Hãy nhập câu hỏi của bạn, pragamisiones.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câutrả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. trả lời:tổng các số đó là


Số có 3 chữ số nhỏ nhất chia cho 5 dư 3 là :103, vậy các số tiếp theo chia cho 5 dư 3 là: 108, 113,118,...,998. Tạo nên dãy số cách đều có số đầu là 103, số cuối là 998, khoản cách cách đều là 5. Vậy dãy số có số các số hạng là : (998-103) : 5 + 1 = 180. Tổng các số đó là : (998+103): 2 x 180 = 99090.Ta có công thức :

Số lớn nhất trừ số bé nhất trong ngoặc chia khoảng cách 2 số liên tiếp cộng 1 để ra số số hạng :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 (số hạng)

Tổng các số chia 5 dư 3 là : ta lấy số lớn nhất cộng số bé nhất trong ngoặc nhân số số hạng rồi chia cho 2 :

( 998 - 103 ) x 180 : 2 = 99090

Đ/s : 99090


ta có công thức :

số lớn nhất trừ số bé nhất trong ngoặc chia khoảng cách 2 số liên tiếp cộng 1để ra số số hạng :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180

tổng các số chia 5 dư 3 là :

ta lấy số lớn nhất cộng số bé nhất trong ngoặc nhân số số hạng rồi chia cho 2 :

( 998 - 103 ) x 180 : 2 = 99090

Đ/s : 99090


Dãy các số có 3 chữ số chia cho 5 dư 3 là : 103;108;...;998.

Dãy trên có số số hạng là: (998-103):5+1= 180(số).

Tổng dãy trên là: (998+103)x180:2= 99090.


Số đầu là 103

Số cuối là 998

Khoảng cách là 5 đơn vị

=> Số các số hạng có 3 chữ số chia 5 dư 3 là:

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Tổng các số có 3 chữ số chia 5 dư 3 là:

( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số: 99 090


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

tính tổng của các chữ số có 3 chữ số , các số đều chia 5 dư 3 .trả lời tổng các chữ số là

Đọc tiếp...

Số số hạng của các số có 3 chữ số, các số đều chia 5 dư 3 là: (998 - 103) : 5 + 1 = 180

Tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là: 998 + 103 = 1101

Tổng của các số đó là: 1101 x90 = 99090

Sai thì bỏ qua -_-


Giải thích các bước giải:

dẫy số đó là :

103 ; 108 ; 113 ; ...... ; 998

số các số hạng là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

tổng của dãy số là :

( 998 + 103 ) × 180 : 2 = 99090

đây mới đúng


Tính tổng của các số có 3 chữ số , các sốđều chia 5 dư 3 .

Trả lời : Tổng các sốđó là : ................

Tổng của hai số lẻ là 98 . Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn

Trả lời : Số lớn là : ................

Đọc tiếp...


Tính tổng của các số có 3 chữ số , các số đều chia 5 dư 3 .

Trả lời : Tổng các số đó là : ........99090........

Tổng của hai số lẻ là 98 . Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn

Trả lời : Số lớn là : .......55.........


Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. Trả lời:Tổng các số đó là.....

Đọc tiếp...

Xem thêm: Đơn Vị Thi Công Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ Tiếng Anh Xây Dựng


số bé nhất thỏa mãnđiều kiện là 103

số lớn nhất thỏa mãnđiều kiện là 998

số số hạng :

( 998 - 103 ) : 5+ 1 = 180 ( số )

tổng dãy số :

( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090

nhé !


ta có dãy số có 3 chữ số chia 5 dư 3

103 ; 108 ; 113 ; 118 ; ... ; 993 ; 998

ta thấy khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 5 đơn vị

số số hạng dãy trên là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

tổng dãy trên là :

( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090

ĐS : ...


Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗