 30cm, chiều cao bằng 10 cm. Diện tích hình bình hành đó là: 

40 cm2 

300 cm2 

400 cm2 

100 cm2

Câu 4: mang đến hình bình hành ABCD có diện tích s bằng 169cm2 với chiều cao từ đỉnh A cho cạnh đáy DC bằng 13cm. Cạnh đáy của hình bình hành là: 

26 cm 

13 cm 

71.5 cm 

16 cm 

Câu 5: mang đến hình bình hành ABCD có độ cao bằng 5 centimet và độ dài cạnh đáy bằng 8cm.Diện tích hình bình hành ABCD là: 

26 cm2

26 cm 

40 cm2 

40 cm 

Câu 6: mang đến hình bình hành ABCD gồm độ dài cạnh lần lượt là AB = a = 6 cm, AD = b = 5 cm. Hãy tính chu vi hình bình hành trên. 

22 cm 

30 cm 

22 cm2

30 cm2

Đáp án: (1. A) - (2. B) - (3. B) - (4 - B) - (5. C) - (6.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 18 Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5 Trang 18 Ôn Tập Về Giải Toán

A) 

Hy vọng bài viết này rất có thể giúp các bạn nắm được công thức nhằm mục tiêu áp dụng vào giải những dạng bài xích toán liên quan đến tính diện tích hình bình hành. Cảm ơn chúng ta đã đọc bài xích của pragamisiones.com.