I - SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC1. Tính kim loại, tính phi kimTính sắt kẽm kim loại là tính chất của một nguyên tố nhưng nguyên tử của chính nó dễ nhường electron để đổi mới ion dương.

Bạn đang xem: Tính kim loại

Nguyên tử của nguyên tố làm sao càng dễ nhường electron, tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh.Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố nhưng nguyên tử của nó dễ dấn thêm electron để biến chuyển ion âm.Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ dìm electron, tính phi kim của nguyên tố kia càng mạnh.Thực ra không tồn tại ranh giới rõ rệt giữa tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim. Một biện pháp tương đối, vào bảng tuần hoàn những nguyên tố kim loại và phi kim được phân làn bằng con đường kẻ đậm (xem bảng tuần trả trang $41$) . Bên cần là những nguyên tố phi kim, phía bên trái là những nguyên tố kim loại.2. Sự đổi khác tính kim loại, tính phi kimTrong mỗi chu kì, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân, tính kim loại của những nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim tăng dần.Thí dụ: Chu kì $3$ bước đầu từ nguyên tố $natri (Z=11)$ , một sắt kẽm kim loại điển hình, rồi lần lượt mang đến $magie (Z=12)$ là sắt kẽm kim loại mạnh nhưng vận động kém $natri$. Nhôm $(Z=13)$ là sắt kẽm kim loại nhưng hiđroxit của chính nó đã có tính lưỡng tính.$Silic (Z=14)$ là phi kim.Từ $photpho (Z=15)$ đến lưu huỳnh $(Z=16)$, tính phi kim táo tợn dần, $clo (Z=17)$ là một trong những phi kim điển hình.Quy mức sử dụng trên được lặp lại so với mỗi chu kì.Có thể lý giải quy luật thay đổi tính chất trên như sau:Trong một chu kì, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân (từ trái thanh lịch phải) thì tích điện ion hóa, độ âm điện tăng đột biến đồng thời nửa đường kính nguyên tử giảm dần có tác dụng cho năng lực nhường electron giảm yêu cầu tính sắt kẽm kim loại giảm, tài năng nhận electron tăng cần tính phi kim tăng.Trong một tổ $A$, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim bớt dần.Thí dụ: đội $IA$ với nhóm $VIIA$.Trong team $IA:$ Tính kim loại tăng rõ rệt từ $liti (Z=3)$ cho $xesi (Z=55)$ tức là khả năng nhịn nhường electron tăng dần. Nhóm $VIIA$ (nhóm halogen) bao gồm những phi kim điển hình: Tính phi kim giảm dần từ $flo (Z=9)$ mang đến $iot (Z=53)$, có nghĩa là khả năng nhận electron sút dần.Quy luật này được lặp lại đối với các nhóm $A$ khác với được phân tích và lý giải như sau:Trong một đội $A$, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân (từ trên xuống dưới) thì tích điện ion hóa, độ âm điện sút dần đồng thời nửa đường kính nguyên tử tăng nhanh làm cho kỹ năng nhường electron tăng, phải tính kim loại tăng, năng lực nhận electron giảm, nên tính phi kim giảm.Tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố nhờ vào chủ yếu hèn vào cấu hình electron nguyên tử. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tất cả tính chuyển đổi tuần hoàn phải tính kim loại, tính phi kim đổi khác tuần hoàn.Nhận xét: Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố nhóm $A$ đổi khác tuần hoàn theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Không Tắt Được Máy Tính Win7

II - SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐTrong một chu kì, đi tự trái quý phái phải, hóa trị cao nhất của những nguyên tố với oxi tăng theo lần lượt từ $1$ đến $7$, còn hoá trị cùng với hiđro của những phi kim bớt từ $4$ đến $1$.Thí dụ: vào chu kì $3$, bố nguyên tố đầu chu kì $(Na, Mg, Al)$ sản xuất thành hợp chất oxit trong đó các nguyên tố bao gồm hóa trị theo thứ tự là $1, 2, 3$. Những nguyên tố tiếp theo sau $(Si, P, S, Cl)$ gồm hóa trị theo lần lượt là $4, 5, 6, 7$ trong oxit cao nhất.Các yếu tắc phi kim $Si, P, S, Cl$ tạo ra hợp hóa học khí cùng với hiđro, trong những số đó chúng có hóa trị theo thứ tự là $4, 3, 2, 1$.Đối với các chu kì khác, sự biến hóa hóa trị của những nguyên tố cũng ra mắt tương trường đoản cú (bảng $2.4$)Bảng $2.4$Sự chuyển đổi tuần hoàn hóa trị của các nguyên tố làm việc chu kì $2$ và $3$ -->